KURS ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Kurs Rolnictwa Ekologicznego w Żegocinie.

   W dniach od 29 do 31marca 2005 r. odbył się w Żegocinie "Kurs Rolnictwa Ekologicznego" zorganizowany dla rolników z terenu powiatu bocheńskiego przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.  Uczestniczyło w nim 37 rolników z terenu dwóch gmin:   Żegocina i Trzciana.

Kurs Rolnictwa Ekologicznego w Żegocinie. Kurs Rolnictwa Ekologicznego w Żegocinie.

    Obecnie w powiecie bocheńskim znajduje się 15 gospodarstw z certyfikatami, a 30 jest w trakcie przestawiania na metody ekologiczne. Cykl przestawiania trwa 2 lata,  w trzecim gospodarstwo otrzymuje pełny atest. Gospodarstwa te są kontrolowane co rok przez jednostki certfikujace.
    Na terenie gminy Żegocina, w Rozdzielu, znajduje się 1 gospodarstwo z certyfikatem,  a dalszych 7 jest w trakcie przestawiania na metody ekologiczne. Na terenie gminy Trzciana znajdują się 3 gospodarstwa - wszystkie w trakcie przestawiania.

Kurs Rolnictwa Ekologicznego w Żegocinie. Kurs Rolnictwa Ekologicznego w Żegocinie.

    Najogólniej ujmując - rolnictwo ekologiczne polega na przywracaniu i pielęgnowaniu równowagi przyrodniczej w gospodarstwie oraz harmonizowaniu piękna, dobra i prawdy w kategoriach ekologii, etyki i ekonomii. Biorąc pod uwagę problemy współczesnego rolnictwa chociażby w aspektach ochrony środowiska czy stabilności gospodarstwa rolnego, eko-rolnictwo stanowi rozsądną i przyszłościową alternatywę, która uwalnia rolnika od kosztownej rywalizacji z przyrodą.
    "Praktyka rolnicza wykazuje że żadna dziedzina ludzkiej działalności - nawet medycyna - nie ma takiego wpływu na zdrowie człowieka jak rolnictwo. Kondycja zdrowotna ma bowiem ścisły związek z procesem wytwarzania żywności w zamkniętym obiegu biologicznym w układzie" - tak pisała o tej zależności w jednej ze swoich prac pani Barbara Urban z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  

[wstecz]