W 25 ROCZNICĘ POWSTANIA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

      W tym roku obchodzimy w Polsce 25 rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Pod hasłem "Nie ma wolności bez solidarności" 30 września 2005 roku odbył się w PSP w Żegocinie uroczysty apel, podczas którego uczniowie uczniowie klas IV-VI przedstawili montaż słowno - muzyczny, przypominający wydarzenia sprzed ćwierćwiecza. Autorki scenariusza apelu - panie Anna Rogala i Anna Maurer - zwróciły uwagę uczniów na genezę wydarzeń z końca sierpnia 1980 roku, przypomniały 21 postulatów strajkujących robotników. Przedstawiły także kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z protestem społecznym, tworzeniem i rejestracją NSZZ "Solidarność". - Dwadzieścia pięć lat działalności "Solidarności za nami. „Solidarność” musi nadal być ruchem społecznym, nie dla siebie, lecz dla Polski i nowych pokoleń, bowiem jak mawiał Jan Paweł II - Papież Polak - „Nie ma wolności bez Solidarności” - Te słowa usłyszeli uczniowie i obecni na apelu nauczyciele.

     W końcowej części apelu znalazła się także ocena "Solidarności". Ujęto ja w czterech punktach: 1. "Solidarność" była czymś zupełnie wyjątkowym w całych dziejach Polski. Nigdy, bowiem żadne ugrupowanie w naszym kraju nie mogło się poszczycić tym, że jego członkami było równocześnie blisko 10 mln osób. Stała się ona tak sławna, gdyż była wielkim, demokratycznym ruchem społecznym w państwie rządzonym w sposób dyktatorski. 2. "Solidarność" była ewenementem na skalę światową - czymś nowym i zupełnie niezwykłym w dziejach państw rządzonych przez komunistów. Była ona dla ludzi pracy na całym świecie źródłem nadziei na lepszą przyszłość. Był to ruch odwołujący się do różnych źródeł ideowych. Szukał inspiracji zarówno w nauczaniu kościoła katolickiego, czemu niewątpliwie sprzyjała osoba papieża Polaka, jak i demokratycznego socjalizmu. "Solidarność" hołdowała hasłom: wolności jednostki, równości wobec prawa, patriotyzmu, godności, a przede wszystkim szeroko rozumianej solidarności międzyludzkiej. 3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” stworzył i wypracował własną elitę polityczną (Tadeusz Mazowiecki, Jan Olszewski, Wiesław Chrzanowski, Bronisław Geremek, Jerzy Kropiwnicki, Jacek Kuroń, Andrzej Stelmachowski). 4. Solidarność odegrała ogromną rolę w przemianach ustrojowych zainicjowanych w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych. Odniosła ona historyczne zwycięstwo i przyczyniła się do upadku realnego socjalizmu nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Słowa mówionego oraz pieśni wysłuchali wszyscy uczniowie szkoły
oraz nauczyciele.
Za przygotowanie i przeprowadzenie apelu podziękował dyrektor szkoły
mgr Jan Adamski.
   Na apelu odbyło się także podsumowanie konkursu, przygotowanego i przeprowadzonego przez nauczycielkę historii mgr Katarzynę Janiczek. Wygrała praca "Próby oporu Polaków wobec władz komunistycznych do 31 sierpnia 1980 roku", napisana przez Annę Pączek, uczennicę z klasy VI a.

[wstecz]