NADESZŁY WAKACJE

Zakończenie roku szkolnego w PSP w Żegocinie.

    Choć niektóre klasy (np. zasadniczej szkoły zawodowej) zakończyły rok szkolny już kilka tygodni lub dni temu, to dopiero 22 czerwca 2007 r. oficjalnie zakończył się on dla większości, czyli dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.
    Od kilkunastu już lat tradycją jest, że pierwszym elementem uroczystości zakończenia nauki są nabożeństwa, odprawiane w parafialnych kościołach. Ich uczestnicy wyrażają wtedy podziękowania za boże łaski otrzymane podczas minionego roku oraz proszą o dalsze na okres wakacji. Modlą się także w intencji nauczycieli i wychowawców.
   Po powrocie z kościołów odbywają się w szkołach uroczyste akademie, w których uczestniczą nie tylko uczniowie i ich nauczyciele, ale także rodzice i zaproszeni goście.

Nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego w kościele parafialnym w Żegocinie. Nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego w kościele parafialnym w Żegocinie.
Zakończenie roku szkolnego w ZS w Żegocinie. Zakończenie roku szkolnego w ZS w Żegocinie.

     Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz był na dwóch takich uroczystościach. W Zespole Szkół w Żegocinie oraz w PSP w Żegocinie. Tutaj, oprócz stałych elementów uroczystości tj. programu artystycznego, wręczenia nagród i świadectw z wyróżnieniem, odbyło się także pożegnanie trzech nauczycieli: pani Elżbiety Dudziak, która przechodzi do Zespołu Szkół w Żegocinie, pani Marii Piech i dyrektora Jana Adamskiego, którzy przechodzą na emeryturę. W sposób szczególny pożegnano także szóstoklasistów, którzy rozpoczną we wrześniu naukę w gimnazjum. Absolwenci pożegnali się ze szkolnym sztandarem, a potem z uczniami i nauczycielami. Jako pamiątkę pozostawili w szkole podarunek w postaci sprzętu grającego - wieży. Na dalszą drogę życia otrzymali od młodszych kolegów maskotki.

Zakończenie roku szkolnego w PSP w Żegocinie. Zakończenie roku szkolnego w PSP w Żegocinie.
Zakończenie roku szkolnego w PSP w Żegocinie. Zakończenie roku szkolnego w PSP w Żegocinie.
Zakończenie roku szkolnego w PSP w Żegocinie. Zakończenie roku szkolnego w PSP w Żegocinie.

    22 czerwca 2007 roku po raz pierwszy w historii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku 13 absolwentów z klasy VI otrzymało świadectwa ukończenia i opuściło mury szkoły, by kontynuować swoją naukę w gimnazujm.

Zakończenie roku szkolnego w PSP w Bytomsku. Zakończenie roku szkolnego w PSP w Bytomsku.

     Miniony rok szkolny można uznać za bardzo udany. Wysokie wyniki w nauce (zwłaszcza Gimnazjum z Łąkty Górnej i Liceum Ogólnokształcącego z Żegociny)  cieszą, podobnie jak dalsza poprawa warunków pracy i nauki. Oddanie do użytku rozbudowanej szkoły w Bytomsku, ocieplenie budynków szkolnych w Rozdzielu i Żegocinie, remont systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej, uruchomienie pracowni językowej w Zespole Szkół w Żegocinie - to tylko niektóre z tych przedsięwzięć.
     Rozpoczęły się wakacje, dłuższe niż poprzednio, bo nauka rozpocznie się dopiero 3 września 2007 r. Z powodu braku środków finansowych na obozy i kolonie wyjedzie pewnie znikoma liczba dzieci i młodzieży. Większość pozostanie więc w swoich rodzinnych miejscowościach. Jak będą wypoczywać, spędzać wolny czas ? Czy tylko przed telewizorem i monitorem komputerowym ?

[wstecz]