25-LECIE SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ "ZAMVINEX"
CZ. I - NABOŻEŃSTWO W KOŚCIELE

25-lecie SO "Zamvinex".

     Bardzo uroczyście, choć z rocznym opóźnieniem, obchodzili srebrny jubileusz działalności spółdzielcy z łąkieckiego "Zamvinexu". Swoje świętowanie w dniu 19 maja 2007 roku rozpoczęli od udziału w mszy świętej w kościele parafialnym w Łąkcie Górnej.

25-lecie SO "Zamvinex". 25-lecie SO "Zamvinex".

    Przybyłych do świątyni powitał ksiądz proboszcz Stanisław Szczygieł, który powiedział: "Dziś w sobotę, w piękny majowy dzień, gromadzimy się w naszym kościele przy ołtarzu. Pragniemy w tym miejscu i w tej chwili powiedzieć Gospodarzowi Świata - Bogu - serdeczne słowo "dziękuję". Słowem "Dziękuję" obejmujemy Spółdzielnię "Zamvinex", która świętuje 25 lat samodzielnego istnienia. Słowo "dziękuję" kierujemy w stronę tych, którzy ten zakład tworzyli, którzy w nim pracowali i tych, którzy tworzyli bazę surowcową. Szczególne słowo "dziękuję" wypowiadamy w stronę obecnego kierownictwa Zakładu, pracowników i plantatorów. Na przestrzeni ostatnich latach wiele zakładów padło. A w naszej wiosce, dzięki Bogu, funkcjonują dwa zakłady o profilu rolniczym. Ileż ludzi ma tutaj wypracowane renty, emerytury, a spora grupa ludzi ma obecnie na miejscu pracę. Pragniemy więc Bogu i   ludziom powiedzieć z serca płynące "dziękuję".

25-lecie SO "Zamvinex". 25-lecie SO "Zamvinex".

    Wśród modlących się w łąkieckim kościele byli zaproszeni goście, zarząd i rada nadzorcza Spółdzielni, pracownicy, członkowie ich rodzin, w tym tych, z których wywodzili się zmarli już założyciele zakładu. To właśnie w ich intencji modlili się księża celebransi (Ks. Janusz Sądel - rodak z Żegociny, wicekanclerz Kurii Rzeszowskiej i ks. proboszcz Stanisław Szczygieł) oraz przedstawiciele pracowników zakładu i rolników.

25-lecie SO "Zamvinex". 25-lecie SO "Zamvinex".
    Homilię wygłosił do zebranych ks. Janusz Sądel. W swoich rozważaniach poruszył kilka istotnych wątków. Mówił o radości świętowania, o konieczności poszanowania pracy i trosce o zakład pracy. Wszystko to oparł na zapisach w Piśmie Świętym i encyklikach papieskich dotyczących pracy ludzkiej.
25-lecie SO "Zamvinex". 25-lecie SO "Zamvinex".
25-lecie SO "Zamvinex". 25-lecie SO "Zamvinex".

     Zanim uczestnicy uroczystości przejechali do sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie, zatrzymali się na chwilę przed bramą SO "Zamvinex", aby zrobić sobie tutaj pamiątkową fotografię.

25-lecie SO "Zamvinex" - fotografia zbiorowa przed bramą zakładu.

25-lecie SO "Zamvinex" - fotografia zbiorowa przed bramą zakładu.

[wstecz]