W DRODZE DO JASNOGÓRSKIEJ PANI

   XXIII PPT XXIII PPT

    W Racławicach, podczas mszy świętej, odprawionej w intencji Ojczyzny, homilie wygłosił ks. prałat Karol Dziubaczka - proboszcz z parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Bardzo uroczysta oprawa nabożeństwa sprawiła, iż wzruszenia nie dało się ukryć. Natomiast w Zielenicach pielgrzymi byli świadkami młynkowania zboża -oddzielenie ziarna od plew. Pątnicy prosili w czwartym dniu wędrówki o zjednoczenie Europy i powrót do korzeni chrześcijańskich.

XXIII PPT XXIII PPT

    Jednym z elementów pielgrzymki jest tzw. "chrzest pierwszaków", czyli obrzęd, podczas którego próbie poddaje się osoby, które po raz pierwszy uczestniczą w wędrówce do Jasnej Góry. Każdy nowicjusz musi mieć na głowie własnoręcznie zrobiony z polnych ziół i kwiatów wianek. Obrzęd kończy się złożeniem przysięgi i przybicia na ciele numeru grupy - szóstki. W tym roku aż 80% grupy bocheńskiej stanowili nowicjusze.

23ppt-12.jpg (21641 bytes)

    Wszystkim grupom towarzyszy opieka medyczna. Zorganizowane są różne służby i dzielone obowiązki, a na każdym postoju czas umilano sobie śpiewem i grą na czymkolwiek.

XXIII PPT XXIII PPT

     W przeddzień wejścia na Jasną Górę przed pielgrzymami wystąpiła nowosądecka dziecięca grupa wokalna "Promyczki". Dzień ten jest tzw. pokutnym.  Msza święta na Skałkach jest niesamowitym przeżyciem. Większość pielgrzymów ubiera się wtedy na biało. Ze skruchą i pokorą wszyscy przygotowują się, by stanąć przed obrazem Matki Bożej.

CZĘŚĆ III >>>

[zegocina.pl]