VI. GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

VI. Gminny Konkurs Matematyczny. VI. Gminny Konkurs Matematyczny.

   "Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki" - pod takim hasłem przebiegała ceremonia ogłoszenia wyników i rozdania nagród uczestnikom i laureatom VI. Gminnego Konkursu Matematycznego, zorganizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Gośćmi specjalnymi uroczystości w dniu 17 kwietnia 2007 r. byli: pani wizytator Halina Olszewska w Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.

VI. Gminny Konkurs Matematyczny. VI. Gminny Konkurs Matematyczny.
VI. Gminny Konkurs Matematyczny. VI. Gminny Konkurs Matematyczny.

     Gminny Konkurs Matematyczny, organizowany już od sześciu lat przez Zespół Szkół w Łąkcie Górnej, jest dwuetapowy. Najpierw rozgrywane są eliminacje szkolne, potem finał. Trzecim elementem konkursu jest ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Nauczyciele - opiekunowie uczniów otrzymują wtedy pamiątkowe dyplomy, dyrektorzy szkół listy gratulacyjne.

VI. Gminny Konkurs Matematyczny. VI. Gminny Konkurs Matematyczny.
VI. Gminny Konkurs Matematyczny. VI. Gminny Konkurs Matematyczny.

     Dla uczestników konkursu szczebla gminnego, biorących udział w ceremonii ogłoszenia wyników,   przygotowywane są też różnego rodzaju gry i konkursy dodatkowe. To wszystko pod hasłem "Matematyka na wesoło". Uczniowie z klas III-IV układali matematyczne puzzle. W tej zabawie najlepsza była reprezentacja PSP w Rozdzielu. Ich starsi koledzy z podstawówki rozwiązywali matematyczną krzyżówkę, a tej konkurencji wygrała drużyna z PSP w Bytomsku. Natomiast gimnazjaliści mieli najtrudniejsze zadanie, bo do rozwiązania zadań musieli użyć wiedzy kryptologicznej. W tej dziedzinie najlepszą okazała się drużyny PG w Żegocinie.

VI. Gminny Konkurs Matematyczny. VI. Gminny Konkurs Matematyczny.
VI. Gminny Konkurs Matematyczny. VI. Gminny Konkurs Matematyczny.

      Wreszcie przyszła kolej na rzecz najważniejszą - ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. Uczynili to: dyrektor ZS w Łąkcie Górnej pan Jan Rosiek, pani wizytator Halina Olszewska i Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Nagrody zasponsorowali: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, zajmujące się wydawaniem podręczników, które używane są m. in. właśnie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.
     Za wspaniałe propagowanie matematyki słowa uznania należą się organizatorkom tego cyklicznego konkursu - paniom: Katarzynie Dobrzańskiej (prowadziła także całą uroczystość), Krystynie Mróz oraz Lucynie Bakalarz. Ich praca Przynosi namacalne efekty. Łąkiecka szkoła może pochwalić się tegoroczna laureatką Małopolskiego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego. Została nią Anna Guzik - uczennica klasy szóstej, która wśród ponad trzynastu tysięcy uczniów biorących udział w konkursie została nagrodzona jako jedna z 48 laureatek. Gratulujemy zarówno uczennicy, jak i jej nauczycielce - pani Katarzynie Dobrzańskiej.

WYNIKI VI. GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

KLASY III - IV KLASY V - VI GIMNAZJUM - KLASY I - II
1. Kępa Karol - Łąkta Górna
2. Kuska Dawid - Żegocina
3. Hejmo Magdalena - Żegocina
4. Owsianka Jolanta - Łąkta Górna
5. Potocki Artur - Żegocina
6. Nożkiewicz Filip - Rozdziele
1. Guzki Anna - Łąkta Górna
2. Rozum Kamil - Bytomsko
3. Wójcik Mateusz - Rozdziele
4. Pączek Szymon - Żegocina
5. Jędrzejek Marta - Bytomsko
6. Wolak Patryk - Rozdziele
1. Kamionka Michał - Żegocina
2. Salabura Monika - Żegocina
3. Mróz Elżbieta - Łakta Górna
4. Kamionka Dawid - Łąkta Górna
5. Kupiec Karolina - Łąkta Górna
6. Nowak Magdalena - Żegocina
Uwaga: Wykaz zawiera tylko po sześciu najlepszych matematyków w poszczególnych grupach. Starowało: w grupie I - 20, II - 16, III - 16 uczniów.

[wstecz]