SZANSA DLA KANDYDATÓW NA RATOWNIKÓW

Basen w Żegocinie.

    Gmina Żegocina dysponuje obecnie dwoma sprawnymi, otwartymi basenami, z których jeden znajduje się w Żegocinie, a drugi w Łąkcie Górnej. Co z tego, sporo w ostatnich latach były one zamknięte i to nie z powodu braku wody, ale z powodu braku ratowników. Pomimo wielu zabiegów gospodarza obu obiektów - dyrektora CKSiT w Żegocinie Mieczysława Kędry basen w ubiegłym roku otwarto dla chętnych kąpieli, ale tylko na krótko. Problem ten nie dotyczy tylko Żegociny, a jest ogólnokrajowy, albowiem wielu młodych ludzi z uprawnieniami wyjechało za granice i pracują w kąpieliskach i na basenach za wiele większe pieniądze niż mogą im zaoferować właściciele kąpielisk w Polsce.
    Dlatego w Żegocinie pomyślano nad interesująca ofertą dla osób, które chciałyby zdobyć uprawnienia korzystając z pomocy finansowej ze strony gminy, ale w zamian za zobowiązanie do kilkuletniej pracy na żegocińskich basenach.

   Oto pełna treść ogłoszenia w tej sprawie:
   

    Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie zaprasza zainteresowanych na Kurs Ratowników Wodnych, organizowany przez WOPR w Tarnowie z możliwością pracy sezonowej /lipiec, sierpień/ na basenach w Żegocinie i Łąkcie Górnej.
    Kurs odbywał się będzie w Tarnowie w terminie od 2 marca 2007 r. /rozpoczęcie o godz. 20.00/.
    Łącznie - 50 godzin, koszt całkowity - 432.00 zł.
Warunki :
1.    Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
2.    Dobra umiejętność pływania : m.in. 15 mb pod wodą bez odbicia, 50 mb nad wodą w czasie 40 sekund.
Uzyskane uprawnienia: młodszy ratownik.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia w CKSiT w Żegocinie w terminie do 26 lutego 2007 r. - tel. /014/ 61 - 32 - 035.

Uwaga : Wójt Gminy Żegocina deklaruje poniesienie 50 % kosztów kursu w zamian za obsługę w co najmniej 3 kolejnych sezonach /lipiec, sierpień - praca za odpłatnością/ basenów w Żegocinie lub w w Łąkcie Górnej.

Basen w Żegocinie.

 Basen w Żegocinie.

[wstecz]