POTRÓJNE ŚWIĘTO

     14 października 2005 roku społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej miała potrójne święto. Uroczyście obchodzono tu bowiem: Dzień Papieski, Święto Patrona Szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej. Relację z tego wydarzenia przygotowała Małgorzata Orzeł - uczennica klasy III gimnazjum.

Łąkta Górna - 14.10.2005 r.

    14 października 2005 roku w Łąkcie Górnej świętowaliśmy I rocznicę nadania Zespołowi Szkół Patrona – Jana Pawła II. Uroczystości połączone były z ogólnopolskimi obchodami Dnia Papieskiego i Dnia Edukacji Narodowej, a uświetnione zostały przez obecność władz samorządowych naszej gminy, a także naszych rodziców i starszych kolegów, absolwentów ZS w Łąkcie Górnej.

Łąkta Górna - 14.10.2005 r. Łąkta Górna - 14.10.2005 r.

     Pierwsza część miała miejsce w kościele parafialnym w Łąkcie Górnej. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Proboszcz Stanisław Szczygieł, a oprawę liturgiczną przygotowali nauczyciele i uczniowie naszych szkół. Podczas kazania Ks. Proboszcz mówił o zadaniach, które wyznaczył nam Nasz Patron. „Prawda, Dobro i Piękno” – słowa wypisane na naszym sztandarze, to wartości dane nam, ale jednocześnie zadane.

Łąkta Górna - 14.10.2005 r. Łąkta Górna - 14.10.2005 r.

    Po nabożeństwie uczniowie, nauczyciele, rodzice przeszli w procesji z kościoła do sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w wieczornicy poświęconej Ojcu Świętemu. Po przywitaniu gości przez Dyrektora, głos zabrała młodzież. Przedstawiono przygotowany pod opieką nauczycieli program artystyczny. Było to wspomnienie życia, pontyfikatu i śmierci Jana Pawła II. Nie zabrakło nawet hołdu młodych górali, których Ojciec Święty tak ukochał. Akademię uświetniał śpiewem szkolny chór, utworzony rok temu, z okazji nadania imienia zespołowi szkół. Przedstawienie wywołało na widowni wiele wzruszeń i pozytywnych emocji. „Młodzież spisała się na medal”– zgodnie twierdzili wszyscy.

Łąkta Górna - 14.10.2005 r. Łąkta Górna - 14.10.2005 r.

    Ponieważ był to Dzień Edukacji Narodowej, nie zabrakło życzeń i kwiatów dla naszych drogich nauczycieli. Pan Dyrektor Jan Rosiek wręczył pracownikom szkoły nagrody. Głos zabrał również pan Wójt Jerzy Błoniarz. Mówił o samej uroczystości i osiągnięciach szkoły. Wiele miłych słów pod adresem naszej społeczności wypowiedział także Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek.

    W tym uroczystym dniu kwestowano na rzecz Fundacji „Dzieło nowego Tysiąclecia”, wspierającej ubogą, uzdolnioną młodzież. Włączyliśmy się w tę akcję z zapałem, przecież sam Jan Paweł II nazwał to „wielkim dobrem”.
    Następnie udaliśmy się pod pomnik Ojca Świętego, znajdujący się na terenie szkoły. Ksiądz Proboszcz poprowadził modlitwę różańcową oraz Apel Jasnogórski, a uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wszyscy modliliśmy się o jak najszybszą beatyfikację Naszego Wielkiego Patrona.
     Ten dzień był dla nas wszystkich wyjątkowym. Życzymy sobie, abyśmy słowa naszego Ukochanego Patrona, którego nie ma już z nami na ziemi, chcieli i potrafili wprowadzać w życie.

[wstecz]