DUŻE ZAINTERESOWANIE KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI

Spotkanie informacyjne w sprawie kolektorów słonecznych.

Spotkanie informacyjne w sprawie kolektorów słonecznych.

    W środę - 18 kwietnia o godz. 18.00 odbyło się w budynku CKSiT w Żegocinie zebranie informacyjne poświęcone kolektorom słonecznym. Zainteresowanie tematem przekroczyło wyobrażenia organizatora - Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza. Sala widowiskowa CKSiT ledwo pomieściła prawie 300 przybyłych mieszkańców gminy. Temat wykorzystania energii słonecznej referował pan Marek Gierut z firmy "Makroterm".

 Spotkanie informacyjne w sprawie kolektorów słonecznych. Spotkanie informacyjne w sprawie kolektorów słonecznych.
O planach gminy w zakresie montowania kolektorów mówił Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.

    - Poprawa warunków naszego życia pozwala, aby pomyśleć o skorzystaniu z odnawialnych źródeł energii. Ceny energii ciągle rosną, a nam potrzeba jej coraz więcej. To pierwszy powód naszego zainteresowania się kolektorami. Powód drugi to fakt, że kiedyś skorzystaliśmy już z programu "Odnowa wsi" i wybudowaliśmy przydomowe oczyszczalnie ścieków przy bardzo niskim wkładzie własnym użytkowników i z dużą, 75% dotacją zewnętrzną. Chciałbym to powtórzyć, choć nie wiem, czy mi się uda. Jestem zbudowany tak dużym zainteresowaniem, ale jeszcze nie wiem, jak ten "temat" rozegrać. Szansą są środki pomocowe dla rolnictwa. Jest tam w osi trzeciej taka możliwość i dlatego chcę się do tego jak najlepiej przyłożyć i przygotować. Dlatego poprosiłem o to szkolenie, a mieszkańców o przybycie na spotkanie -  powiedział przed spotkaniem Wójt Gminy Żegocina pan Jerzy Błoniarz. 

Spotkanie informacyjne w sprawie kolektorów słonecznych. Spotkanie informacyjne w sprawie kolektorów słonecznych.
Wykład pana marka Gieruta z firmy "Makroterm". Sala ledwie zdołała pomieścić osoby zainteresowane tym tematem.

    Pan Marek Gierut - dyrektor zarządzający firmą "Makroterm" z Zakopanego zaprezentował zebranym ilustrowany slajdami wykład pt. "Słońce źródłem energii". - Pragnę zainteresować tak licznie zebranych mieszkańców wykorzystaniem energii słonecznej do celów pozyskiwania ciepłej wody do celów użytkowych. Po omówienie ile tej energii Słońce wysyła z każdą minuta na powierzchnię Ziemi, przedstawiłem, jak wykorzystuję się   tę energię w Polsce i na świecie. Główny nacisk położyłem na to, jakie są możliwe do uzyskania efekty. Oprócz ekonomicznych, są to efekty ekologiczne i społeczne. Przedstawiłem także dokładnie efekty ekonomiczne. Starałem się odpowiedzieć na pytanie - kiedy koszty zakupu i montażu kolektorów słonecznych zwrócą się. To oczywiście zależy od modelu, ale nastąpi to po 15 - latach, licząc oczywiście pełny koszt. Jeśli uda się pozyskać z Unii Europejskiej dotację, to koszt dla użytkownika będzie mniejszy, a więc i zwrot odpowiednio szybszy. Zademonstrowałem także przykładowe instalacje solarne i wskazałem na możliwości pozyskania datacji na ten cel. Koszt montażu instalacji waha się w granicach 12 - 18 tysięcy złotych. Spotkanie z mieszkańcami Gminy Żegocina jest jednym z naszych pierwszych i bardzo się z niego cieszę - powiedział pan Marek Gierut.

Spotkanie informacyjne w sprawie kolektorów słonecznych. Kolektory na dachu domu państwa Sumarów w Żegocinie.
Uczestnicy spotkania otrzymali także materiały promocyjne. Kolektory na dachu domu państwa Sumarów w Żegocinie.

    Pionierską instalacje z kolektorem słonecznym zainstalował w Żegocinie pan Robert Sumara. W swoim domu ma ja już od paru lat i jest z niej zadowolony. Pozwala mu ona na podgrzewanie wody przez 7 - 8 miesięcy w roku. Zapytany o opłacalność inwestycji powiedział, że sprawa jest taka jak z samochodem. Wprawdzie nigdy się w pełni nie zwróci, ale pozwala żyć tańszym kosztem.
   Olbrzymie zainteresowanie tematem w Gminie Żegocina pozwala sądzić, że mieszkańcy będą chętni do montowania kolektorów słonecznych, ale pod warunkiem, że inwestycja będzie w dużym stopniu dofinansowana ze źródeł zewnętrznych. A o to musi się już postarać lokalny samorząd.

[wstecz]