VI. GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI POETÓW ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Dyrektor PSP Jan Adamski wita przybyłych na Przegląd. Goście VI. Przeglądu.

    W finale VI. Gminnego Przeglądu Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej, który odbył się 23 lutego 2007 r. w Klubie "Relaks", wzięło udział 20 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych terenu Gminy Żegocina. Przegląd odbywał się w dwóch kategoriach: uczniów z klas trzecich i szóstych, a każda szkoła z terenu gminy mogła zgłosić po trzech uczniów z tych klas.
    Organizatorzy: PSP i GBP w Żegocinie o oceny recytacji uczniów poprosiła jury, w którym pracowały panie: Dorota Rzepka (PiMBP w Bochni) - przewodnicząca, Anna Twardosz z Bochni, Bernadetta Macheta i Anna Maurer z biblioteki szkolnej w Żegocinie.
     Przybyłych uczestników rywalizacji na piękno słowa, ich opiekunów oraz gości specjalnych, m. in. Ks. Leszka Dudziaka, ks. Michała Smolika, Jana Burka, Marka Jerzego Stępnia i twórców kultury z terenu gminy - poetkę i malarkę Marię Juszczyk, malarkę Alicję Janiczek, poetę Czesława Pączka powitał dyrektor PSP w Żegocinie Jan Adamski. Przekazał także paniom z Bochni oraz Teresie Dziedzic podziękowania   za wieloletnią współpracę ze Szkołą Podstawową w Żegocinie. Głos zabrał w imieniu nieobecnego Pana Wójta - Sekretarz Gminy Pan Zbigniew Nożkiewicz, który życzył wszystkim uczestnikom powodzenia.
    Zebrani wysłuchali recytacji wierszy w wykonaniu uczniów. Wybierali oni najczęściej wiersze napisane przez Józefa Wróbla i Annę Łękawa, a także Teresy Mrugacz i obecnego na widowni Czesława Pączka.

VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Monika Jędrzejek - recytowała pierwsza. Konkursowe jury.
VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Jedyny chłopiec w tym przeglądzie - Paweł Pławecki z Rozdziela. Brawa od publicznożci.
VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Jury uważnie słuchało wszystkich recytatorów. Joanna Kaczmarczyk recytowała wiersz Anny Łękawa.
VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Marek Jerzy Stępień. Dorota Rzepka ogłosiła wyniki.

     W oczekiwaniu na werdykt jury, zebrani wysłuchali trzech autorskich wierszy pana Marka Jerzego Stępnia - członka Klubu Literackiego "Sądecczyzna", poety i myśliciela, autora tomików wierszy "Nie zapomnijcie o Bogu", "W stronę miłości". Chwile potem przewodnicząca jury pani Dorota Rzepka (Dyrektorka MiPBP w Bochni) ogłosiła wyniki konkursu i wręczyła nagrody ufundowane przez organizatorów.

VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Ceremonia wręczania nagród. Organizatorki Przeglądu - panie Teresa Dziedzic i Anna Rogala.

   Jury zdecydowało przyznać I miejsce wśród uczniów klas trzecich Monice Jędrzejek z PSP w Bytomsku, która mówiła wiersz Anny Łękawa pt. "Dobroć". Wśród szóstoklasistek (w tej grupie recytowały same dziewczynki) najwyżej oceniono popis Joanny Kaczmarczyk z PSP w Żegocinie, która powiedziała wiersz "Sieroca dola", także napisany przez Annę Łękawa.

VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. VI. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Podziękowania dla przewodniczącej jury. Słodkości dla dzieci.

     Poziom artystyczny recytacji według zgodnej oceny jurorów był bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Żegocinie (słowniki) oraz dyplomy przygotowane przez PSP w Żegocinie. Pamiątkowe dyplomy otrzymali także nauczyciele - opiekunowie uczniów oraz organizatorki przeglądu - panie Teresa Dziedzic i Anna Rogala, a także wszyscy członkowie jury. Z kolei dzieci poczęstowano napojami oraz słodkościami. Te ostatnie sprezentowane zostały przez proboszcza żegocińskiej Parafii - ks. Leszka Dudziaka.

Organizatorzy i uczestnicy VI. Gminnego Przeglądu Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.

Organizatorki i uczestnicy VI. Gminnego Przeglądu Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.

"Ta ziemia żyje w mym sercu"
Teresa Mrugacz

VI Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej
Konkurs recytatorski dla uczniów klas III i VI.

Organizatorzy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie

Zadanie Przeglądu:
1. Przedstawienie uczniom poetów z terenu gminy Żegocina.
2. Rozpowszechnienie wśród uczniów poezji rodzimych twórców.
3. Wpajanie miłości do małej Ojczyzny - naszej Gminy.

Cele:

1. Ukazanie mieszkańcom gminy piękna poezji naszych twórców.
2. Rozbudzanie umiłowania poezji wśród uczniów.
3. Rozwijanie współpracy między szkołami w gminie i Gminną Biblioteką Publiczna w Żegocinie.

Informacje dodatkowe:
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas III i VI szkoły podstawowej z terenu Gminy Żegocina.
2. Szkoły otrzymują w grudniu regulamin przebiegu konkursu.
3. Finał odbędzie się w 23 lutego 2007r. w Klubie "Relaks" w budynku CKSiT w Żegocinie.
4. Wiersze do recytacji powinny być w bibliotekach szkolnych.

REGULAMIN:
1. Przegląd organizowany jest w dwóch kategoriach:
- uczniowie klas III (Bytomsko, Rozdziele, Łąkta Górna, Żegocina),
- uczniowie klas VI (Bytomsko, Rozdziele, Łąkta Górna, Żegocina).
2. Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenia uczestników wyłonionych w wewnątrzszkolnych eliminacjach przyjmuje sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie do dnia 16 lutego 2007 r. /tel/fax 0146132028 / - termin ostateczny. Po tym terminie zgłoszenia nie zostanie przyjęte.
- szkoła zgłasza 3 reprezentantów z klasy III i 3 reprezentantów z klasy VI,
- należy podać: imię i nazwisko uczestnika, klasę, tytuł recytowanego utworu, autora, a także imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestników do konkursu.
3. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz na finał.
4. Przegląd obejmuje wiersze: Anny Łękawa, Teresy Mrugacz, Józefa Wróbla, Czesława Pączka, Marii Juszczyk, Anny Juszczyk, Albiny Sroka, Agaty Pławeckiej i innych autorów związanych z naszą ziemią.
5. Finał przeglądu odbędzie się 23 lutego 2007 r. (piątek) w Domu Kultury - godzina 10.00.
6. Uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody - niespodzianki - opiekunowie podziękowania.

                                                                                                                                                                Organizatorzy

[wstecz]