WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI

Msza święta w intencji księdza proboszcza i strażaków. Msza święta w intencji księdza proboszcza i strażaków.
Ksiądz Stefan Cabaj. Msza święta w intencji księdza proboszcza i strażaków.

   Wyrazem wdzięczności dla kapłańskiej troski o parafian i ochotniczych straży pożarnych Gminy Żegocina była koncelebrowana msza święta, odprawiona w kościele w Łąkcie Górnej w dniu 6 maja 2007 roku. Nabożeństwo odprawili księża: Stefan Cabaj - diecezjalny duszpasterz strażaków oraz ksiądz proboszcz z Łąkty Stanisław Szczygieł.
    Ksiądz Cabaj odprawiał mszę świętą od strażaków w intencji ich kapelana, obchodzącego niebawem imieniny ks. Stanisława Szczygła, solenizant zaś modlił się w intencji strażaków OSP Łąkta Dolna i Górna oraz parafian.

Msza święta w intencji księdza proboszcza i strażaków. Msza święta w intencji księdza proboszcza i strażaków.
Strażacy OSP Łąkta Dolna i Górna prawie w komplecie stawili się w łąkieckim kościele.

   Imieninowe życzenia dla księdza proboszcza złożył prezes zarządu OSP Łąkta Górna druh Zdzisław Wrona. - W imieniu ochotniczych straży pożarnych życzę Księdzu dużo zdrowia, szczęścia, samych radosnych i pogodnych dni, a także spełnienia wszystkich marzeń, Bożego Błogosławieństwa na dalsze lata sprawowania kapłańskiej posługi - mówił w kościele prezes łąkieckich strażaków. Podziękował on także księdzu Cabajowi za odprawienie mszy świętej w intencji księdza kapelana Stanisława Szczygła.

Msza święta w intencji księdza proboszcza i strażaków. Msza święta w intencji księdza proboszcza i strażaków.
Prezes OSP Łąkta podczas składania życzeń. Naczelnicy OSP Łąkta Górna i Dolna dziękują swojemu proboszczowi.

    Ksiądz solenizant podziękował licznie zebranym w kościele parafianom i strażakom za dar pamięci i modlitwy. Jak mówił na początku nabożeństwa ksiądz Cabaj ta pamięć o strażakach i ich kapelanie jest wyrazem dobroci serca i wdzięczności za posługę dla lokalnych społeczności. Te różnorodne formy wdzięczności świadczą o wzajemnym szacunku i dobrym wypełnianiu obowiązków, jakie nałożone są na kapłana i także na strażaków - ochotników, którym on duchowo przewodzi.

wdz07.jpg (13263 bytes) wdz08.jpg (19388 bytes)
Drużyna dziewcząt z OSP Łąkta Górna w kościele. Pamiątkowa fotografia po zakończeniu nabożeństwa.

[wstecz]