SUKCES KAPELI I ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO

"Zegocińska reprezentacja" na estradzie w Szczurowej.

    Bardzo udanie zaprezentowały się na tegorocznym - XXVI Małopolskim Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych "Krakowski Wianek" - obie występujące tam żegocińskie grupy artystyczne tj. Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie, kierowana przez pana Mieczysława Kędrę, jak i Zespół Folklorystyczny z Łąkty Górnej. Oba znalazły się wśród laureatów. Komisja Artystyczna Przeglądu oba zespoły sklasyfikowała na trzecich miejscach. Impreza odbyła się w Szczurowej w dniach 26-27 maja 2007 roku. "Żegocińska reprezentacja" wystąpiła na estradzie w Szczurowej w drugim dniu imprezy.

   W oczekiwaniu na wyjazd.  Już w Szczurowej.
Łąkta Górna - W oczekiwaniu na wyjazd. Już w Szczurowej.

   

 Konkursowy występ. Konkursowy występ.
Akustyk instaluje żegocińską kapelę. Konkursowy występ.
  Występ Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej. Występ Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej.
Występ Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej.
Konkursowy występ Kapeli Ludowej CKSiT w Żegocinie. Konkursowy występ Kapeli Ludowej CKSiT w Żegocinie.
Konkursowy występ Kapeli Ludowej CKSiT w Żegocinie.
Pamiątkowe zdjęcie w Szczurowej.  Powrót w rodzinne strony.
Pamiątkowe zdjęcie w Szczurowej i powrót w rodzinne strony.

   O ile sukces Kapeli Ludowej CKSiT jest już jej drugim ważnym osiągnięciem (1999 rok - I nagroda na XXIII Konkursie Kapel, Instrumentalistów, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Regionu Krakowskiego w Radziszowie), o tyle trzecie miejsce młodego, bo działającego zaledwie od roku Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej, jest bardzo miłą niespodzianką i dowodem na właściwą pracę instruktorską z tą grupą. W Szczurowej prezentowała się tylko część zespołu - 18 osób. Wykonali tam walczyki, polki, krakowiaki oraz nowy taniec w repertuarze - warszawiankę. Publiczności bardzo spodobały się także przyśpiewki o Szczurowej.
    Sukces obu zespołów z pewnością zaowocuje zaproszeniami na różne imprezy. Zespół Folklorystyczny już teraz otrzymał zaproszenie do Siedlca na tradycyjną coroczną imprezę - "Biesiadę Agroturystyczną", która mieć będzie miejsce 26 sierpnia 2007 r.

