PODZIĘKOWANIA DLA PIŁKARZY i DZIAŁACZY KS "BESKID"

Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina.

    Przed ostatnim w sezonie jesiennym meczem ligowym bocheńskiej B-klasy, rozegranym pomiędzy drużynami KS "Beskid" Żegocina, a "Rabą" Niedary odbyła się sympatyczna ceremonia pożegania przechodzących na piłkarską emeryturę ośmiu zawodników i działaczy Klubu Sportowego "Beskid" Żegocina. Są to: Lesław Oleksy, Stanisław Pączek, Wojciech Wrona, Marian Kępa, Sławomir Dudzic, Józef Dudzic, Mirosław Ptak, Piotr Bukowiec. Otrzymali oni z rąk Wójta Gminy Jerzego Błoniarza i Prezesa Zarządu Klubu "Beskid" Lesława Oleksego pamiątkowe patery i dyplomy z podziękowaniami, w których czytamy m. in. "Wasze poświęcenie dla idei sportu i kultury fizycznej ma duże znaczenie dla wychowania młodzieży i rozwoju lokalnej społeczności oraz przyczynia się do promocji naszej gminy". Nieobecny na tej ceremonii był jedynie Wojciech Wrona. Odbyła się ona w asyście sędziów i zawodników oraz działaczy sportowych klubu "Raba" Niedary.

Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina

    Uroczystość taka wydarzyła się po raz pierwszy w krótkiej jeszcze historii klubu, który istnieje od 1998 roku. Zwrócił na to uwagę Prezes Zarządu Lesław Oleksy, który wspólnie z Wójtem Jerzym Błoniarzem oraz przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Tadeuszem Olszewskim wręczał dyplomy oraz pamiątki w postaci ozdobnych pater i płyt z nagranymi zdjęciami wykonanymi podczas meczów KS "Beskid". W krótkim wystąpieniu do uczestników uroczystości Wójt Jerzy Błoniarz podziękował wszystkim piłkarzom i działaczom za pracę społeczną w organizacji. Życzył dalszych sukcesów sportowych i organizacyjnych.

   Funkcjonowanie KS "Beskid" jest możliwe dzięki finansowemu patronatowi Rady Gminy w Żegocinie. Od kilkunastu lat zabiega o przychylność Rady dla spraw sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Tadeusz Olszewski. Podziękował mu za to Wójt Gminy, przekazując dyplom, w którym napisano m. in. następujące słowa: "Składam Panu serdeczne podziękowanie za bezinteresowna pomoc i wsparcie swoją mądrością i praktycznymi radami wszelkich poczynań związanych z popularyzacja sportu i kultury fizycznej w naszej Gminie".

Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina
Dyplomy i pamiątki od Wójta Jerzego Błoniarza odebrali: Piotr Bukowiec, Stanisław Pączek,
Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina
Mirosław Ptak, Józef Dudzic,
Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina
Sławomir Dudzic, Marian Kępa,
Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina
Lesław Oleksy. Podziękowania dla Tadeusza Olszewskiego.

   Pożegnanie czołowych zawodników "Beskidu" nie oznacza, że zrywają oni całkowicie z klubem. Drużyna, złożona m. in. z tych zawodników, grać będzie w Bocheńskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej. Ich wieloletnie doświadczenie , wyniesione z boisk A i B klasy powinno procentować przy szkoleniu utalentowanej młodzieży, której przecież w Żegocinie nie brakuje. Zarząd "Beskidu" czeka jednak trudny okres, bo po odejściu czołowych zawodników trzeba wprowadzić do drużyny nowych, którzy zastąpią tych, których pożegnano na żegocińskim stadionie 30 października 2005 roku.     

Podziękowania dla piłkarzy i działaczy KS "Beskid" Żegocina

Od lewej: Lesław Oleksy, Józef Dudzic, Mirosław Ptak, Stanisław Pączek, Marian Kępa, Piotr Bukowiec, Sławomir Dudzic.

[wstecz]