IV. ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻEGOCINIE

IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie. IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie.
Nabożeństwo w kościele parafialnym w Żegocinie.

   12 czerwca 2007 roku, już po raz czwarty, w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, odbyło się Święto Szkoły. Zorganizowano je z okazji 10 rocznicy kanonizacji Wielkiej Patronki i I. Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół Świętej Jadwigi. Uczniowie, kadra pedagogiczna szkoły i zaproszeni goście mieli okazję podziwiać dorobek największej żegocińskiej placówki oświatowej.
    Świętowanie rozpoczęto od udziału w mszy świętej, odprawionej w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Leszka Dudziaka, który także wygłosił homilię tematycznie związaną z Patronką Szkoły. Potem, w auli szkolnej, odbyła się druga część uroczystości. Po przemówieniach Pani Dyrektor i zaproszonych gości uczniowie prezentowali swój dorobek artystyczny i sportowy.

IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie. IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie.
Przemówienie Pani Dyrektor Danuty Pączek. Wśród gości Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Żegocina.

      Najpierw jednak Pani Dyrektor Danuta Pączek dokonała podsumowania kończącego się roku szkolnego. W 17 oddziałach szkoły uczyło się 419 uczniów (26 w LO, 21 - ULO, 35 - ZSZ, 46 Gimnazjum). Jako najważniejsze wydarzenia tego roku wymieniła: zakupienie obrazu prof. Bruzdy "Królowa i Pasterz", który zawisł w szkolnej auli, jedenastą w historii szkoły studniówkę, pozytywny wynik kontroli bezpieczeństwa w szkole (grudzień 2006 r.), utworzenie serwisu internetowego szkoły na przełomie 2006 i 2007 roku, wyjazd grupy 32 uczniów i 3 nauczycieli na Węgry, rozpoczęcie wydawania nowej szkolnej gazetki pt. "Szkolny ekspres". Uczniowie odnieśli sporo sukcesów naukowych, w różnych konkursach i zawodach sportowych. Dalszej poprawie uległa baza szkoły. Dokończono remont sali gimnastycznej, założono ocieplenie i nowe tynki na budynku, urządzono kolejna szatnię  na potrzeby lekcji wychowania fizycznego, urządzono pracownię jeżyków obcych z 24 stanowiskami uczniowskimi. - To był dobry rok - tymi słowami zakończyła swoje wystąpienie Pani Danuta Pączek.

IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie. IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie.
IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie. IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie.

    Po przemówieniach Wójta Gminy Jerzego Błoniarza, który wyraził zadowolenie z wysokich wyników uczniów Zespołu Szkół i Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie Jana Marcinka panowie Tadeusz Olszewski i Bogdan Bielak w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie wręczyli podziękowania dla uczennic tej szkoły, które aktywnie pracowały przy akcji charytatywnej "Gorące Serca".
    Krótko przemówiły także przewodniczące Rady Rodziców Gimnazjum i Liceum - panie:
Anna Gawłowicz i  Urszula Tyndel.

IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie. IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie.
IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie. IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie.

    Po tzw. części oficjalnej nastąpiła druga cześć uroczystości. Nazwijmy ją retrospektywną, gdyż wspominano w niej najważniejsze wydarzenia z roku szkolnego. Najpierw pani Danuta Pączek zrelacjonowała swoje spotkanie z Państwem Marią i Janem Bruzdami w Pasierbcu, opowiedziała o genezie nowego obrazu ze Świętą Jadwigą, a potem także opowiedziała o udziale delegacji szkoły w I Zjeździe Rodziny Szkół Pani Wawelskiej w Krakowie. Z kolei uczennica Agata Głuc przedstawiła swoje wrażenia z pobytu uczniów na Węgrzech. Opowieściom towarzyszyły prezentacje zdjęć.

IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie. IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie.
IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie. IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie.
IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie. IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie.

   W kolejnej części obchodów Święta Szkoły prezentowano dorobek naukowy, artystyczny i sportowy uczniów Zespołu Szkół. Poszczególne elementy prezentacji przeplatano występami szkolnych grup artystycznych: tanecznych i wokalnych oraz zespołu flecistów. Wystąpiły: chór szkolny spiewający pod dyrekcją pani Anny Maurer, grupa taneczna "Perełki" i zespół taneczny "Sunnice" pani Anny Gawłowicz. Przedstawiono gościom i uczniom laureatów różnych konkursów i przeglądów: Martę Piwowarczyk kl. 3b gimnazjum - finalistkę małopolskiego konkursu polonistycznego dla uczniów gimnazjum (opiekun - Pani Stanisława Ziółkowska), Izę Wolak, Katarzynę Kępa, Patrycję Pilch, Edytę Dziedzic - finalistki małopolskiego geograficznego dla gimnazjum (opiekunka - Pani Stanisława Łach), Michała Kamionkę, który zajął I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym organizowanym w Łąkcie Górnej (opiekunka - Pani Zofia Rogala), Izę Wolak, która zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym w Rozdzielu (opiekun - Pani Stanisława Ziółkowska), Kamilę Jędrzejek - zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym w Łapanowie z okazji VIII Rajdu Szlakiem Papieskim na trasie Łapanów - Niegowić (Napisała pracę na temat: "Jak żyć, aby we współczesnym świecie zasłużyć na miano świętego?").
    Zaprezentowali się także recytatorzy - laureaci konkursów:   "Konkurs Poezji Zbigniewa Herberta" w Trzcianie - I miejsce zajęła Karolina Kaczmarczyk z 1a gimnazjum za recytację wiersza: "Rozmowy o Barabaszu", a III miejsce Dastin Szczur z 1a, który recytował wiersz Tadeusza Różewicza, a także XII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Szkół Średnich - Kamilę Jędrzejek.   W maju 2007 roku został zorganizowany szkolny etap ogólnopolskiego konkursu (organizowanego w Bieczu) poświęconego Królowej Jadwidze, którego rozstrzygnięcie odbędzie się na początku kolejnego roku szkolnego. Uczniowie wykonali prace plastyczne i literackie, przygotowali recytacje. Najwyżej ocenione w szkole wiersze mówili: Justyna Długopolska z 2b gimnazjum (wiersz "Sollilo vium" Stanisława ze Skalbimierza), Joanna Krawczyk z 2a gimnazjum (Rozmowa z Królową Jadwigą") i Iwona Bilska z 2b gimnazjum ("Ku czci Królowej Jadwigi").
    Uczniom rozdano także dyplomy. Pani Anna Maurer wręczyła je uczennicom klas III gimnazjum śpiewającym od 3 lat w szkolnym chórze; Pani Anna Gawłowicz - uczestnikom przeglądu  "Młode Talenty", który odbył się 23 maja 2007 r. w Bochni; Pani Katarzyna Kogutowicz - najlepszym szkolnym plastykom. 
    Nauczyciele wychowania fizycznego - panowie Wojciech Wrona i Marek Kaszuba opowiedzieli o osiągnięciach sportowych uczniów i wręczyli im puchary i dyplomy.

IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie. IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie.
IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie. IV. Święto Zespołu Szkół w Żegocinie.

    Wysłuchaniem pieśni "Jesteśmy piękni", której słowa pochodzą z "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II , w wykonaniu szkolnego chóru, a następnie odśpiewaniem hymnu szkoły, zakończono IV. Świeto Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie.

[wstecz]