KONCERT W PODZIĘCE

"Szkoła - swoim Przyjaciołom" - koncert dla darczyńców ZS w Łąkcie Górnej.

"Szkoła - swoim Przyjaciołom" - koncert dla darczyńców ZS w Łąkcie Górnej.

   O tym, jak wielu przyjaciół ma Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, można się było przekonać 14 stycznia 2007 roku, gdy zaproszono ich do sali gimnastycznej szkoły na występ artystyczny zatytułowany "Szkoła - swoim Przyjaciołom". Odświętnie udekorowana sala wypełniona była po brzegi. Na widowni można było dostrzec przede wszystkim rodziców. Ale byli także absolwenci szkoły, przedsiębiorcy, radni, reprezentanci różnych instytucji, uczniowie. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz i proboszcz parafii w Łąkcie Górnej ks. Stanisław Szczygieł.

Sala wypełniona była po brzegi. Przybyłych powitał dyrektor szkoły Jan Rosiek.
Sala wypełniona była po brzegi. Przybyłych powitał dyrektor szkoły Jan Rosiek.

    Program, dedykowany przyjaciołom szkoły, rozpoczęła uczennica Edyta Wrona. - Ponieważ na tej sali zgromadzili się nasi przyjaciele - ci, którym bliskie są sprawy społeczności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, chcemy przy tej okazji wyrazić im naszą ogromną wdzięczność. Nie tylko prostym słowem "dziękuję", ale również tańcem, piosenką zabawą i pastorałką - powiedziała Edyta. Gdy przebrzmiały ostatnie akordy zaśpiewanej przez szkolny chór bardzo znanej kolędy "Cicha noc", głos zabrał dyrektor szkoły Jan Rosiek.  Najpierw powitał wszystkich przybyłych, a potem poinformował, że koncert został przygotowany przez uczniów i nauczycieli ZS w Łąkcie Górnej, przy współpracy z CKSiT w Żegocinie. - Szkoła funkcjonuje w oparciu o określone przepisy prawa. Aby istnieć nie musi mieć przyjaciół. Wystarczy, aby wypełniała swoje obowiązki wobec uczniów i rodziców. Ale będą to tylko standardy, czyli pewne osiągnięcia, które mieszczą się w granicach normy. Ale nasza szkoła wyróżnia się wśród innych tym, że ma swoich przyjaciół. Dzięki temu może wykonywać wiele więcej zadań. To właśnie im dedykujemy ten występ - powiedział dyrektor. Potem wymienił najważniejsze działania różnych instytucji i osób, które pomogły szkole i uczniom. W latach 2004 - 2006 Rada Rodziców zebrała środki na wyposażenie młodzieżowego zespołu folklorystycznego w stroje ludowe. To nie tylko datki od sponsorów, mieszkańców wsi, ale także środki wypracowane podczas różnych imprez organizowanych przez Radę, która kieruje obecnie pani Zofia Grabska. To kwota ponad 22 tysiące złotych. Za rozpoczęcie budowy nowoczesnego boiska (o nawierzchni ze sztucznej trawy), modernizację systemu ogrzewania szkoły i zaopatrzenia szkoły w wodę dyrektor szkoły podziękował Wójtowi Gminy Żegocina Jerzemu Błoniarzowi oraz radnym. - Za wszystko, za każdy gest wsparcia dla szkoły, za gesty życzliwości, które od Państwa uzyskaliśmy dzisiaj serdecznie dziękuję - powiedział Jan Rosiek, po czym zaprosił wszystkich do oglądania występów.

Jasełka w wykonaniu uczniów klasy I gimnazjum. Jasełka w wykonaniu uczniów klasy I gimnazjum.
Jasełka w wykonaniu uczniów klasy I gimnazjum. Jasełka w wykonaniu uczniów klasy I gimnazjum.
Jasełka w wykonaniu uczniów klasy I gimnazjum.

    Rozpoczęły go jasełka, przygotowane przez uczniów klasy I gimnazjum. Nie były to jednak tradycyjne jasełka, bo - prócz takich postaci jak: Św. Józef, Maryja, aniołowie, wystąpili również: policjant, wójt, lekarz, taksówkarz, nauczyciel. Uwspółcześniona wersja jasełek, których poszczególne akty przeplatano kolędami i pastorałkami wykonywanymi przez szkolny chór prowadzony przez panie: Ewę Rosiek i Annę Kępa.

