50 LAT OSP W ROZDZIELU

Gminne obchody Dnia Strażaka 2007 - Rozdziele.5.05.2007.

Gminne obchody Dnia Strażaka 2007 - Rozdziele. 5.05.2007.

    Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żegocinie, któremu prezesuje druh Leopold Grabowski, zorganizował Gminny Dzień Strażaka 2007 w Rozdzielu. Uroczystość połączono z obchodami 50-lecia działalności tamtejszej jednostki OSP.
    Świętowanie rozpoczęto zbiórką strażackich pododdziałów z terenu całej gminy. Dowódca zgrupowania - Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie druh Władysław Zatorski poprowadził kolumnę do kościoła w Rozdzielu, gdzie kapelan strażaków - ochotników Gminy Żegocina ks. Stanisław Szczygieł i żegociński proboszcz ks. Leszek Dudziak odprawili w intencji strażaków Gminy Żegocina uroczystą mszę świętą, podczas której przygrywała Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, działająca pod kierownictwem Mieczysława Kędry. Homilię wygłosił ks. proboszcz Leszek Dudziak, a teksty modlitw czytali sami strażacy.

Strażackie pododdziały w drodze do rozdzielskiego kościoła. Msza święta w intencji strażaków.
Strażackie pododdziały w drodze do rozdzielskiego kościoła. Msza święta w intencji strażaków.

   Po powrocie pod remizę rozpoczęła się oficjalne część uroczystości, którą prowadził w roli spikera druh Zbigniew Nożkiewicz. Meldunek od dowódcy zgrupowania przyjął Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni kapitan Czesław Ziaja. Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie druh Leopold Grabowski. Powitał licznie przybyłych gości, w tym posła Wiesław Wodę, Wicemarszałka Małopolski Wojciecha Kozaka, Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka, radnych powiatu: Annę Rogala i Zbigniewa Szewczyka.  - Naszym dobrym obyczajem jest , aby z okazji świąt spotkać się, powspominać miniony czas, z gronie ludzi nam życzliwych dokonać oceny działań, podziękować za pracę i trud, tym, co pracują nad miarę, aby dać im należna satysfakcję - powiedział na wstępie Leopold Grabowski. Powitał gości, podziękował wszystkim, którzy pomagają strażakom, strażakom OSP Rozdziele i wszystkim pozostałym złożył świąteczne, strażackie życzenia.

Kapitan Czesław Ziaja podczas powitania strażaków. Jako pierwszy przemawiał druh Leopold Grabowski.
Kapitan Czesław Ziaja podczas powitania strażaków. Jako pierwszy przemawiał druh Leopold Grabowski.
Goście złotego jubileuszu OSP w Rozdzielu.
Goście złotego jubileuszu OSP w Rozdzielu. Uroczystość odbyła się przed wielofunkcyjnym budynkiem w Rozdzielu.

      Historię OSP w Rozdzielu przedstawił prezes zarządu jednostki Stefan Ptaszek. Wystąpienie zaczął od odczytania wiersza miejscowej poetki Marii Paruch, która opisała okoliczności powstania tej jednostki. W grudniu 1956 roku na zebraniu wiejskim postanowiono założyć w Rozdzielu straż. W styczniu 2007 roku OSP Rozdziele została zarejestrowana. Rożne przeżywała koleje losu. Dziś posiada piękną remizę, znajdującą się w wybudowanym w 2002 roku wielofunkcyjnym budynku. Postawowy obecnie problem rozdzielskich strażaków to brak beczkowozu. Apelem o pomoc w jego pozyskaniu zakończył swoje wystapienie prezes Stefan Ptaszek.

Historię jednostki przypomniał obecny prezes Stefan Ptaszek. Dekoracja jednostki srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Historię jednostki przypomniał obecny prezes Stefan Ptaszek. Dekoracja jednostki srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Dekoracja  druha Czesława Szewczyka Złotym Znakiem Związku. Dekoracja strażaków złotymi medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Dekoracja   druha Czesława Szewczyka Złotym Znakiem Związku. Dekoracja strażaków złotymi medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

