INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2005/2006

 Inauguracja roku szkolnego w PG w Żegocinie.

   Udziałem we mszach świętych rozpoczęli kolejny rok szkolny uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół na terenie gminy. Delegacja żegocińskiej szkoły podstawowej wzięła udział w patriotycznej uroczystości pod pomnikiem poświęconym poległym i pomordowanym podczas tej straszliwej wojny. Najdłuższa inauguracja roku szkolnego 2005/2005 miała miejsce z Zespole Szkół w Żegocinie. Najpierw w szkolnej auli spotkali się uczniowie gimnazjum, a godzinę później zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego. Inauguracyjny wykład pt. "Jadwiga Królowa i Jan Paweł II - co łączyło te dwie wielkie święte postacie? wygłosiła na obu tych spotkaniach mgr Agata Pławecka. W odnowionych salach uczniowie spotkali się następnie ze swoimi wychowawcami. Od jutra czeka ich ciężka praca.

   

    CIĄG DALSZY RELACJI - WKRÓTCE !

 Inauguracja roku szkolnego 2005/06. Inauguracja roku szkolnego 2005/06.
Przemówienie Dyrektorki ZS w Żegocinie mgr Danuty Pączek. Uczniowie żegocińskiego gimnazjum po zakończeniu apelu.
Inauguracja roku szkolnego 2005/06. Inauguracja roku szkolnego 2005/06.

Mariusz Zając - przewodniczący samorządu uczniowskiego zameldował uczniów na apelu.

Powitalne przemówienie do uczniów ZSZ i LO wygłosiła mgr Danuta Pączek.

  

 Inauguracja roku szkolnego 2005/06. Inauguracja roku szkolnego 2005/06.
W szkolnej auli powitał uczniów portret Jana Pawła II, zakupiony dla szkoły
przez uczniów Liceum dla Pracujących.
Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i liceum
wysłuchali wykładu mgr Agaty Pławeckiej.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2005/2006 >>>

[wstecz]