POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW ŻEGOCIŃSKICH LICEÓW

Pożegnanie absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie.

Pożegnanie absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie.

    27 kwietnia 2007 r. rozdano świadectwa ukończenia szkoły absolwentom dwóch żegocińskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystości odbyły się w szkolnej auli. Przed południem pożegnano 26 absolwentów LO (wszyscy przystąpią do matury), po południu 21 absolwentów liceum uzupełniającego, z których trudu zdawania egzaminu dojrzałości podjęła się większość.

Pożegnanie absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. Pożegnanie absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie.

   Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani Danuta Pączek - dyrektorka Zespołu Szkół w Żegocinie. Zwracając się do zebranych w szkolnej auli słuchaczy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego powiedziała między innymi: - Gdy dziś żegnałam klasę trzecia liceum mówiłam o wierszu Jana Pawła II pt. "Strumień" i jego części pt. "Źródło". - Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być - Gdzie jesteś, źródło? Na ostatnie pytanie wiersza moja odpowiedź jest taka: Źródło jest tam, gdzie jest nasza rodzina, gdzie jest nasz dom, nasz kościół i szkoła. To jest to środowisko, w którym się wychowujemy, w którym wzrastamy, w którym rozpoczynamy drogi, tak jak strumienie - od źródła. te potoki - drogi - toczą się czasem w rytmie górskich potoków. To piękne źródło, bo w nim woda jest zawsze kryształowa, przejrzysta i czysta. Jak źródło jest życie człowieka. Czasem tak bywa, że oddalamy się od źródła, od domu, kościoła, od przyjaciół ze szkoły. Ale do źródła trzeba wracać. Trzeba też wzbudzać refleksje nad sobą, przeglądać się w tej kryształowej wodzie. Nie zobaczymy tam siebie takimi samymi, bo przecież woda płynie i płynie także czas. Ale zobaczymy wartości, które u źródła istnieją - to, co wynosimy z domu rodzinnego, to co daje nasza wiara, to, co wielkie w przyjaźni, co dała nam wiedza wyniesiona ze szkoły. Ukończenie tej szkoły to dla wielu z Was olbrzymi wysiłek. Naukę rozpoczęło 52 osoby, kończy tylko 21. Kiedy zaczynaliśmy mówiłam, że to trudna szkoła, że trzeba sobie wykreślić z życiorysu dwa lata po to, aby zdobyć średnie wykształcenie. Sama koncepcja tej szkoły jest trudna, bo to tylko dwa lata zdobywania wiedzy potrzebnej do matury. Ale niektórzy pewnie mieli plan, aby nie kończyć szkoły, lecz jedynie mieć zaświadczenie potrzebne dla celów odroczenia służby wojskowej. Ale wytrwałość pozostałych, upór, różne obrane przez was strategie, spowodowały, że dzisiaj kończycie szkołę. To jest na pewno świetna rzecz. 13 z was chce zdawać maturę. Wszystkim życzę, aby udało się zdobyć świadectwa dojrzałości. Mam nadzieję, że tutaj zawarliście ważne przyjaźnie, że poznaliście się między sobą. Mam nadzieję, że w dalszym Waszym życiu będzie się opiekowała nasza Patronka - Święta Jadwiga - Królowa.

Pożegnanie absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. Pożegnanie absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie.
Pożegnanie absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. Pożegnanie absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie.

    Absolwenci odebrali świadectwa, kwitując ich odbiór. Odebrali także indeksy, w których także odnotowano fakt ukończenia szkoły. Do tych dokumentów dyrekcja szkoły dołączyła dwa prezenty - dodatki: kalendarzyk z wizerunkiem szkolnego portretu Świętej Jadwigi Królowej, drugi to prezent od Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej.
    Jako pierwsza świadectwo ukończenia szkoły otrzymała pani Katarzyna Kokoszka, jedyna uczennica, której wynik średni przekroczył ocenę dobrą (4,34). - Jestem z Nowego Wiśnicza. W żegocińskiej szkole czułam się bardzo dobrze. Wszyscy pedagodzy stwarzali dobrą atmosferę i dbali o to, abyśmy się jak najlepiej czuli. Moim zdaniem warto pogłębiać wiedzę, bo w ten sposób człowiek się rozwija. Pozostaje mu to na całe życie. Po maturze mam zamiar studiować rachunkowość w Bochni, w Wyższej Szkole Ekonomicznej - powiedziała Katarzyna Kokoszka. Ona też, w imieniu absolwentów szkoły dziękowała pani dyrektor i nauczycielom: - Serdecznie Państwu dziękujemy za możliwość czerpania z pięknego źródła wiedzy.  Większość z nas dobrze wykorzystała daną nam możliwość poszerzenia wiedzy. Dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły dziękujemy za trud włożony w naszą naukę i starania, abyśmy w tej szkole czuli się naprawdę dobrze. Czasem stwarzaliśmy problemy, ale prosimy pamiętać tylko o dobrych rzeczach. Dziękujemy bardzo.

Pożegnanie absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. Pożegnanie absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie.

    Uroczystość pożegnania absolwentów zbiegła się z informacją opublikowana w "Gazecie Wyborczej", a dotyczącą rankingu liceów ogólnokształcących. Żegocińska szkoła po raz kolejny znalazła się w tej klasyfikacji na dobrych miejscach. Wśród sklasyfikowanych 153 małopolskich liceów, żegocińska szkoła znalazła się na 51 miejscu. Klasyfikację, sporządzoną na podstawie wyników ubiegłorocznych matur, liczby laureatów konkursów przedmiotowych i stypendystów Premiera, wygrało V. LO w Krakowie. Za żegocińską szkołą znalazło się wiele uznanych szkół ogólnokształcących, m. in. II LO w Bochni, XII LO w Krakowie, I LO w Limanowej, I LO w Nowym Sączu, I Prywatne LO w Krakowie. Jeszcze lepiej prezentuje się LO w Żegocinie w klasyfikacji uwzględniającej wyniki matur tylko z języka polskiego - 32 miejsce. Potwierdza się więc pogląd o wysokim poziomie nauczania w żegocińskiej szkole, która przecież przyjmuje do siebie nie zawsze najlepszych absolwentów gimnazjów, a próg punktowy przy naborze ustawia dosyć nisko. W tym roku wynosi on 60 punktów. Dobre wyniki w tym rankingu to z pewnością efekt wielkiej pracowitości uczniów, dobrej atmosfery w szkole i wysokich kwalifikacji oraz zaangażowania nauczycieli Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi w Żegocinie.

[wstecz]