    Wyciąg z protokółu Komisji Artystycznej z XXVI Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych im. Jędrzeja Cierniaka "KRAKOWSKI WIANEK" - Szczurowa, 26-27 maja 2007 roku.
Komisja Artystyczna w składzie:
1. Aleksandra BOGUCKA - etnomuzykolog z Krakowa /przewodnicząca/.
2. Janina KALICIŃSKA - choreograf z Krakowa.
3. Wiesława HAZUKA - choreograf z Tarnowa.
4. Jadwiga ADAMCZYK - muzyk z Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu.
5. Aleksander SMAGA - muzyk z Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu.
po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 13 zespołów regionalnych, 14 kapel ludowych, 18 grup śpiewaczych i 3 solistów - instrumentalistów postanowiła przyznać:
- w kategorii zespołów prezentujących FORMY AUTENTYCZNE - ZESPOŁY UKAZUJĄCE WYBRANY TEMAT
dwa równorzędne I miejsca - nagrody rzeczowe KRAKOWSKIE WIANKI oraz nagrody pieniężne w wysokości po 1000,00 zł każda - Regionalnemu Zespołowi GWOŹDZIEC z Gwoźdźca, gm. Zakliczyn, pow. Tarnowski Zespołowi Góralskiemu HAMERNIK z Nowej Huty , pow. krakowski; trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 800,00 zł każda
Zespołowi Regionalnemu OTFINOWI ANIE z Otfinowa, gm. Żabno, pow. tarnowski Zespołowi Pieśni i Tańca IWKOWIANIE z Iwkowej, gm. Iwkowa, pow. brzeski Zespołowi Regionalnemu MIETNIOWIACY z Mietniowa, gm. Wieliczka, pow. wielicki
- w kategorii zespołów prezentujących FORMY OPRACOWANE ARTYSTYCZNIE - ZESPOŁY UKAZUJĄCE WYŁĄCZNIE PIEŚNI I TAŃCE TZW. SUITY TANECZNE I - go miejsca nie przyznano; trzy równorzędne II miejsca oraz nagrody pieniężne w wysokości 800,00 zł - Zespołowi Pieśni i Tańca JADOWNICZANIE z Jadownik, gm. Brzesko, pow. brzeski Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca POJAWIANIE z Pojawia, gm. Szczurowa pow. brzeski Zespołowi Pieśni i Tańca SIEDLECANIE z Siedlca, gm. Bochnia, pow. bocheński; dwa równorzędne III miejsca oraz nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł każda: Regionalnemu Zespołowi z Łąkty Górnej, Gm. Żegocina, pow. bocheński, Zespołowi Pieśni i Tańca PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej; dwa równorzędne wyróżnienia - Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca ELEGIA z Rudnika, Gm. Sułkowice, pow. myślenicki Zespołowi Pieśni i Tańca RACIBORSKO z Raciborza, gm. Wieliczka, pow. wielicki
- W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH
I    - go miejsca nie przyznano; II    miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł - Regionalnemu Zespołowi RZEPIOKI z Rzepiennika Suchego, gm. Rzepiennik Strzyżewski;
- W kategorii DOROSŁE kapele ludowe: dwa równorzędne I miejsca oraz nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł każda:
Kapeli Ludowej DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY z Dębna, gm. Dębno, pow. brzeski Kapeli Ludowej GROBLANIE z Grobli, gm. Drwinia, pow. bocheński; dwa równorzędne II miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł każda: Kapeli SIEDLECANIE z Siedlca, gm. Bochnia, pow. bocheński Kapeli Ludowej SIEMI ECHOWI ANIE z Siemiechowa, gm. Gromnik, pow. tarnowski; trzy równorzędne III miejsca oraz nagrody pieniężne w wysokości po 300,00 zł każda Kapeli Ludowej POGÓRZANIE z Jastrzębi, gm. Ciężkowice, pow. tarnowski, Kapeli Ludowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki z Żegociny, gm. Żegocina, pow. bocheński, Kapeli Ludowej z Radziszowa, gm. Skawina, pow. krakowski; wyróżnienie -  Kapeli Ludowej ZALASOWIANIE z Zalasowej, gm. Ryglice, pow. tarnowski, Kapeli Ludowej JADOWNICZANIE z Jadownik, pow. brzeski, PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej, pow. brzeski i GWOŹDZI EC z Gwoźdźca, pow. tarnowski.
    Doceniając bardzo dobrą grę poszczególnych instrumentalistów, jednakże występującym wymiennie w każdej z tych kapel, nie mogą być oceniane jako odrębne zespoły instrumentalistów.
    W kategorii MŁODZIEŻOWE KAPELE LUDOWE: I miejsce oraz nagroda pieniężna w wysokości po 300,00 zł - Kapeli Ludowej HAMERNIK z Nowej Huty, gm. Kraków, pow. krakowski; II miejsce oraz nagroda pieniężna w wysokości 200 zł Kapeli Ludowej MŁODZI SIEMIECHOWIANIE z Siemiechowa, gm. Gromnik, pow. tarnowski; III miejsce oraz nagroda pieniężna w wysokości 100 zł Kapeli Ludowej RZEPIOKI z Rzepiennika Suchego, gm. Rzepiennik Strzyżewski, pow. tarnowski
W KATEGORII SOLISTÓW - INSTRUMENTALISTÓW: I miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 200,00 zł - Marcinowi KORBUTOWI z Siedlca, gm. Bochnia, pow. bocheński; II miejsce oraz nagroda pieniężna w wysokości 150,00 zł - Krzysztofowi ZDUNKOWI ze Szczurowej, gm. Szczurowa, pow. brzeski; III miejsce oraz nagroda pieniężna w wysokości 100 zł Januszowi FUDYMIE z Zalasowej, gm. Ryglice, pow. tarnowski.
    W kategorii grup śpiewaczych: trzy równorzędne I miejsca oraz nagrody pieniężne w wysokości po 200,00 zł każda: Grupie Śpiewaczej PŁOCANKI z Płok, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski Grupa otrzymuje również nagrodę rzeczową KRAKOWSKI WIANEK Męskiej Grupie Śpiewaczej POGÓRZANIE z Jastrzębi, gm. Ciężkowice, pow. tarnowski Grupie Śpiewaczej SIEMIECHOWIANKI z Siemiechowa, gm. Gromnik, pow. tarnowski; trzy równorzędne II miejsca oraz nagrody pieniężne w wysokości po 150,00 zł każda: Grupie Śpiewaczej POMORZANY z Olkusza, gm. Olkusz, pow. olkuski Grupie Śpiewaczej BOLĘCANKI z Belęcina, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski Grupie Śpiewaczej SIEDLECANKI z Siedlca, gm. Bochnia, pow. bocheński; pięć równorzędnych III miejsc oraz nagrody pieniężne w wysokości po 100,00 zł każda: Grupie Śpiewaczej SĄSIADECZKI z Modlnicy, gm. Wielka Wieś, pow. krakowski Grupie Śpiewaczej HAMERNIK z Nowej Huty, gm. Kraków, pow. krakowski Grupie Śpiewaczej z Rudna, gm. Krzeszowice, pow. krakowski Grupie Śpiewaczej WOLANKI z KGW z Woli Radłowskiej, gm. Radłów, pow. tarnowski Męskiej Grupie Śpiewaczej BOLĘCANIE z Belęcina, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski; dwa równorzędne wyróżnienia - Grupie Śpiewaczej LGOCANKI z Lgoty, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski, Grupie Śpiewaczej GROMCANECZKI z Gromca, gm. Libiąż, pow. chrzanowski.

Źródło: www.szczurowa.pl

Foto: archiwum zespołu z Łąkty Górnej

[wstecz]