Z WIZYTĄ U BRACI STRAŻAKÓW

Pamiątkowa fotografia uczestników wycieczki z bratem Januszem Kulakiem - prezesem OSP Niepokalanów.

    17 września 2005 roku strażacy gminy Żegocina byli gośćmi jedynych w Polsce  zakonników - strażaków  - braci franciszkanów z OSP Niepokalanów. Wycieczkę do Klasztoru Ojców Franciszkanów i Sanktuarium Maryjnego w Niepokalanowie oraz Częstochowy zorganizował kapelan żegocińskich strażaków ksiądz Stanisław Szczygieł.

     Prawie 50 osób z wszystkich OSP z terenu gminy Żegocina, a także zaprzyjaźnionych druhów z jednostek OSP gminy Trzciana, wyjechało na strażacką pielgrzymkę w piątek, 16 września 2005 roku, tuż przed północą. Ostatni uczestnicy wycieczki, w tym ks. kapelan Stanisław Szczygieł, wsiedli do autokaru pod kościołem w Łąkcie Górnej.

Żegocińscy strażacy w Niepokalanowie. Żegocińscy strażacy w Niepokalanowie.
Przemarsz z parkingu do klasztoru. Udział w mszy św. w Sanktuarium Maryjnym.

    Po siedmiu godzinach szczęśliwej jazdy, podczas której m. in. przy akompaniamencie akordeonu śpiewano pieśni pielgrzymkowe, wycieczka dotarła do Teresina, jednej z najbogatszych gmin w Polsce. To właśnie na terenie tej gminy znajduje się Sanktuarium "Niepokalanów" z Klasztorem Ojców Franciszkanów, założonym tu przez Św. Maksymiliana Kolbe w 1927 roku i Bazyliką Mniejszą Najświętszej Maryi Panny Wszechpośredniczki Łask. Na kilka minut przed godziną siódmą rano strażacka kolumna, prowadzona przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Władysława Zatorskiego, przemaszerowała do kościoła. Tam wszyscy uczestniczyli w mszy świętej. Jednym z celebransów nabożeństwa był ks. Stanisław Szczygieł.

Żegocińscy strażacy w Niepokalanowie. Żegocińscy strażacy w Niepokalanowie.
Podczas zwiedzania Muzeum OSP Niepokalanów. Podczas oglądania Panoramy Tysiąclecia.

     Po porannym nabożeństwie uczestnicy wycieczki przeszli pod remizę OSP Niepokalanów. To jedyna w kraju, działająca od 1931 roku jednostka OSP złożona z samych zakonników. Z wyposażeniem jednostki zapoznał przybyłych prezes jej zarządu - brat Janusz Kulak. Także on oprowadził uczestników wycieczki po strażackim muzeum. Od lat bracia zakonni -- strażacy gromadzą eksponaty do muzeum pożarniczego, które w roku 1941 zapoczątkowali bracia Jarosław Nowakowski i Cherubin Pawłowicz. Wspaniale prowadzona przez przewodnika - brata Janusza - opowieść o początkach, przeszłości i dniu dzisiejszym OSP Niepokalanów oraz o zgromadzonych, bardzo interesujących eksponatach, bez wyjątku zainteresowała wszystkich obecnych.

Żegocińscy strażacy w Niepokalanowie. Żegocińscy strażacy w Niepokalanowie.
W Kaplicy Św. Maksymilina Kolbe. W Muzeum Św. Maksymiliana Kolbe.
   
Żegocińscy strażacy w Niepokalanowie. Żegocińscy strażacy w Niepokalanowie.
Podczas oglądania Misterium Męki Pańskiej. Przy grobie F. Gajowniczka - ocalonego ofiarą życia Św. Maksymiliana Kolbe.
Żegocińscy strażacy na Jasnej Górze. Komendant W. Zatorski dziękuje za zorganizowanie wycieczki.
Podczas powrotu z modlitwy na Jasnej Górze. W imieniu uczestników wycieczki organizatorowi podziękował W. Zatorski.

[wstecz]