RADNI NA WIZJI LOKALNEJ

Na oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej. Przy dworze w Łąkcie Górnej.
Na oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej. Przy dworze w Łąkcie Górnej.
Przy działkach w Łąkcie Górnej. Przed budynkiem komunalnym w Żegocinie.
Przy działkach w Łąkcie Górnej. Przed budynkiem komunalnym w Żegocinie.

    18 stycznia 2007 roku członkowie wszystkich komisji Rady Gminy w Żegocinie uczestniczyli w wizji lokalnej, której celem było zapoznanie się ze stanem mienia komunalnego. Trasa objazdu wiodła od oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej, a została zakończona w wielofunkcyjnym budynku remizy i Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu oraz budowanym w tej miejscowości zbiornikiem retencyjno - rekreacyjnym. Pomimo, że radni poświęcili na to aż 9 godzin czasu, nie udało się dotrzeć do wszystkich miejsc i obiektów, będących własnością gminy.
    Prócz oczyszczalni ścieków, radni poznawali obiekty szkolne, przedszkola, dwór w Łąkcie Górnej, budowane w pobliżu szkoły boisko w tej samej miejscowości, działki budowlane, budynki komunalne, świetlice wiejskie, remizy, obiekty wydzierżawione firmom, Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie  itd. Byli w każdej miejscowości i w większości przypadków spotkali się także z osobami zarządzającymi tymi obiektami. Wysłuchali ich uwag i wniosków.
   Wszystko to służyć ma temu celowi, aby poznać rzeczywisty stan tych obiektów, ustalić potem zakres najpilniejszych spraw do załatwienia, podjąć decyzję w sprawie ewentualnej sprzedaży itd. Okazuje się, że istnieje wiele pilnych potrzeb w zakresie remontów i modernizacji. Na pewno nie będzie na tyle środków, aby to wszystko zrobić. Dlatego trzeba będzie ustalić jakąś hierarchię potrzeb i kolejność ich zaspokajania.
    Na zakończenie i podsumowanie tej wizji lokalnej, która pozwoliła z pewnością - zwłaszcza nowym radnym - poznać problemy wszystkich wiosek gminy, nastąpiło podsumowanie tej nietypowej formy pracy rady. Odbyło się ono w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu, który to obiekt jest obecnie własnością Starostwa Powiatowego w Bochni.
    Podsumowania całego dnia pracy radnych dokonał Przewodniczący Rady Jana Marcinek: - Widzimy, że w każdej wiosce potrzeb jest wiele. Nie jest tak, że którakolwiek wieś jest w 100% zaspokojona i nic tam nie ma do roboty lub trzeba na siłę szukać jakiejś inwestycji. W każdej wsi jest też dużo zrobione, to też możemy stwierdzić i każda wieś ma się czymś pochwalić. Myślę, że dzisiejszy objazd rozjaśnił nam na tyle obraz stanu rzeczy, że łatwiej nam będzie pracować nad budżetem. Sporo zobaczyliśmy w placówkach oświatowych, ale równie sporo nie zdążyliśmy zobaczyć. Ale one są równie ważne. To np. ujęcia wody, boisko sportowe w Żegocinie, budynek CKSiT w Żegocinie, działki w Rozdzielu itd. Nad problemem Centrum Kultury obradujemy już od kilku lat i wydaje się, że będziemy mu musieć poświecić odrębne spotkanie. Osobiście cieszę się, że odmłodzona rada jest prężna, że pojawiają się nowe propozycje. Wspólnie będziemy starać się pracować dla naszej społeczności - powiedział Jan Marcinek i podziękował radnym za udział w tej wyjazdowej formie pracy.
    Niebawem do zauważonych problemów i spostrzeżeń, zgłoszonych wniosków ustosunkują się poszczególne komisje, a potem obradować będzie Rada, która uchwali budżet Gminy Żegocina na 2007 rok. Po tym, co dało się zaobserwować, pracy radnym i Wójtowi, który wspólnie z Marianem Janiczkiem towarzyszył radnym, nie braknie, a z pewnością braknie pieniędzy, by w okresie rozpoczętej niedawno kadencji zaspokoić wszystkie potrzeby.

Przy remizie i świetlicy w Bytomsku. Przy budynku apteki w Żegocinie.
Przy remizie i świetlicy w Bytomsku. Przy budynku apteki w Żegocinie.
Przed bacówką w Rozdzielu. Przy szkole w Rozdzielu.
Przed bacówką w Rozdzielu. Przy szkole w Rozdzielu.

[wstecz]