BUDOWA NOWOCZESNEGO BOISKA W ŁĄKCIE GÓRNEJ

 Dyrektor Rosiek i Wójt Błoniarz oglądają teren pod budowę boiska.  Stan boiska w dniu 3. lipca 2007 r.
Wrzesień 2006 - Dyrektor Rosiek i Wójt Błoniarz oglądają teren pod budowę boiska. Stan boiska w dniu 3. lipca 2007 r.

     W Łąkcie Górnej, poniżej parkowej alei grabowej, powstaje nowoczesne boisko sportowe o nawierzchni ze sztucznej trawy. Koszt całego przedsięwzięcia jest bardzo duży (ponad 400 tys. zł), ale dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu, dużemu czynowi społecznemu  samych mieszkańców Łąkty oraz środkom samorządu Gminy powstanie nowoczesny obiekt sportowy, który z założenia ma służyć wszystkim, ale korzystać z niego będą przede wszystkim uczniowie tutejszego zespołu szkół. To wielofunkcyjne boisko o wymiarach (w przybliżeniu 30 x 50 m) będzie posiadać 2 boiska do koszykówki, 1 do piłki ręcznej i mini nożnej, 1 do piłki siatkowej. Będzie tu także można zagrać w tenisa ziemnego. Podobne boisko funkcjonuje już około jednego roku w Rdzawie i znajduje się za boiskiem trawiastym do piłki nożnej.
     W sprawie budowy tego boiska, finansowanego tylko w połowie przez Ministerstwo Sportu, toczyła się zacięta dyskusja na forum rady gminy. O takie samo boisko starało się bowiem także Bytomsko. O wyborze Łąkty zdecydował fakt zaplanowanej wtedy sprzedaży dworu, co wiązało się z utratą asfaltowego boiska, z którego przez kilkanaście lat korzystali uczniowie łąkieckiej szkoły. Natomiast szkoła w Bytomsku budowała już wtedy przyszkolne boisko trawiaste. radni usłyszeli także, że teren zaplanowany na boisko w Bytomsku nie spełniał warunków wymiarowych, które musza być spełnione dla dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy (był za mały). Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, słysząc te spory, miał już nawet zamiar całkowitego zrezygnowania z budowy wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Ostatecznie jednak Rada Gminy w Żegocinie zdecydowała wciągnąć budowę tego boiska w Łąkcie Górnej.
     14 listopada 2006 roku Wójt Gminy w Żegocinie ogłosił przetarg na budowę "Przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Łąkcie Górnej na potrzeby Gminy Żegocina". 22 listopada 2006 r. komisja przetargowa wybrała do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PHU "FOX" z Kicina k. Poznania. Zadaniem tej firmy będzie dostawa i montaż trawy syntetycznej wraz z zasypką piaskiem kwarcowym na powierzchni 1380 m2.   
     Jesienią rozpoczęły się pierwsze prace, związane głównie z niwelacją terenu. Udało się pozyskać sponsora, dzięki czemu zaplanowane prace wykonano przed zimą. Chodzi bowiem o to, że teren musi się po tych pracach ustabilizować.
     19 marca 2007 roku gmina ogłosiła kolejny przetarg, tym razem na wykonanie odwodnienia, drenażu, ogrodzenia i dojścia do boiska. Postępowanie przetargowe zostało jednak unieważnione, ponieważ obie złożone oferty przewyższyły kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania ( 63.220,75 zł brutto).  Przetarg ogłoszono ponownie 20 kwietnia 2007 r. Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Remontowo - Budowlany Lucyna Wygoda z  Bochni. Pierwszy etap zadania (drenaż) firma wykonała.
     Kolejny przetarg, tym razem na dostawę kruszywa dla budowy boiska  rozstrzygnięto 13 czerwca 2007 roku, wybierając ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDPOL" s.c. Frączek Zbigniew, Sajdak Mieczysław z Rozdziela.  Materiał został przewieziony i złożony poniżej parku, gdyż dalej samochody nie mogą dojechać. W tej sytuacji mieszkańcy Łąkty Górnej sami musieli (to ich wkład w inwestycję) zająć się przetransportowaniem kruszywa na zdrenowany już teren boiska.
    30 czerwca do pracy zgłosiło się kilkanaście osób - mieszkańców Łąkty Górnej. Nawozili kruszywo przywiezione z Klęczan na płytę przyszłego boiska. Na traktorach pracowali: Józef Dziedzic, Robert Krawczyk, Bogdan Piech, Jan Krawczyk, Henryk Wrona. Żmudną i ciężką pracę nad rozsypaniem tworzywa wykonali: Marek Stabrawa, Tadeusz Stary, Stanisław Kryżak, Stanisław Wątroba, Jan Rosiek. Pracy pozostało jeszcze sporo, ale Wójt Jerzy Błoniarz jest dobrej myśli i obiecuje, że boisko na rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie w pełni gotowe.

Praca mieszkańców Łąkty Górnej przy transportowaniu i rozsypywaniu kruszywa. Praca mieszkańców Łąkty Górnej przy transportowaniu i rozsypywaniu kruszywa.
Praca mieszkańców Łąkty Górnej przy transportowaniu i rozsypywaniu kruszywa. Praca mieszkańców Łąkty Górnej przy transportowaniu i rozsypywaniu kruszywa.
Praca mieszkańców Łąkty Górnej przy transportowaniu i rozsypywaniu kruszywa. Praca mieszkańców Łąkty Górnej przy transportowaniu i rozsypywaniu kruszywa.
Praca mieszkańców Łąkty Górnej przy transportowaniu i rozsypywaniu kruszywa.

    Nowoczesność tego boiska wyraża się głównie w nawierzchni z tworzywa sztucznego. Podstawowe zalety sztucznej trawy to: trwałość, niepodatność na typowe warunki atmosferyczne, zwiększony poziom bezpieczeństwa użytkowników (na co wpływ ma starannie dobierany układ poszczególnych warstw nawierzchni i materiałów wchodzących w jej skład), minimalne koszty właściwego utrzymania boiska; możliwość wykorzystywania boiska przez cały rok przy w zasadzie nieograniczonym obciążeniu nawierzchni; efektowny wygląd przez cały rok i możliwość wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych traw. Aby utrzymać wszystkie te cechy podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia, powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.
    Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym, osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez drenaż wgłębny. Boisko będzie ogrodzone 4-metrową siatką na słupach stalowych. Wejść na nie będzie można przez bramę w ogrodzeniu. Ukształtowanie terenu sprzyja także łatwemu urządzeniu miejsc siedzących dla publiczności, po zachodniej części boiska (na skarpie).

[wstecz]