2 MAJA - DZIEŃ FLAGI RZCZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Święto flagi. Święto flagi.
Flagi państwowe na budynku Urzędu Gminy w Żegocinie. Flaga na Osiedlu "Przybyszówka" w Żegocinie.

    Obchodzony 2 maja od 2004 roku Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest jednym z najmłodszych polskich świąt państwowych. Decyzje w tej sprawie podjął Sejm 20 lutego 2004 roku, dokonując zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku.
    Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Na flagach układa się je w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi.  "Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków Komisyi sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiły i stanowią:
Art. 1 - Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.
Art. 2 - Wszyscy Polacy (...) te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były".
    Tak brzmiała przyjęta w 1831 roku przez Sejm ustawa, która jako pierwsza normowała kwestię polskich barw narodowych. Barwy te były noszone na kokardach podczas wszystkich powstań niepodległościowych XIX wieku. W 1919 roku biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe.
    W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.
     Te przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach.  Do niedawna nie wolno było wywieszać flag w inne dni niż świąteczne. Zabraniała tego ustawa z 1980 roku. Obecnie symbole narodowe można uwidaczniać bez ograniczeń. Oznacza to, że mogą być one użyte kiedy tylko chcemy, pod jednym warunkiem - że otoczy się je należną czcią i szacunkiem.
     Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych, o patriotycznych wartościach, ma obudzić patriotycznego ducha Polaków.
     W tym roku na terenie Żegociny flagi państwowe zawisły (prawidłowo - w poprzednich latach bywało różnie i można się było poczuć obywatelem innych krajów - flagi czerwono - białe mają np. Monako i Indonezja) na wszystkich budynkach użyteczności publicznej, szkołach, niektórych zakładach pracy. Spotkać można także było flagi zawieszone na prywatnych domach i balkonach  mieszkań. Tych ostatnich była jednak znikoma ilość.

[wstecz]