OJCZE ŚWIĘTY - PAMIĘTAMY

Modlitewne czuwanie pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

Modlitewne czuwanie pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

    W dniu 2 kwietnia 2007 roku przypadła druga rocznica śmierci Ojca Świętego - Jana Pawła II. Mieszkańcy Gminy Żegocina oddali Mu po raz kolejny hołd w kilku miejscach. Pięknie i nastrojowo było przy pomniku Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, gdzie o godzinie 20.30 rozpoczęło się wieczorne modlitewne spotkanie, w którym uczestniczyło kilkaset osób, nie tylko mieszkańców Łąkty Górnej. Pół godziny później rozpoczęło się nabożeństwo w kościele parafialnym w Żegocinie.   
    Pamięć o Papieżu - Polaku wciąż jest w Gminie Żegocina żywa.

    II rocznica śmierci Jana Pawła II.  II rocznica śmierci Jana Pawła II.
Przed tym obrazem modlono się w kościele parafialnym w Żegocinie. Kilkaset osób czuwało przed pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

    - Spotykamy się tu w drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, właśnie w tym miejscu, na modlitwie. Chcemy iść Jego śladami, nieść świadectwo, które zobowiązuje nas do przekazania przesłania następnym pokoleniom. Tę modlitwę ofiarujemy dziś w intencji Ojczyzny, Kościoła, Gminy, Szkoły, Rodziców, Uczniów i Nauczycieli - tych żyjących i tych zmarłych - powiedział na początku spotkania dyrektor Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej pan Jan Rosiek. Powitał potem serdecznie przybyłych uczestników spotkania, wśród których byli m. in. proboszcz Parafii Łąkta ksiądz Stanisław Szczygieł, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, Sekretarz Gminy pan Zbigniew Nożkiewicz.
    W uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe czterech jednostek OSP z terenu gminy oraz poczet Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Autorką scenariusza uroczystości była pani Halina Pączek. Chórem szkolnym kierowały panie: Ewa Rosiek i Anna Kępa. Akompaniował organista: Grzegorz Kołodziej.

    Zanim rozpoczęło się nabożeństwo przed pomnikiem delegacje i indywidualne osoby złożyły wieńce i bukiety kwiatów oraz zapaliły znicze. Potem rozległ się śpiew pieśni "Divide amore", która jest równocześnie hymnem łąkieckiej szkoły, a następnie odmówiono Lednicka Litanię i Apel Jasnogórski. Przewodnikami w modlitwach byli nauczyciele, wybrani uczniowie oraz ks. Stanisław Szczygieł.
    "Ukochany Ojcze Święty dziękujemy Ci.
    Teraz jesteś u Ojca w niebie, za nami wstawiaj się"
    Tak śpiewała młodzież z chóru szkolnego na kilka chwil przed 21.37. Gdy ta godzina nastała, pochyliły się sztandary strażackie i sztandar szkolny z wizerunkiem Patrona Zespołu Szkół - Jana Pawła II, a za chwilę nocną ciszę przerwały dźwięki trąbek Mieczysława Kędry i Kazimierza Piecha, grających hymn na cześć Papieża - Polaka. Z oddali dał się słyszeć głos kościelnych dzwonów. Po chwili dyrektor szkoły Jan Rosiek wypowiedział słowa:
Janie Pawle II - dziękujemy za to, że byłeś z nami.
Janie Pawle II Wielki - dziękujemy, że jesteś z nami.
Janie Pawle II Święty - módl się za nami !
    Wieczorne spotkanie przy pomniku Jana Pawła II, posadowionego na dziedzińcu Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej zakończyło wspólne odśpiewanie przez kilkaset zebranych tam osób ulubionej pieśni Jana Pawła II - "Barki". Było pięknie, nastrojowo, refleksyjnie i uroczyście. Parafianie z Łąkty i okolicznych wiosek w tej wieczorowej porze przez półtorej godziny słuchali papieskich wypowiedzi, pieśni religijnych, modlili się odmawiając różaniec i Apel Jasnogórski. Znów czuli się jak wtedy, gdy Karol Wojtyła był z nami. Był to czas refleksji nad własnym życiem i tym, jak korzystać z nauk Jana Pawła II.

FOTOREPORTAŻ  Z ŁĄKTY GÓRNEJ

 Modlitewne czuwanie pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Jan Rosiek, Ks. Stanisław Szczygieł, Halina Pączek
Modlitewne czuwanie pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Modlitewne czuwanie pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.
Modlitewne czuwanie pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Modlitewne czuwanie pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.
 Modlitewne czuwanie pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Modlitewne czuwanie pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

[wstecz]