UKRÓCIĆ WANDALIZM !!

 Rozbite lustro w centrum Żegociny. Rozbite lustro w centrum Żegociny.

Rozbite lustro w centrum Żegociny.

    

    Kilka lat temu chuligan urwał głowę z figury Św. Floriana w Żegocinie. Nie tak dawno ktoś wypisał brzydkie wyrazy na elewacji Domu Parafialnego w Żegocinie. Kilka razy niszczono znaki drogowe przy drodze E-965. Do tego wykazu musimy dołożyć kolejny akt wandalizmu. Ktoś stłukł lustro, zamontowane przy wyjeździe z przykościelnego parkingu. Na szczęście szybko zostało zamontowane nowe i ten szczególnie niebezpieczny rejon, ponownie jest zabezpieczony. Pytanie tylko - na jak długo ? Mieszkańcy wsi mają już dość niszczenia mienia i stanowczo domagają się ukrócenia aktów wandalizmu.

    Jak podają encyklopedie wandalizm to niszczenie bez wyraźnego powodu. Słowo pochodzi od starożytnego germańskiego plemienia Wandalów i po raz pierwszy użyte zostało w tym pejoratywnym znaczeniu w XVIII-wiecznej Francji.      Wandalizmy są często motywowane kulturowo lub politycznie: np. identyfikacyjna grafika ścienna, której formą jest graffiti może nieść różnego rodzaju treści, albo stanowić oznaczenie terytorium, do którego pewna grupa (np. gang młodzieżowy, albo szalikowcy) rości sobie prawa. Wandalizm jako przestępstwo jest przedmiotem zainteresowania prawa karnego, a jako masowe zachowanie patologiczne - kryminologii i psychologii społecznej. Definicja wandalizmu ma nieostry charakter: zniszczenie własności publicznej przez tłum pseudo-kibiców piłkarskich może być traktowane inaczej niż wybicie szyby w szkole przez uczniów, a to inaczej niż zniszczenie automatu telefonicznego; graffiti może być uznane za wandalizm lub sztukę w zależności od oceny dzieła.
    S. Cohen wyróżnił sześć typów wandalizmu ze względu na jego motywy i cel:
1. zaborczy - niszczenie w celu uzyskania korzyści majątkowej, np. okradanie automatów z monet, instalacji z miedzianych kabli, kradzież papieru z toalet przenośnych itp;
2. taktyczny - zwracający uwagę na czyjeś postulaty, np. zniszczenie stołówki przez zbuntowanych więźniów, zniszczenie szyby przez bezdomnego w celu spędzenia zimy w areszcie,
3. ideologiczny - protest o charakterze politycznym, np. namalowanie antyrządowych haseł na murach, spalenie flagi jakiegoś państwa;
4. mściwy - mający na celu rewanż za domniemaną krzywdę, np. zniszczenie przedmiotu należącego do nasyłającego policję sąsiada, zniszczenie mienia szkolnego przez niesprawiedliwie - w swoim mniemaniu - ukaranych uczniów,
5. zabawowy - niszczenie dla zabawy (dominującym motywem jest nuda), np. kto zbije najwięcej lamp ulicznych, przewróci najwięcej znaków drogowych,
6. złośliwy - wyrażenie złości i frustracji, np. niszczenie mienia przez kibiców po przegranym meczu, połamanie narzędzi przez zdenerwowanych robotników.
     Nie można udawać, że nie ma problemu wandalizmu. Występuje właściwie wszędzie i jest powszechny. Nie oparły mu się ani cmentarze, ani kościoły, ani zabytki. Sami mamy przykład z tym, co się działo w ostatnich latach na terenie dworu w Łąkcie Górnej. Jest na ulicach, w szkołach, nawet w Internecie. O przyczynach i społecznych skutkach aktów wandalizmu można przeczytać (polecam) tutaj:
- http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/wandalizm.html.     

[wstecz]