II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
ŻEGOCINA 5.I.2007

II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina 5.01.2007 r.

II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - Żegocina 5.01.2007 r.

   32 uczniów z czterech szkół podstawowych Gminy Żegocina wzięło udział w II Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, zorganizowanym przez nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie - panie mgr Annę Rogala i Annę Maurer. Zgodnie z regulaminem każda szkoła mogła zgłosić po trzy kolędy lub pastorałki w grupie uczniów klas i - II i IV - VI.  W konkursie mogli uczestniczyć soliści lub duety wokalne, które mogły śpiewać a capella lub z podkładem muzycznym (półplejbekiem). 
    O godzinie dziesiątej dyrektor PSP w Żegocinie mgr Jan Adamski powitał gości oraz uczestników konkursu i ich opiekunów. Przedstawił jury, które tworzyli:
mgr Stanisław Domański (muzykolog z Nowego Wiśnicza - przewodniczący)  oraz mgr Stanisław Maurer i ks. mgr Janusz Psonak - członkowie. Dyrektor wręczył także dyplomy z podziękowaniami wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania konkursu.
    Głos zabrał także Wójt Gminy mgr Jerzy Błoniarz, który przypomniał czasy swojego kolędowania z gwiazdą oraz pogratulował imprezy, a także złożył uczestnikom konkursu życzenia powodzenia w konkursie.

II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.

   Potem rozpoczęły się konkursowe przesłuchania. W roli prezenterki wykonawców wystąpiła uczennica klasy szóstej żegocińskiej szkoły Agata Stokłosa. Na scenie wystąpiło kolejno 32 wykonawców, którzy zaśpiewali 22 kolędy i pastorałki. Zaprezentowany repertuar był urozmicony i bogaty. Śpiewano tradycyjne kolędy (np. "Do szopy hej pasterze", "Bóg się rodzi", czy "W żłobie leży"), kolędy współczesne (np. "Raduj się człowiecze", "Grudniowe noce".) oraz pastorałki (np. "Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje", "Był pastuszek"). Urozmaicone były także stroje wykonawców, chociaż dominowały "Matki Boskie" z dzieciątkiem, aniołki i krakowianki.

II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.

   Po zakończeniu konkursowych przesłuchań jury udało się na naradę. W tym czasie na estradzie wystąpili uczniowie, którzy brali udział w eliminacjach szkolnych w PSP w Żegocinie, ale nie zakwalifikowali się do finału. Wystąpili: Wiktor Zamorski, Angelika Duch, Magdalena Mroczek, Marta Gajewska, Kinga Bubula, Grzegorz Salabura, Natalia Czech z Agatą Stokłosa i Aneta Lepianka z Klaudią Zając. Kolędy zagrał także zespół fletowy w składzie: Szymon Pączek, Małgorzata Stańdo, Dorota Dziedzic, Leszek Bury, Natalia Czech.
   Uczestników konkursu poczęstowano drożdżówkami i herbatą. Wkrótce do szkolnej auli powróciło jury i rozpoczęła się ceremonii ogłoszenia wyników i wręczenia nagród ufundowanych przez Radę Rodziców PSP w Żegocinie.

II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.

    Przewodniczący komisji konkursowej mgr Stanisław Domański przekazał nauczycielom i uczniom wskazówki do pracy na przyszłość, a następnie ogłosił wyniki konkursu i wręczył nagrody. Jury przyznało: - w kategorii duety: I miejsce - Aleksandrze Guzik, Gabrieli Bednarz - ZS w Łąkcie Górnej za wykonanie pastorałki "W Betlejem przy drodze", II miejsce - Joannie Kaczmarczyk i Monice Ptaszek z PSP w Żegocinie za kolędę "O Gwiazdo Betlejemska" i III miejsce - Bartłomiejowi Gomułce i Monice Dudziak z ZS w Łąkcie Górnej, którzy śpiewali piekna pastorałkę "Wesoło jest ta nasa nowina".
    Natomiast w kategorii "soliści" jury przyznało: I miejsce - Magdalenie Kępa z ZS w Łąkcie Górnej, II miejsce - Katarzynie Szpilka, Sylwii Bubula i Dominikowi Dudkowi z PSP w Żegocinie oraz III miejsce - Katarzynie Madej z PSP w Żegocinie, Tomaszowi Adamczykowi z PSP w Bytomsku i Aleksandrze Sroka z ZS w Rodzielu.

II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.

   Następnie organizatorki konkursu, którego głównymi celami było kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz promocja dorobku artystycznego uczniów - panie Anna Maurer i Anna Rogala - podziękowały członkom komisji kwiatami, uczniom za wzięcie udziału w konkursie, a nauczycielom za przygotowanie uczniów do występów i i opiekę nad nimi. 
     Bardzo pożyteczna impreza artystyczna, mająca duże walory wychowawcze, dobiegła końca. Nie jest jednak ostatnią w tym sezonie kolędowym. Wkrótce odbędzie się bowiem przegląd grup kolędniczych, a 2 lutego - w ostatnim dniu okresu bożonarodzeniowego - również tradycyjna żegocińska impreza - "Ostatki kolędowe".

FOTOGALERIA KOLĘDNIKÓW >>>

[wstecz]