    Biorąc pod uwagę zasługi rozdzielskich strażaków Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie nadało OSP Rozdziele srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", a Naczelnikowi jednostki druhowi Czesławowi Szewczykowi, który pełni tę funkcje nieprzerwanie od 1983 roku Złoty Znak Związku. Aktu dekoracji sztandaru jednostki dokonał kpt. Czesław Ziaja. Spiker uroczystości poinformował także, że w dniu 21 kwietnia 2007 roku, podczas Zjazdu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, druh Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy w Żegocinie otrzymał Medal Honorowy im. B. Chomicza. Medali i odznaki zostały wręczone także druhom: Tadeuszowi Bobowskiemu synowi Jana, Mieczysławowi Klimkowi s. Adama, Kazimierzowi Łagoszowi s. Piotra, Jerzemu Pławeckiemu s. Jana, Markowi Paruchowi s. Stanisława, Janowi Wolakowi s. Piotra, Stanisławowi Orłowi s. Józefa (złote medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa"), Stanisławowi Sajdakowi s. Jana, Czesławowi Szewczykowi s. Józefa, Janowi Jędrzejkowi s. Stanisława, Markowi Paruchowi s. Jana, Bogdanowi Piechowi s. Leszka (srebrne medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa"), Grzegorzowi Jędrzejkowi s. Stanisława, Robertowi Jędrzejkowi s. Józefa, Józefowi Łagoszowi s. Kazimierza (odznaki "Wzorowy Strażak"). Natomiast seniorom jednostki, druhom: Marianowi Sławęcie, Janowi Zamorze, Stanisławowi Pławeckiemu, Szczepanowi Pławeckiemu, Leonowi Wolakowi, Janowi Sajdakowi, Piotrowi Wolakowi, Stefanowi Wolakowi, Stanisławowi Rogali zostały wręczone dyplomy honorowe, przyznane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie.

Wręczenie dyplomów honorowych seniorom OSP Rozdziele. W imieniu wyróżnionych podziękował druh Czesław Szewczyk.
Wręczenie dyplomów honorowych seniorom OSP Rozdziele. W imieniu wyróżnionych podziękował druh Czesław Szewczyk.

    Kolejnym elementem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe gości. Głos zabierali m. in. Wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak, poseł Wiesław Woda, starosta Jacek Pająk, prezes zarządu powiatowego oddziału ZOSP RP w Bochni Ludwik Węgrzyn, Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Mówcy gratulowali rozdzielskim strażakom jubileuszu, wszystkim dziękowali za poświęcenie i pracę, służbę drugiemu człowiekowi oraz życzyli pomyślnej przyszłości. Wiesław Woda zachęcał młodzież do wstępowania do straży mówiąc: "Nie ma lepszej szkoły społecznego, obywatelskiego wychowania na rzecz pomocy dla drugiego człowieka, jak praca w ochotniczej straży pożarnej". Oprócz gratulacji, podziękowań i życzeń Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Krzysztof Kokoszka przekazał jednostce OSP w Rozdzielu dwa radiotelefony - dar małopolskiego Komendanta PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Andrzeja Łabuza. Odczytał także adres okolicznościowy z gratulacjami i życzeniami od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, skierowany do Prezesa OSP w Rozdzielu Stefana Ptaszka.

Wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak. Poseł Wiesław Woda.
Wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak. Poseł Wiesław Woda.
Prezes Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni Ludwik Węgrzyn. Przekazanie radiotelefonów dla OSP w Rozdzielu.
Prezes Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni Ludwik Węgrzyn. Przekazanie radiotelefonów dla OSP w Rozdzielu.

   Do życzeń i gratulacji przyłączyli się także: Jan Marcinek - Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie oraz sołtys Rozdziela pan Stanisław Guzik. Na ręce prezesa jednostki przekazali podziękowania od mieszkańców wsi, którym towarzyszyło motto: "Jeżeli praca dla drugich daje ci radość, to nie tylko jesteś szczęśliwym, ale i wielkim człowiekiem".

Podziękowania od sołtysa S. Guzika i Przew. RG w Żegocinie Jana Marcinka. Podziękowania Wójta dla strażaków.
Podziękowania od sołtysa S. Guzika i Przew. RG w Żegocinie Jana Marcinka. Podziękowania Wójta dla strażaków.

     Okolicznościowe adresy z podziękowaniami za społeczną działalność i życzeniami z okazji Dnia Strażaka przekazał natomiast Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz. Otrzymali je: Stefan Ptaszek, Władysław Zatorski, Władysław Zatorski, ks. Stanisław Szczygieł, Stanisław Furtak,  Zenon Gąsiorek, Leopold Grabowski, Tadeusz Olszewski, Kazimierz Waligóra, Zdzisław Wrona, Janusz Stańdo.

Występ "Grosika" i "Rozdzielskich Nutek". Poczęstunek w świetlicy remizy.
Występ "Grosika" i "Rozdzielskich Nutek". Poczęstunek w świetlicy remizy.

    Po rozwiązaniu szyków rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpiły dwa zespoły prowadzone przez nauczycielkę rozdzielskiej szkoły panią Annę Zelek - Kabaret "Grosik" i "Rozdzielskie Nutki". Po ich gorąco przyjętym występie gościnni gospodarze zaprosili wszystkich uczestników uroczystości na poczęstunek, podany w salach Wiejskiego Domu Ludowego.

Więcej o OSP w Rozdzielu >>>

[wstecz]