PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
"RODZINA JUSZCZYKÓW I SZTUKA"

Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka" - Żegocina 1.05.2007 r.
Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka" - Żegocina 1.05.2007 r.

   Prawie 200 osób wzięło udział w zorganizowanym 1 maja 2007 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Przeglądzie Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka". Przypomniano życiorysy i dorobek artystyczny poetów, malarzy i rzeźbiarzy z tej kilkupokoleniowej już rodziny, których los rozrzucił po całej Polsce. Wszystkich zebranych w sali CKSiT w Żegocinie połączyło jedno - umiłowanie dla sztuki i szacunek dla patriotycznej i artystycznie uzdolnionej Rodziny Juszczyków.

Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka". Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka".
Gospodarzem spotkania byl wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej pan Czesław Pączek.

    Przybyli tu nie tylko z Żegociny, ale z wielu miast w Polsce: z Nowego Sącza, Kłodzka, Piotrkowa Trybunalskiego, Giżycka, Rabki, Krakowa, Łomży, Tymbarku. Były wśród nich panie: Anna Juszczyk - Dragun (seniorka rodu), Zofia Juszczyk - Bukowiec i  Maria Juszczyk, która przyjęła na siebie rolę współorganizatorki tego największego artystycznego wydarzenia roku 2007 w Żegocinie.
    Rolę gospodarza tego popołudniowego spotkania pełnił pan Czesław Pączek.   - Dzisiejsze artystyczne spotkanie poświęcimy w większości nieżyjącym już twórcom z tej szacownej Rodziny: Jakubowi, Kazimierzowi, Franciszkowi, Rozalii oraz janowi Juszczykom. Przedstawimy także twórczość żyjących obecnie członków tej Rodziny: Anny Juszczyk - Dragun, Marii Juszczyk oraz najmłodszego pokolenia tej rodziny - powiedział prowadzący spotkanie Czesław Pączek.

Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka". Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka".
Kamila Jędrzejek przeczytała zebranym skrócony życiorys Rozalii Juszczyk. Występ chóru z Zespołu Szkół w Żegocinie.

      Prezentacje bohaterów spotkania rozpoczęto od Rozalii Juszczyk - matki sześciorga dzieci (w tym Anny, Zofii i Marii - obecnych w sali), której rodzice Maria i Jan Juszczykowie osiedlili się w Żegocinie, w końcu XIX wieku i dali początek rodowi wsławionemu artystycznymi uzdolnieniami i patriotyczną postawą. Jan Juszczyk (senior) i jego synowie: Franciszek i Jakub walczyli w polskich legionach, a Franciszek i Jakub także w II wojnie światowej. Kolejne pokolenia tej Rodziny dziedziczą artystyczne zdolności i wykorzystują je w różnych dziedzinach sztuki: malarstwie, muzyce, poezji, projektowaniu mody, florystyce.

Drzewo genealogiczne rodziny Juszczyków (fragment).
Alicja Janiczek
Fragment drzewa genealogicznego rodziny Juszczyków. (opr. Alicja. Janiczek).

  • Franciszek Juszczyk - ksiądz, pisarz, poeta (1890 - 1950)

  • Rozalia Juszczyk - poetka (1904 -1993)

  • Jakub Juszczyk - malarz, rzeźbiarz (1993 - 1945)

  • Kazimierz Juszczyk - rzeźbiarz (1903 - 1975)

  • Anna Juszczyk - Dragun - poetka (ur. 1926)

  • Jan Juszczyk - rzeźbiarz (1937 - 1999)

  • Maria Juszczyk - malarka, poetka (ur. 1946)

    Wszystkie prezentacje odbywały się w pięknej scenografii autorstwa pani Katarzyny Kogutowicz. Do dekoracji wykorzystała ona autentyczne prace Juszczyków, reprodukcje zdjęć archiwalnych, fotografie pomników, skany dokumentów, prace uczniów Zespołu Szkół w Żegocinie inspirowane twórczością Jakuba Juszczyka, kompozycje kwiatowe pani Haliny Płaszowskiej - wnuczki Rozalii Juszczyk. O tym co udało się zgromadzić, można będzie się przekonać osobiście jeszcze tylko w tym tygodniu, gdyż poprzeglądowa wystawa czynna będzie tylko do 4 maja br.

Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka". Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka".
Publiczność Przeglądu "Rodzina Juszczyków i Sztuka".

    W prezentacji dorobku Juszczyków uczestniczyli uczniowie żegocińskich szkół, którzy przedstawiali życiorysy artystów, recytowali ich wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne i piosenki tematycznie związane z prezentacjami (chór szkolny pod batutą pani Anny Maurer i zespół "Oaza" pani Anny Rogala). Piosenki i melodie ludowe wykonali także: Zespół Folklorystyczny z Łąkty Górnej i Kapela Ludowa z Żegociny, oba pod kierownictwem pana Mieczysława Kędry.

Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka". Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka".
Na scenie zespół "Oaza" oraz żegocińska kapela ludowa i Zespół Folklorystyczny z Łąkty Górnej.

