ONI TEŻ MOGĄ POMÓC

Nauka udzielania pierwszej pomocy. Nauka udzielania pierwszej pomocy.

    29 listopada 2006 roku, grupa wolontariuszy Pokojowego Patrolu przeszkoliła w sali gimnastycznej żegocińskiej szkoły grupę 31 nauczycieli szkół podstawowych z pięciu gmin. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od sześciu już lat finansuje i organizuje te szkolenia w ramach programu "Ratujemy i Uczymy Ratować", przekazała także do szkół uczestniczących w tym programie odpowiednią ilość pomocy naukowych do prowadzenia lekcji pierwszej pomocy z dziećmi. Po każdym szkoleniu szkoły biorące udział w Programie otrzymują: Certyfikat Uczestnictwa w Programie RUR, podręczniki dla nauczyciela, książeczki dla dzieci "Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy", fantomy (manekiny) MiniAnia i Ania, instruktażowy film DVD, prezentacje multimedialne.
    Wszystko to bardzo przydaje się potem nauczycielom w ich pracy z dziećmi. Na początku marca 2007 roku nauczycielki żegocińskiej szkoły - panie: Barbara Czech i Jolanta Sajdak przeprowadziły z uczniami takie właśnie zajęcia.

 Nauka udzielania pierwszej pomocy. Nauka udzielania pierwszej pomocy.

     Nauczycielki uczyły dzieci najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzieci, zwłaszcza młodsze, chętnie i z dużym zaangażowaniem oraz zainteresowaniem ćwiczyły na fantomach sztuczne oddychanie i układały osoby w pozycji bocznej (bezpiecznej).

Nauka udzielania pierwszej pomocy. Nauka udzielania pierwszej pomocy.

      Teoretyczne i praktyczne szkolenie przeszło 58 uczniów z klas I - III oraz 99 z klas IV - VI PSP w Żegocinie.  Te zajęcia to ogromny wkład w poszerzanie grupy osób posiadających umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Z tym w Polsce jest coraz lepiej, ale w stosunku do innych krajów jesteśmy i tak daleko w tyle.
      Dlatego warto upowszechniać informacje o warunkach korzystania z programu "Ratujemy i Uczymy Ratować". Można je znaleźć w Internecie pod adresem: www.wosp.org.pl/uczymyratowac/.

[wstecz]