PRZEDWYBORCZE SPOTKANIE Z LUDWIKIEM WĘGRZYNEM

     25 września 2005 roku odbędą się w Polsce wybory parlamentarne, podczas których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Głosować będziemy w 15 okręgu wyborczym (Tarnów), obejmującym powiaty: bocheński, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki oraz miasto Tarnów. Będziemy mogli wybierać spośród 227 kandydatów na posłów oraz 16 na senatorów - tylu bowiem zarejestrowała Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie. Mandaty uzyska tylko 11 osób - 9 posłów i 2 senatorów.

     Pierwszym z kandydatów na posła, który zainaugurował swoja kampanię wyborczą na terenie gminy Żegocina jest Ludwik Węgrzyn, startujący z pozycji nr 3 listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, zarejestrowanej w 15 okręgu wyborczym. Inauguracja nastąpiła 14 sierpnia 2005 roku, podczas "712. Urodzin Żegociny".

Ludwik Węgrzyn podczas powitanie na "712 Urodzinach Żegociny". Kandydat na posła zaapelował o udział w wyborach.

    Zwracając się wtedy do licznie zebranej publiczności zaapelował o wzięcie udziału w wyborach. - Ktoś kiedy powiedział: "nic o nas - bez nas". Apeluję do Was o to, aby 25 września inni nie decydowali za Was. Udajmy się do urn wyborczych, bowiem to jedyne demokratyczne możliwości wpłynięcia na rozwój tej ziemi. Stojąc z boku nie osiągniemy niczego. Głosujmy według własnego sumienia, według własnej wiedzy o kandydatach, ale nie dajmy innym wybierać za nas. Wybierzcie najlepszych, a tylko wtedy ta ziemia będzie się rozwijać - powiedział wtedy Ludwik Węgrzyn - Starosta Bocheński.

Uczestnicy przedwyborczego spotkania. Zebranie prowadził Stanisław Grabowski.

     O tym, że Ludwikowi Węgrzynowi zależy na głosach mieszkańców gminy Żegocina świadczy fakt, że 28 sierpnia 2005 roku, tym razem w Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej, odbyło się kolejne spotkanie przedwyborcze kandydata na posła. Gospodarzem tego spotkania był Stanisław Grabowski - prezes Koła PSL w Łąkcie Górnej. Z programem wyborczym Ludwika Węgrzyna i jego partii przyszło się zapoznać około 20 mieszkańców wsi. Obecny był także Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Bochni Henryk Czech.

     Dla Ludwika Węgrzyna było to piąte w tym dniu zebranie przedwyborcze. Wcześniej był m. in. w Lipnicy i Chodenicach.  Po powitaniu przybyłych prowadzący to spotkanie Stanisław Grabowski poinformował kandydata o głównych problemach wsi. Głos następnie zabrał Ludwik Węgrzyn, który mówił m. in. o swoich i PSL-u pomysłach na uzdrowienie służby zdrowia, zwiększenie dochodów dla samorządów, rozwój przedsiębiorczości.

    Z kolei głos zabrał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Także on przedstawił główne problemy i bolączki gminy. Odniósł się także do przedstawionych przez kandydata pomysłów na wyjście z trudnej sytuacji polskiego rolnictwa, przedsiębiorczości, kultury, służby zdrowia itd. Pozytywnie ocenił współpracę samorządu gminnego ze Starostwem Powiatowym w Bochni.

Ludwik Węgrzyn z maskotka wyborczą PSL - czarnym koniem. Udział w dyskusji wziął także Wójt gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.
    

    Potem rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabierali m. in. łąkieccy rolnicy: Stanisław Krawczyk i Józef Dziedzic. Lista poruszonych problemów jest długa. Mówiono m. in. o łąkieckim dworze, który gmina planuje sprzedać, o leżących w powiecie odłogiem ziemi, o konieczności budowy chodników przy drodze wojewódzkiej E-965, biedzie na wsi, polityce prorodzinnej.

Wiele problemów poruszyli dyskutanci. Za stołem Ludwik Węgrzyn i Stanisław Grabowski.

  - Kiedyś w Łąkcie było 400 król, dziś jest 80. Jak nie będzie bydła, nie będzie właściwej struktury ziemi. Kiedyś za 1 tucznika kupiłem całą przyczepę węgla, dziś tylko 1 tonę - dramatycznie brzmiały informacje jednego z łąkieckich rolników, który swoje wystąpienie zakończył apelem, aby chłopi głosowali na kandydatów związanych z ruchem chłopskim i ze wsią.

     Ludwik Węgrzyn, po wysłuchaniu głosów z sali, odniósł się do poruszonych spraw. Poddał krytyce Narodowy Plan Rozwoju Polski 2007 - 2013, który - jego zdaniem - w ogóle nie przewiduje środków dla polskiego rolnictwa, na ochronę zdrowia i kulturę, a zakłada głównie rozwój dużych ośrodków miejskich. Za pierwszoplanową sprawę uznał zmianę polskiego systemu prawnego. - Jeśli znajdę się w Sejmie, zajmę się finansami publicznymi - zadeklarował kandydat.

Przemawiał Henryk Czech. Kuluarowe rozmowy z Ludwikiem Węgrzynem.

     Głos zabrał również Prezes Zarządu Powiatowego PSL Henryk Czech. - Myśmy nie przywieźli kandydata z zewnątrz. My go mamy. To historyczna szansa dla powiatu - mieć własnego posła.  - powiedział, prosząc równocześnie o mobilizację przed wyborami i poparcie kandydatury Ludwika Węgrzyna.

  - Swoją kampanię wyborczą chcę prowadzić głównie przez rozmowy z ludźmi, maksymalnie na ile będzie to możliwe. Myślę także o promocji w radiu i telewizji. Będzie także trochę plakatów - tyle, na ile wystarczy pieniędzy - powiedział kandydat na posła po zakończeniu spotkania w Łąkcie Górnej.

    W dniach 10 i 11 września 2005 roku będą w Bochni, na przyszkolnych boiskach Technikum Ekonomicznego, zorganizowane prawybory. Będzie to poważna próba sondażowa dla wszystkich kandydatów naszego okręgu wyborczego. Są wśród nich także osoby z Żegociny i niedalekiej okolicy. Ale o tym napiszemy już wkrótce w naszym specjalnym dziale poświęconym tegorocznym wyborom parlamentarnym.

[wstecz]