   Wydano także okolicznościowy folder prezentujący Rodzinę Juszczyków oraz małą antologię wierszy poetów z tej Rodziny. Znalazły się w nim 22 wiersze napisane przez Rozalię Juszczyk, Annę Juszczyk - Dragun, Marię Juszczyk, Franciszka Juszczyka i Józefa Juszczyka.

juszczyk11.jpg (14392 bytes) Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka".
Najmłodsze pokolenie rodu Juszczyków. Pokaz strojów zaprojektowanych przez panią Agnieszkę Płaszowską.

   Zaprezentowali się także reprezentanci najmłodszego pokolenia rodziny Juszczyków: Marysia Juszczyk - Koszarek (wnuczka Jana - Benka Juszczyka, która mówiła wiersz "Kwiaty dla Stryja"), Kasia Płaszowska (prawnuczka Rozalii, zagrała na instrumencie klawiszowym), Agnieszka Płaszowska (przygotowała stroje do pokazu mody w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół w Żegocinie i ich opiekunki pani Anny Gawłowicz).

Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka". Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka".
Pani Anna Łękawa podczas czytania własnego wiersza. Prof. Sławomir Juszczyk.

    Podczas tej prezentacji miały miejsce dwie niespodzianki. Pierwszą zrobiła nestorka żegocińskich poetek - pani Anna Łękawa z Łąkty Górnej, która specjalnie na uroczystość napisała i osobiście odczytała własny wiersz pt. "Artystycznej Rodzinie Juszczyków". Drugą uczynił pan profesor dr hab. Sławomir Juszczyk (Prof. Akademii Świętokrzyskiej - Filia w Piotrkowie Trybunalskim - Instytut Ekonomii), który przyjechał do Żegociny wraz z żoną Grażyną, aby przekazać życzenia od uczestników niedawnego "Zjazdu Juszczyków", który miał miejsce 27 kwietnia 2007 r. w okolicach tego właśnie miasta. Z Rodziną Juszczyków rodem z Żegociny łączy go jedynie ... nazwisko. Ale przyjechał, gdy się tylko o tym wydarzeniu dowiedział. - Jestem pod wielkim wrażeniem dzisiejszego spotkania. To, że mam zaszczyt nazywać się Juszczyk, dzisiaj wyjątkowo mnie ubogaciło - powiedział do zebranych i przekazał żegocińskim Juszczykom książkę "Parki Krajobrazowe Ziemi Piotrkowskiej" z osobistą dedykacją.

Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka". Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka".
Wójt Jerzy Błoniarz wręczył kwiaty pani Annie Juszczyk - Dragun. W imieniu Rodziny podziękowała pani Maria Juszczyk.

    Gratulacje za wspaniałą twórczość i postawę złożył także przedstawicielom rodziny Juszczyków Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Seniorce rodu - pani Annie Juszczyk - Dragun wręczył bukiet kwiatów, a następnie wzniósł toast szampanem za zdrowie i pomyślność tej rodziny. Wszyscy zebrani odśpiewali gromkie "Sto lat".
    W imieniu Rodziny Juszczyków podziękowała pani Maria Juszczyk. Najbardziej zaangażowanym w przygotowanie tego spotkania wręczyła piękne bukiety kwiatów. Natomiast główny organizator spotkania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej otrzymało od pani Marii namalowany przez nią obraz, który w imieniu organizacji przyjęli - prezes zarządu pan Jan Burek i Czesław Pączek - wiceprezes.
    Na zakończenie tego dwugodzinnego spotkania ze sztuką i ludźmi, którzy ją tworzą przyszła pora na oglądanie wystaw oraz rozmowy. Przy kawie, sokach i ciastkach była też okazja na wspomnienia dawnych przyjaciół, którzy teraz spotkali się po wielu latach rozłąki. Na zakończenie pobytu w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie członkowie Rodziny Juszczyków zrobili sobie pamiątkową fotografię.

Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka". Przegląd Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka".
Okolicznościowa wystawa prac Juszczyków. Juszczykowie - uczestnicy spotkania w Żegocinie.

    Duży wkład pracy wielu osób dał wspaniały efekt. To zgodna opinia uczestników tego spotkania, podczas którego spotkało się cztery pokolenia mieszkańców Żegociny i wielce zasłużonej, artystycznej Rodziny Juszczyków. Wśród obecnych i tacy, którzy osobiście znali niektórych zmarłych już członków Rodziny Juszczyków. Wspominali ich (m. in. Jakuba, Kazimierza, Jana - Benka) bardzo ciepło, zwracając uwagę na ich uczynność i dobroć. Dla młodszego pokolenia była okazja poznania dorobku artystycznego Juszczyków. Z pewnością to spotkanie pozostanie na długo w ich wspomnieniach, a może zainspiruje do tworzenia kultury.

   O twórcach kultury z terenu obecnej Gminy Żegocina Tadeusz Olszewski napisał książkę pt. "W kręgu żegocińskich twórców kultury", którą w 2002 roku wydało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Wśród zaprezentowanych tam osób, znaleźli się także Juszczykowie: Rozalia, Maria, Franciszek, Jan, Jakub i Kazimierz. Internetowa wersja tej książki dostępna jest tutaj >>>.

[wstecz]