POMOC DLA SZKOLNEJ STOŁÓWKI

Stołówka szkolna w Żegocinie. Stołówka szkolna w Żegocinie.

Stołówka szkolna w Żegocinie.

    Niedawno przeprowadzone wśród matek oraz dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów badania (MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie Danone i Banków Żywności) przyniosły przerażające wyniki. Aż 66 % uczniów (to w jednej szkole średnio 18 uczniów) potrzebuje dożywiania, a nie są objęci żadnym systemem pomocy. Brak dostępu do posiłków występuje czterokrotnie częściej w szkołach wiejskich niż w miejskich. W co trzeciej szkole w Polsce uczniowie nie mają dostępu do obiadów szkolnych.
    Jak sytuacja wygląda w Gminie Żegocina? Wydaje się, że dobrze. We wszystkich szkołach funkcjonują szkolne stołówki. Niektóre z nich prowadzą tylko dożywianie uczniów, inne - jak np. stołowka w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej, czy stołówka działająca przy Świetlicy Szkolnej PSP w Żegocinie serwują pełne obiady, czasem wzbogacane dodatkowo deserem.
    Prezentację działalności szkolnych stołówek zaczynamy od Żegociny. Funkcjonuje tu stołówka szkolna przy Świetlicy Szkolnej PSP im. Batalionów Chłopskich w Żegocinie. W ostatnich latach generalnie zmodernizowana i nieźle wyposażona w sprzęt kuchenny. Zlokalizowana jest w podziemiach budynku szkolnego.
    W Żegocinie ze szkolnej stołówki korzysta obecnie 200 uczniów, z wszystkich funkcjonujących w kompleksie budynków szkół, tj. szkoły podstawowej, gimnazjum, zawodówki i liceum. Połowę z nich stanowią uczniowie najmłodsi, czyli uczniowie szkoły podstawowej. Posiłki przygotowuje tutaj grupa czterech kucharek, którymi kieruje pani Franciszka Strączek. O zaopatrzenie w produkty i właściwe funkcjonowanie szkolnej stołówki dbają też: pani intendentka Józefa Jelonek oraz kierownik świetlicy pan Stanisław Guzik.
     Dzięki staraniom dyrektora PSP w Żegocinie pana Jana Adamskiego i osobistemu zaangażowaniu kierownika świetlicy  w dwóch ostatnich latach stołówka ta uzyskała znaczącą pomoc, otrzymaną w ramach programu "Podziel się Posiłkiem", który już po raz czwarty organizuje Akademia "Podziel się Posiłkiem". Ogólnopolski program społeczny "Podziel się Posiłkiem" został stworzony w 2003 roku przez firmę Danone. Współorganizatorem ostatnich dwóch edycji programu jest Fundacja Polsat,
a Partnerem Strategicznym - Banki Żywności. W efekcie trzech edycji programu wydano ponad 2 miliony posiłków za
pośrednictwem 1274 organizacji i instytucji, zorganizowano ogólnopolskie zbiórki żywności, podczas których zebrano
403 862 kg żywności dla najbardziej potrzebujących.
     W poprzednim roku szkolnym z Banku Żywności w Krakowie PSP w Żegocinie otrzymała w darze 200 kg ryżu, 150 kg makaronu, 100 kg cukru, 150 kg mąki, 50 kg kaszy. Także w tym roku szkolnym otrzymana pomoc jest znacząca: mąki - 100 kg, makaronu 150 kg, cukru - 100 kg, oleju 100 litrów. Dary te spowodowały, że dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii wychowawców klas mógł zwolnić z odpłatności za obiady ośmioro uczniów. - Jesteśmy Akademii i Krakowskiemu Bankowi Żywności bardzo wdzięczni za okazaną pomoc i zachęcamy także inne szkoły do tego, aby skontaktowały się z organizacją i uzgodniły zasady współpracy - powiedział dyrektor szkoły Jan Adamski. - Te produkty, które otrzymaliśmy są niezbędne w prowadzeniu dożywiania. Oprócz Banku Żywności uczniom pomaga Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie, który refunduje koszty obiadów dla 48 uczniów. Mamy także indywidualnych darczyńców, od których otrzymujemy jabłka, jarzyny, jajka. Wszystkim serdecznie dziękujemy - dodała intendentka - pani Józefa Jelonek.
    Ciepły posiłek w szkole powinny mieć, zwłaszcza w okresie jesieni, zimy i wiosny wszystkie dzieci szkolne. W Żegocinie spożywać przynajmniej jedno danie mogłoby jeszcze więcej dzieci. Nie zawsze chcą z tego jednak korzystać, a niektórych rodziców wciąż trudno przekonać, żeby zamiast złotówki na niezdrowe chipsy, dali tę samą złotówkę na gorącą, zdrową zupę. Niskie koszty obiadów i ich wysoka ich jakość także powinny zachęcać.
    W drugim odcinku tego mini cyklu przedstawimy szkolne stołówki w pozostałych szkołach.

Stołówka szkolna w Żegocinie. Stołówka szkolna w Żegocinie.

[wstecz]