BIOGRAFIA KSIĘDZA ANTONIEGO PORĘBY

Franciszek Koszyk. Franciszek Koszyi i Ks. Antoni Poręba na spotkaniu opłatkowym.
Franciszek Koszyk prezentuje zebrane materiały. Franciszek Koszyk i Ks. Antoni Poręba.

   W styczniu 2008 roku przypadnie piąta rocznica śmierci księdza Antoniego Poręby - wieloletniego, zasłużonego proboszcza Parafii w Żegocinie i jednocześnie działacza społecznego. Parafianie wyrazili Mu już swój szacunek i wdzięczność poprzez ufundowanie i umieszczenie w żegocińskim kościele parafialnym epitafium oraz tablicy pamiątkowej na obelisku przy kościele w Rozdzielu. Nieustannie odprawiane są także msze święte w intencji kapłana, zmarłego niespodziewanie 23 stycznia 2003 r. Co roku delegacje z żegocińskiej parafii udają się także do rodzinnej parafii Zmarłego Księdza, w Ptaszkowej, by tam modlić się przy Jego grobie.
   Kolejne działanie, mające na celu upamiętnienie dokonał Księdza Prałata Antoniego Poręby, podjął Zespół Inicjatywny Wykonania Biografii Ks. Antoniego Poręby. Został on utworzony z inicjatywy Franciszka Koszyka w dniu 20 lutego 2003 roku, a działają w nim oprócz inicjatora przedsięwzięcia także: Wójt Jerzy Błoniarz, Jan Marcinek, ks. Jan Godek, ks. Jan Gniewek, Tadeusz Olszewski. Podstawowym zadaniem tego zespołu było zgromadzenie jak największej ilości informacji o życiu i działalności duszpasterskiej oraz społecznej kapłana, który służył wiernym w kilku miejscowościach, m. in. w Bieczu, Gorlicach i wreszcie w Żegocinie, w której pracował w latach 1982 - 2003.
    Udało się zebrać wiele interesującego materiału historycznego. Oprócz archiwalnych zdjęć z różnych etapów życia ks. Antoniego Poręby, w posiadaniu autorów opracowania są także kopie dokumentów, informacje prasowe i internetowe, wspomnienia różnych osób, w tym Jego najbliższych współpracowników.
    Praca Zespołu Inicjatywnego zbliża się do końca. Trzeba jeszcze ostatecznie zredagować tekst i wydrukować książkę. To dosyć kosztowne przedsięwzięcie, dlatego autorzy opracowania proszą parafian i osoby, które zawdzięczają tak wiele Zmarłemu Kapłanowi, o dobrowolne wpłaty na specjalne konto bankowe. Wyniki zbiórki i rozliczenie wydatkowania pieniędzy będą publicznie przedstawione.

APEL ZESPOŁU INICJATYWNEGO WYKONANIA BIOGRAFII ŚW. PAMIĘCI PRAŁATA, DZIEKANA DEKANATU LIPNICKIEGO, PROBOSZCZA PARAFII ŻEGOCINA KS. ANTONIEGO PORĘBY

     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie dowolnych wpłat na rzecz opracowania i wykonania biografii Św. Pamięci ks. Antoniego Poręby. Informujemy, że materiały o życiu i działalności duszpasterskiej oraz społecznej zostały zgromadzone i opracowane z przeznaczeniem do druku i wydaniem "Księgi Biograficznej" w opracowaniu graficznym, by upamiętnić Jego wielkie zasługi dla Parafii Żegocina, społeczeństwa gminy j całego dekanatu. Wpłaty prosimy składać w Krakowskim Banku Spółdzielczym - Filia w Żegocinie na konto nr 25 8591 0007-031 0072 1048 0012 7 z dopiskiem "Biografia". Za dobrowolne wpłaty dziękujemy staropolskim Bóg zapłać.
                                                                                                                          Za Zespól Inicjatywny Franciszek Koszyk

  Ks. Antoni Poręba. Ks. Antoni Poręba.
   Ks. Antoni Poręba. Ks. Antoni Poręba.

    To tylko niektóre z archiwalnych fotografii zebranych przez Zespół Inicjatywny Wykonania Biografii Ks. Antoniego Poręby.

[wstecz]