NIEDZIELA PALMOWA, REKOLEKCJE I WIELKI TYDZIEŃ

 

 Niedziela Palmowa 2007. Niedziela Palmowa 2007.

     W 2007 roku Niedziela Palmowa przypadła 1 kwietnia. Rozpoczyna najważniejszy dla chrześcijan okres Wielkiego Tygodnia. Jest pamiątką triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu w kościołach święci się palmy, a podczas mszy czytany jest opis męki Chrystusa. Odbywana jest także procesja wokół kościoła.
    Tak też było w żegocińskiej parafii. Zaraz na początku nabożeństwa celebrans dokonał poświęcenia palm, a potem rozpoczęła się procesja. Licznie zebrani wierni przeszli wokół kościoła, śpiewając pieśni i zachwycając się pięknem palm i wspaniałą w tym roku pogodą. W orszaku najwięcej było dzieci, nawet bardzo małych. te prowadzili oczywiście rodzice.
     Uroczystą sumę o godzinie jedenastej celebrował ksiądz proboszcz Leszek Dudziak i on też przeczytał opis Męki Pańskiej.

Niedziela Palmowa 2007. Niedziela Palmowa 2007.
Niedziela Palmowa 2007. Niedziela Palmowa 2007.

    Ponieważ w w tym roku wraz z Niedzielą Palmową rozpoczęły się rekolekcje, podczas mszy świętej specjalnie dla dzieci przygotowane kazanie wygłosił ksiądz prowadzący w tym roku rekolekcje. Podczas nabożeństwa modlono się także za zmarłego dwa lata temu Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego portret z napisem "Ojcze Święty pamiętamy" dopełniał atmosfery niedzielnego spotkania wiernych.
     W końcowej części mszy świętej ksiądz proboszcz odczytał ogłoszenia parafialne, w których poinformował między innymi o przebiegu nabożeństw Wielkiego Tygodnia.

Program rekolekcji 1 - 3.IV.2007

Niedziela Palmowa:
g. 7.00 - Kazanie do Ojców i Matek.
g. 8.30 - Kazanie do młodzieży uczącej się i pracującej.
g.11.00 - kazanie dla dzieci.
g. 15.00 - kazanie pasyjne dla wszystkich.

Wielki Poniedziałek:
g. 7.00 - Msza święta i nauka ogólna.
g. 8.00 - l. Msza św. i konferencja dla młodzieży LO., ZSZ i Gimnazjum 2. Il-ga nauka rekolekcyjna dla młodzieży.
g. 10.30 - Nabożeństwo Słowa Bożego:
1. Kazanie rekolekcyjne dla dzieci 2.II-gie kazanie rekolekcyjne dla dzieci.
g. 18.00 - Msza św. i kazanie ogólne.

Wielki Wtorek: Spowiedź parafialna.
g. 7.00 - Msza święta i kazanie ogólne.
g. 8.00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży.
Spowiedź św. młodzieży i starszych.
g. 10.30 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci.
Spowiedź dzieci i starszych
g.14.00 - 17.00 - Spowiedź starszych.
g. 18.00 - Msza święta i zakończenie rekolekcji.

Program Triduum Paschalnego:

Wielki Czwartek:
   Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz.18.00. Po Mszy św. przeniesienie P. Jezusa do Ciemnicy i Adoracja do godz.22.00.
Jak najliczniej przyjmijmy w tym dniu Komunie św. i uczcijmy Jezusa Chr. Najwyższego Kapłana. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej - Misterium o Męce P. Jezusa przygotowane przez młodzież naszej parafii.

Wielki Piątek - pamiątka Męki i Śmierci P Jezusa.
   Tradycyjnie od rana przez cały dzień Adoracja P. Jezusa w Ciemnicy \ zgodnie z tutejszą tradycją\
Ceremonie Wielkiego Piątku rozpoczną się o godz. 15.00,  a więc Droga Krzyżowa, Liturgia Słowa, śpiewana Pasja, Adoracja Krzyża, Komunia św. i przeniesienie P. Jezusa do Grobu. Gorzkie Żale i całonocna Adoracja.
   O godz. 20.00 - Drogę Krzyżową poprowadzimy po drogach naszej parafii: w kierunku cmentarza do Nowej Wsi i drogą główną w kierunku kościoła. Warto na tę Drogę Krzyżową zabrać znicze, pochodnie czy świece.
   W Wielki Piątek za ucałowanie Krzyża św. w kościele można uzyskać odpust zupełny. Ofiary składane przy Adoracji Krzyża w są przeznaczone na utrzymanu zabytków Ziemi Świętej. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły - zasady te same co w Środę Popielcową.

Wielka Sobota
   Od wczesnych godzin rannych Adoracja P. Jezusa w Grobie mieszkańców poszczególnych rejonów naszej parafii - podobnie jak w latach ubiegłych. O godz.9.00 poświecenie pokarmów w Bełdnie. Bytomsku i Rozdzielu. W kościele poświecenie pokarmów od godz. 10.00 co pół godziny do godz.12.00.
   Liturgia Wielkiej Soboty rozpocznie się o godz.20.00 - podobnie jak w ub. roku. Poświecenie ognia. Czytanie Słowa Bożego, odnowienie przyrzeczeń złożonych na Chrzcie św i Uroczysta Msza św. z procesją rezurekcyjną. Tradycyjnie na to nabożeństwo przynosimy świece.

Wielka Niedziela - Msze św. jak w każdą niedzielę. Chrzest dzieci w drugi dzień Świąt.

KONKURS PALM 2007 >>>

[wstecz]