JAK POMÓC NIEPEŁNOSPRAWNYM ?

Spotkanie w Żegocinie.

     18 kwietnia o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Żegocinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zorganizowało zebranie, podczas którego pracownik tej instytucji pan Michał Nowak informował przybyłe zainteresowane osoby, jak można pozyskać pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zebranie mogło odbyć się w szkole, gdyż jest to jedno z niewielu miejsc na terenie Gminy, gdzie jest podjazd dla osób niepełnosprawnych i odpowiednie na szkolenie pomieszczenie.
    - Na spotkaniu mówiłem o problemach osób niepełnosprawnych w powiecie bocheńskim. Objaśniłem kto i na jakich zasadach może korzystać z pieniędzy Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Rozdałem broszury informacyjne i wzory dokumentów. Odpowiedziałem na pytania zgłoszone z sali - poinformował pan Michał Nowak.
    W zebraniu uczestniczyło około 20 osób. Ile osób niepełnosprawnych jest rzeczywiście na terenie Gminy Żegocina i na jakie napotykają problemy oraz kto im i w jaki sposób pomaga - na te pytania postaramy się odpowiedzieć już  wkrótce.

Spotkanie prowadził pan Michał Nowak. Część uczestników spotkania.
Spotkanie prowadził pan Michał Nowak. Część uczestników spotkania.

    Problem jest bardzo ważny, bo na terenie powiatu bocheńskiego niepełnosprawnością dotkniętych jest 16 tysięcy osób. Pomocą służy im kilka instytucji, głownie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które jest jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Funkcjonuje w oparciu o "Regulamin", który określa organizacje i zasady działania jednostki. W skład Centrum wchodzi kilka komórek organizacyjnych, m. in. : dział pomocy społecznej i dział ds. osób niepełnosprawnych. Ten ostatni zajmuje się m. in. rehabilitacją zawodową, tworzeniem nowych miejsc pracy, nadzorem nad warsztatami terapii zajęciowej, likwidacją barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu, rehabilitacją społeczną, organizuje turnusy rehabilitacyjne i refunduje za przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zakres działania jest więc szeroki. Centrum  niedawno przeniesiono z budynku Starostwa na ul. Windakiewicza 9/5. W nowej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jest również więcej miejsca niż w poprzedniej. Jedynym utrudnieniem jest większa odległość od centrum miasta. Wkrótce ten problem ma być rozwiązany przez utworzenie specjalnej linii autobusowej RPK. Placówką kieruje obecnie pani mgr Elżbieta Paczyńska.

[wstecz]