NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

 Noworoczne spotkanie opłatkowe 2007 w Żegocinie.

   Tradycji stało się zadość. W tradycyjnym spotkaniu noworoczno - opłatkowym, zorganizowanym przez żegociński samorząd 11 stycznia 2007 r. w sali widowiskowej CKSiT wzięli udział zaproszeni goście, w tym Starosta Bocheński Jacek Pająk, radni powiatowi i gminni, kierownicy zakładów pracy, księża, sołtysi, pracownicy urzędu gminy oraz działacze organizacji społecznych.

Uroczystość rozpoczęła się kolędą zaspiewaną przez Zespół z Łąkty Górnej. Uczestnicy noworocznego spotkania opłatkowego.
Uroczystość rozpoczęła się kolędą zaśpiewaną przez Zespół z Łąkty Górnej. Uczestnicy noworocznego spotkania opłatkowego.
 Przybyłych gości powitał Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. Wśród gości: Anna Rogala i Zbigniew Szewczyk - radni powiatowi.

Przybyłych gości powitał Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek.

Wśród gości: Anna Rogala i Zbigniew Szewczyk - radni powiatowi.

Fragment Ewangelii odczytał ks. proboszcz Stanisław Szczygieł. Opłatki poświęcił ks. kanonik Michał Smolik.
Fragment Ewangelii odczytał ks. proboszcz Stanisław Szczygieł. Opłatki poświęcił ks. kanonik Michał Smolik.

    Po odczytaniu fragmentu Ewangelii przez ks. Stanisława Szczygła i pobłogosławieniu opłatków przez ks. kanonika Michała Smolika rozpoczęło się łamanie opłatkiem i składanie sobie życzeń. Wszyscy składali życzenia wszystkim, mając nadzieję, że z serca płynące życzenia zostaną spełnione.

Łamanie się opłatkiem i składanie noworocznych życzeń. Łamanie się opłatkiem i składanie noworocznych życzeń.
Łamanie się opłatkiem i składanie noworocznych życzeń.
Łamanie się opłatkiem i składanie noworocznych życzeń. Łamanie się opłatkiem i składanie noworocznych życzeń.

  Łamanie się opłatkiem i składanie noworocznych życzeń.

Łamanie się opłatkiem i składanie noworocznych życzeń.

    Potem rozpoczął się koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej, któremu towarzyszyła kapela CKSiT w Żegocinie, grająca pod kierownictwem Mieczysława Kędry. Duże ożywienie na sali i podziw wzbudził występ grupy młodzieżowej zespołu z Łąkty. Młodzi tancerze wykonali kilka żwawych krakowiaków i innych tańców, otrzymując na zakończenie gromkie i długie brawa od publiczności.

Występ Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej.

Występ Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej.
Występ Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej.
Występ Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej. Zasłużone brawa od publiczności.

   Na uroczyste spotkanie opłatkowe dotarł także Starosta Bocheński Jacek Pająk. Przeprosił za spóźnienie spowodowane udziałem w innej uroczystości, po czym wygłosił krótkie przemówienie. - Czuje się wyróżniony i zaszczycony tym, że Państwo zechcieliście mnie zaprosić i tak ciepło powitać. Chciałbym, aby lata kadencji nowego samorządu powiatowego były latami, w których współpraca samorządu powiatowego z Gminą Żegocina będzie pełniejszą, niż była do tej pory, co mogę dzisiaj zadeklarować - powiedział m. in. Jacek Pająk, zwracając także uwagę na fakt, że Żegocina wspólnie z innymi gminami buduje wizerunek, bogactwo i potencjał dla rozwoju powiatu bocheńskiego. Swoje krótkie wystąpienie zakończył noworocznymi życzeniami.

Życzenia złożył zebranym także Starosta Bocheński Jacek Pająk. Wspólne śpiewanie kolęd.
Życzenia złożył zebranym także Starosta Bocheński Jacek Pająk. Wspólne śpiewanie kolęd.

    Organizatorzy tego spotkania nie zapomnieli także o poczęstunku, przygotowanym na "szwedzkim stole".  Kiedy już wszyscy się posilili rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Śpiewającym kolędy i pastorałki uczestnikom powstania towarzyszyła kapela ludowa, więc śpiewanie było szczególnie piękne i trwało ponad godzinę. W radosnym, świątecznym jeszcze nastroju, choć przy temperaturze plus kilkanaście stopni i całkowitym braku śniegu, uczestnicy spotkania rozeszli się do domów.

WYSTĄPIENIE JANA MARCINKA >>>                                                  WYSTĄPIENIE JERZEGO BŁONIARZA >>>

[wstecz]