KONKURS JEDNEGO WIERSZA

Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy
zapraszają do udziału w I edycji Konkursu Jednego Wiersza "O Liść Dębu",
zorganizowanego pod patronatem Wójta Gminy w Żegocinie i miesięcznika "Ziemia Bocheńska".

REGULAMIN KONKURSU

1. Jeżeli uważasz, że masz talent literacki - spróbuj ! Przyślij jeden wybrany własny wiersz i weź udział
w Konkursie Jednego Wiersza "O Liść Dębu".
2. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół podstawowych z klas IV - VI oraz gimnazjaliści, będący mieszkańcami Gminy Żegocina.
3. Do konkursu możesz zgłosić wyłącznie utwory własne, dotychczas nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
4. Forma i tematyka utworów - dowolna.
5. Swój wiersz podpisz godłem (symbolem, np. "Koniczynka", "Patria" itp.) i włóż go do koperty. Rozwiązanie godła, czyli własne imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i nazwę szkoły, do której uczęszczasz) umieść na kartce i włóż do drugiej koperty, którą następnie zaklej i opisz tym samym godłem, co wiersz.
6. Obie koperty z dopiskiem "Konkurs poetycki" prześlij na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie.
7. Termin nadsyłania prac mija 18 listopada 2005 roku.
8. Nadesłane na konkurs wiersze oceni jury powołane przez Kierownika GBP w Żegocinie.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w serwisie internetowym www.zegocina.pl oraz w prasie lokalnej,
a najlepsze wiersze będą umieszczone w pokonkursowym tomiku poetyckim wydanym przez GBP w Żegocinie.
10. Laureaci konkursu otrzymają "Liść Dębu" oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

WYNIKI >>>

[wstecz]