WÓJT GMINY NAGRODZIŁ NAUCZYCIELI

Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

     Tradycją żegocińskiego samorządu są coroczne spotkania Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta z dyrektorami szkół oraz osobami, które w danym roku otrzymały od Wójta Gminy nagrody za wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Spotkania te odbywają się zawsze z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku miało ono miejsce 17 października. Wójt Gminy podziękował za bardzo dobrą pracę wszystkim zebranym w sali narad urzędu gminy dyrektorom oraz nauczycielom, a ośmiu z nich wręczył nagrody pieniężne, przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

DEN 2005 DEN 2005
Rolę gospodarza spotkania pełnił Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Wręczenie nagrody mgr Annie Wrona z ZS w Łąkcie Górnej.

  Niestety nie wszyscy mogli przybyć na tą uroczystość. Dlatego, zwracając się do przybyłych, gospodarz tej uroczystości Wójt Jerzy Błoniarz, poprosił o przekazanie życzeń i podziękowań wszystkich pracownikom oświaty z terenu całej gminy. W krótkiej przemowie podkreślił bardzo dobre wyniki nauczania, uzyskiwane przez uczniów tutejszych szkół. Podkreślił wielką rolę nauczycieli w życiu lokalnych społeczności. Nawiązując do obchodzonego w tym okresie Dnia Papieskiego, podkreślił wspólne działania wychowawcze kościoła, rodziców i nauczycieli oraz wskazał na dużą rolę szkół w kształtowaniu osobowości młodego pokolenia mieszkańców gminy.

DEN 2005 DEN 2005
Nagrodę odebrała dyrektorka ZS w Żegocinie mgr Danuta Pączek. Jan Mikus - nauczyciel PSP w Bytomsku - podczas obierania nagrody.

    - Niestety nie mogę wszystkim, którzy na to rzeczywiście zasługują, przyznać nagród pieniężnych, bo nie pozwala mi na to budżet. Ale wszystkim chcę szczerze podziękować - powiedział Jerzy Błoniarz, a następnie wręczył nagrody pieniężne ośmiu nauczycielom. Wniosków o przyznanie nagrody, zgłoszonych przez dyrektorów, rady pedagogiczne, rady rodziców i rady szkół było więcej. Skromny budżet wystarczył na przyznanie ich tylko ośmiu osobom: Annie Wrona, Annie Wierzbickiej, Teresie Stachoń, Alicji Adamczyk-Brózda, Danucie Pączek, Barbarze Frączek-Orzeł, Janowi Adamskiemu i Janowi Mikusowi.

DEN 2005 DEN 2005
Wójt wręczył nagrodę także mgr Teresie Stachoń z ZS w Żegocinie. Kwiaty i podziękowania dla Heleny Pączek z Zespołu Obsługi Szkół.

   Wyróżniającym się w pracy nauczycielom i pozostałym pracownikom szkół i przedszkoli zostały wręczone nagrody dyrektorów tych placówek. Odbyło się to podczas uroczystych akademii, które odbyły się przeważnie w piątek. W tym roku została także przyznana nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty, która została wręczona przez panią kurator Lęcznarowicz mgr Katarzynie Dobrzańskiej z Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej podczas uroczystości przekazania do użytku sali gimnastycznej w Rozdzielu.

DEN 2005 DEN 2005
Gratulacje nagrodzonym złożył Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. W imieniu wyróżnionych podziękowała pani Danuta Pączek.

   Spotkanie samorządowych władz gminy z dyrektorami szkół oraz nagrodzonymi przez Wójta nauczycielami stało się w tym roku okazją do refleksji na kilka ważnych tematów. Dużo było mowy o wielkim wpływie zmarłego w kwietniu br. papieża Jana Pawła II na młodzież całego świata. Dyskutowano także o obecnych metodach wychowawczych stosowanych w szkołach. Nie brakło także wspomnień z własnych, młodych lat szkolnych. Dziękująca za przyznane nagrody mgr Danuta Pączek podkreśliła wielkie zaangażowanie samorządu gminnego w rozwijanie bazy szkolnej i troskę o jak najlepsze warunki pracy uczniów i nauczycieli.

[wstecz]