Kolędy i pastorałki wykonywał chór szkolny. Kolędy i pastorałki wykonywał chór szkolny.
Kolędy i pastorałki wykonywał chór szkolny.

    Kolejnym elementem koncertu dla ludzi wielkiego serca był występ Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej, działającego przy CKSiT w Żegocinie, któremu towarzyszyła kapela ludowa z Żegociny, prowadzona przez Mieczysława Kędrę. Najpierw wystąpili debiutanci - najmłodsza formacja Zespołu, która stanowią uczniowie klas najmłodszych łąkieckiej szkoły. Ich występ został szczególnie ciepło przyjęty przez publiczność.

Występ debiutantów. Owacja dla grupy dziecięcej.
Występ grupy dziecięcej Zespołu Folklorystycznego przyjęto owacyjnie.

   Po grupie dziecięcej zaprezentowała się młodzieżowa część Zespołu Folklorystycznego. Skoczne krakowiaki i inne tańce oraz ludowe przyśpiewki, wykonywane wspólnie z seniorami łąkieckiego zespołu, także były gorąco oklaskiwane przez liczną publiczność. Podopieczni instruktorki pani Agnieszki Żołna prezentują się coraz lepiej i pewnie niebawem zaczną się prezentować jeszcze szerszej publiczności poza granicami gminy.

Kapela ludowa CKSiT w Żegocinie. Zespół Folklorystyczny z Łąkty Górnej.
Krakowiak w wykonaniu grupy młodzieżowej zespołu. Zasłużone brawa od publicznożci.
Występ Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej.

   Doceniając zasługi dyrektora Jana Rośka dla Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz przekazał mu w końcowej części spotkania okolicznościowy adres, w którym napisano m. in. następujące słowa: " Pragnę przekazać słowa uznania i podziękowania za wiele nowych inicjatyw i ogrom pracy podejmowanej na rzecz edukacji, która przełożyła się na wysokie efekty osiągane przez uczniów, na ich radość i zadowolenie. Składam również podziękowanie za otwartość i życzliwość, dzięki którym wiele Pańskich przedsięwzięć nabrało blasku i z radością możemy dziś mówić o coraz lepszych warunkach nauczania w naszej gminie. To wszystko, co Pan dokonał dla naszej społeczności lokalnej i dla Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej napełnia nas dumą i budzi głęboki szacunek. Nie wątpię, że osiągane sukcesy także dla Pana powinny stanowić źródło prawdziwej satysfakcji. Dziękuję Panu za nieustanny wysiłek i trud w podejmowaniu nowych wyzwań dla dobra szkoły.
Z całego serca życzę Panu, by udało się pomnożyć osobiste sukcesy zawodowe na niwie oświaty i wychowania młodego pokolenia w kolejnych latach". Wójt przekazał także dar dla szkolnej biblioteki - album o Papieżu Janie Pawle II.

Podziękowania Wójta dla Jana Rośka. Dyrektor Szkoły Jan Rosiek podczas składania noworocznych życzeń.
Podziękowania Wójta dla Jana Rośka. Dyrektor Szkoły podczas składania noworocznych życzeń.

   Ponieważ wciąż jeszcze trwa okres kolędowania, publiczność zgromadzona w sali gimnastycznej łąkieckiej szkoły, wspólnie z Zespołem Folklorystycznym i kapelą odśpiewała kilka tradycyjnych kolęd. Spotkanie zakończył dyrektor szkoły Jan Rosiek, który złożył noworoczne życzenia oraz podziękował nauczycielkom (Halinie Pączek, Romie Adamczyk, Ewie Rosiek, Annie Kępa) i Radzie Rodziców za przygotowanie programu artystycznego oraz zespołom za zaprezentowane widowisko.
    Tuż przed zakończeniem jasełek, jedna z postaci - Anioł - wypowiedziała takie słowa: "Cieszy fakt, że serca ludzkie wciąż gorące, mimo że minęło lat już dwa tysiące. Gorących serc ludzkich pełen cały świat, mimo, że minęło dwa tysiące lat". Chyba najbardziej oddają one sens tego, co dzieje się w społeczności Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, dla którego wciąż biją gorące serca Przyjaciół Szkoły.

[wstecz]