ZACHODNI DZIENNIKARZE W ŻEGOCINIE

Zachodni dziennikarze w Gminie Żegocina. Zachodni dziennikarze w Gminie Żegocina.
Zachodni dziennikarze w Gminie Żegocina. Zachodni dziennikarze w Gminie Żegocina.

Spotkanie z samorządowymi władzami Gminy Żegocina miało miejsce w GBP w Żegocinie.

     Prawie cały dzień (28 maja 2007 r. ) grupa amerykańskich i zachodnioeuropejskich dziennikarzy radiowych i prasowych przebywała na terenie Gminy Żegocina. Przybyli tu dzięki niemieckiej filii amerykańskiej Fundacji Marshalla, która realizuje "Economic Policy Program". Jego celem jest poznanie spraw związanych z rolnictwem krajów europejskich, nowych członków Unii. Te właśnie kwestie postanowili poznać w Żegocinie.
    Najpierw Goście z Europy Zachodniej i Ameryki spotkali się najpierw z Wójtem Jerzym Błoniarzem oraz Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości Janem Marcinkiem. Wójt przedstawił gminę i jej mieszkańców, zwracając szczególną uwagę na sprawy związane z rolnictwem i realizacja w tej gminie różnych programów pomocowych np. Phare III, Sapard itp. Jan Marcinek opowiedział o realizacji programów wspieranych przez amerykańską fundację Heifer Projekt International (HPI) tj. o Programie Rozwoju Krów Rasy Polskiej Czerwonej, Funduszu Pożyczek Wzajemnych i tzw. Programie Pszczelarskim.
      Dziennikarzy zaproszono do osobistego zapoznania się z efektami tej działalności. Zwiedzili więc gospodarstwo rolne Czesława Gołębia z Rozdziela - hodowcy krów rasy polskiej czerwonej, pasiekę pszczelą Stanisława Grabowskiego, gospodarstwo ekologiczne i agroturystyczne "Agro-Bella" Leopolda Grabowskiego w Bełdnie, a podsumowanie pobytu w Żegocinie nastąpiło w Gospodarstwie "Łopusze" państwa Gasów w Żegocinie. W każdym miejscu zachodni dziennikarze wyrażali olbrzymie zainteresowanie przedstawianymi kwestiami, zadając mnóstwo dociekliwych pytań, które dotyczyły głównie polityki rolnej oraz turystyki wiejskiej, która ciągle się rozwija i daje rolnikom dodatkowe dochody.
     Przewodząca grupie zagranicznych dziennikarzy pani Curtney Phillips - Youman (Program Assistant Economic Policy Program) wyraziła w ich imieniu podziw dla pracy żegocińskich rolników, uznanie dla dobrej i zdrowej żywności oraz troskę o ładny, estetyczny wygląd gospodarstw i ich otoczenia.

Zachodni dziennikarze w Gminie Żegocina. Zachodni dziennikarze w Gminie Żegocina.
W Izbie Regionelnej w Żegocinie. Obiad w Gospodarstwie Agroturystycznym "Agro-Bella".
Zachodni dziennikarze w Gminie Żegocina. Zachodni dziennikarze w Gminie Żegocina.
W gospodarstwie Czesława Gołębia w Rozdzielu.

[wstecz]