MATURY 2007 ROZPOCZĘTE

Matura 2007 w LO w Żegocinie. Matura 2007 w ULO w Żegocinie.
Matura 2007 w żegocińskich liceach: ogólnokształcącym i uzupełniającym ogólnokształcącym.

   4 maja 2007 o godzinie 9.00 rozpoczął się tegoroczny egzamin maturalny, który w całej Polsce zdaje około 460 tys. abiturientów szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszym dniu (piątek) maturzyści piszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, w poniedziałek 7 maja z języka obcego. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut. - Liczę na temat związany z twórczością Stefana Żeromskiego - mówił przed egzaminem z języka polskiego Krzysztof Mirowski - jeden z 39 żegocińskich maturzystów. Egzamin dojrzałości piszą w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie dwie grupy absolwentów. Pierwsza grupa 25 osób - pisząca w auli szkolnej - to absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, druga 13 osobowa - w jednej z klas szkolnych - to absolwenci Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. Jeden uczeń zdaje maturę w odrębnym pomieszczeniu ze względu na przewlekłą chorobę związaną z niesprawnością ruchową.
    W pierwszym dniu, podczas blisko 3-godzinnego egzaminu maturzyści będą musieli odpowiedzieć na pytania związane z podanym tekstem oraz napisać krótką rozprawkę. W trakcie egzaminu na sali nie można mieć maskotek, komórek, jedzenia ani picia. Trzeba natomiast mieć ze sobą dowód osobisty. Za ściąganie grozi unieważnienie egzaminu. Prace nie są podpisywane imieniem i nazwiskiem, lecz kodowane. Sprawdzą je potem nauczyciele z okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Matura 2007 w LO w Żegocinie. Matura 2007 w ULO w Żegocinie.

    - W tym roku 23 naszych uczniów z Liceum Ogólnokształcącego pisać będzie egzamin z języka polskiego w wersji podstawowej, trzech dalszych w rozszerzonej. Drugim obowiązkowo zdawanym przedmiotem jest język obcy. Dwa kolejne wybierają sami maturzyści. W naszej szkole uczniowie najczęściej wybierali geografię (12 osób) i matematykę - 8 osób oraz historię i biologię - po 5 osób. Natomiast wszyscy maturzyści z liceum uzupełniającego zdawać będą dodatkowo geografię - poinformowała pani Danuta Pączek - dyrektorka Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie.

 Matura 2007 w LO w Żegocinie.

Matura 2007 w ULO w Żegocinie.

    W kolejnych dniach maturzyści będą musieli jeszcze przystąpić do egzaminy z wybranych przedmiotów. Maturalny maraton zakończy się w Polsce dopiero 23 maja.
    Tegoroczni maturzyści są ostatnim rocznikiem, który może otrzymać świadectwo dojrzałości nawet, gdy nie zda jednego egzaminu. Od przyszłego roku szkolnego w miejsce tzw. amnestii maturalnej dla tych, którzy nie zdali jednego egzaminu, będzie wprowadzony egzamin poprawkowy. Spowodowane jest to orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy rozporządzenia dotyczącego egzaminów dojrzałości wprowadzone ubiegłoroczną nowelizacją (w tym amnestia) są niezgodne z ustawą o systemie oświaty i z konstytucją. Świadectwa dojrzałości maturzyści otrzymają 29 czerwca 2007 r.

[wstecz]