STRAŻACY OBRADUJĄ

Zebranie OSP w Żegocinie. Zebranie OSP w Żegocinie.

    Z początkiem każdego nowego roku odbywają się statutowe zebrania członków ochotniczych straży pożarnych. Strażacy spotykają się, aby dokonać podsumowania i rozliczenia minionego roku oraz ustalić plany na rok bieżący. Takie zebrania odbyły się już w większości jednostek, które działają bardzo aktywnie we wszystkich sołectwach Gminy Żegocina.
    2 lutego 2007 roku zebranie sprawozdawcze odbyli strażacy OSP Żegocina - jedynej jednostki na terenie Gminy, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i jednocześnie do Małopolskiej Obwodowej Kompanii Gaśniczej "Raba". Ta przynależność nakłada na żegocińskich strażaków szczególne obowiązki. O tym, a także o zbliżającej się 120 rocznicy założenia jednostki, była mowa podczas tego ponad dwugodzinnego zebrania.

Zebranie OSP w Żegocinie. Zebranie OSP w Żegocinie.

    Zebranie rozpoczął Prezes Zarządu OSP Żegocina Kazimierz Waligóra. Powitał przybyłych 14 druhów oraz gości: ks. kapelana Stanisława Szczygła, Zastępcę Komendanta PSP w Bochni Czesława Ziaję, Sekretarza Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni Tadeusza Olszewskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Leopolda Grabowskiego, Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza i sołtysa Żegociny Bolesława Łękawę.
   Członkowie jednostki przyjęli porządek zebrania, w którym podstawowe punkty to złożenie sprawozdań z pracy zarządu, sprawozdania finansowego i komisji rewizyjnej oraz głosowanie uchwały absolutoryjnej i przyjęcie planu pracy na 2007 rok.

Zebranie OSP w Żegocinie. Zebranie OSP w Żegocinie.

   Ze sprawozdania z działalności zarządu jednostki, złożonego przez Kazimierza Waligórę wynika, że w 2006 roku żegocińscy strażacy mieli sporo pracy. Do jednostki należy 31 członków, w tym 25 czynnych. W 2006 roku odbyło się 6 zebrań strażackich oraz 7 zebrań zarządu, na których poruszano różne zagadnienia i podejmowano uchwały. Strażacy z tej jednostki brali udział w uroczystościach kościelnych, strażackich i gminnych: opłatku strażackim w Bytomsku, czuwaniu przy Grobie Pana Jezusa, udział  w rezurekcji, mszy z okazji św. Floriana, udział w procesji Bożego Ciała, mszy świętej w dniu odzyskania niepodległości, mszy  św. odpustowej, połączonej z obchodami stulecia konsekracji kościoła. Strażacy wzięli udział w 2 pogrzebach druhów Zenona Piecha z Łąkty Górnej i Franciszka Kukli z Łąkty Dolnej. Ponadto druhowie byli zaangażowani wraz z policją w zabezpieczenie dróg podczas drogi krzyżowej w Wielki Piątek (cmentarz, Nowa Wieś, Pocieszka i kościół), zabezpieczenie placu oraz drogi podczas lipcowego festynu. Wzięli również udział w zabezpieczeniu wizyty Ojca Świętego w Krakowie. W maju uczestniczyli w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Zakliczynie. Również w maju gościli u siebie delegację niemieckich strażaków przebywającą w powiecie bocheńskim. W lipcu odwiedzili grób prałata Antoniego Poręby w Ptaszkowej, a podczas tego wyjazdu mieli okazje obejrzeć występy i musztrę paradną orkiestry dętej pograniczników w Nowym Sączu. Odbyła się także wycieczka do Niepokalanowa. We wrześniu brali udział w uroczystości poświęcenia Szkoły w Bytomsku. W listopadzie wzięli udział w Zaduszkach Strażackich, zorganizowanych przez gminnego kapelana strażaków ks. Stanisława Szczygła. Poczyniono zakupy z dotacji KSRG Komendy Głównej PSP na kwotę 6500 zł, a zakupiono m. in. buty bojowe, rękawice gumowe, ubrania ochronne bojowe, rękawice bojowe, sztormiaki,  zawór hydrantowy. - Ponawiamy podjęcie starań o etat kierowcy, nabór nowych członków, dozbrojenie samochodu technicznego w wyciagarkę, domundurowanie strażaków - mówił prezes Waligóra. Swoje wystąpienie zakończył podziękowaniami dla kapelana strażaków ks. Stanisława Szczygła za posługę, jaką świadczy strażakom i duchowe wsparcie ; Komendantowi PSP w Bochni Krzysztofowi Kokoszka za wspieranie OSP Żegocina, panu Wójtowi Błoniarzowi oraz sekretarzowi Urzędu Gminy w Żegocinie za troskę oraz pomoc jednostce, naczelnika oraz druhów strażaków za pomalowanie drzwi garażowych, trud i poświęcenie włożone w realizację powierzonych zadań.
    Natomiast o działalności bojowej jednostki mówił jej naczelnik - druh Władysław Zatorski. Strażacy OSP Żegocina uczestniczyli w 2006 roku w kilku akcjach ratunkowych, m. in. gaszeniu 3 pożarów zabudowań, 1 pożaru trawy i 1 gałęzi. Likwidowali skutki wypadków drogowych w Bytomsku, Łąkcie Górnej, Rozdzielu), powodzi (początek czerwca), ochraniali rajd samochodowy, uczestniczyli w ćwiczeniach powiatowych na ujęciu gazu w Muchówce.
- Nasze wyposażenie ciągle się poprawia, ale nie jest jeszcze pełne. Problemem jest brak zainteresowania praca w straży ze strony ludzi młodych - mówił naczelnik Zatorski. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował szczególnie aktywnym druhom: Kazimierzowi Waligórze, Janowi Mrozowi, Markowi Waligórze oraz Komendzie Powiatowej PSP i Wójtowi Gminy za opiekę i pomoc.
   Uzupełnieniem sprawozdań było sprawozdanie skarbnika jednostki druha Andrzeja Bilskiego oraz komisji rewizyjnej, które przedstawił druh Stanisław Waligóra.

Zebranie OSP w Żegocinie. Zebranie OSP w Żegocinie.

    Przemawiali także zaproszeni goście: Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Leopold Grabowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni kapitan Czesław Ziaja, ksiądz kapelan Stanisław Szczygieł, sekretarz zarządu Oddziału Powiatowego PSP w Bochni druh Tadeusz Olszewski.
    Po dyskusji, w wyniku głosowania zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium. Strażacy uchwali także plan pracy i plan finansowy na 2007 rok.

[wstecz]