ŻEGOCIŃSKIE DROGI 2007

Mapka dróg na terenie Gminy Żegocina. Źródło: www.e-drogi.pl. Droga wojewódzka E-965.

   Żegocińskie drogi ... Goście z zewnątrz mówią, że jest tu dużo dróg i są one w dobrym stanie. Czy tak jest rzeczywiście? Czy są dobrze utrzymane i bezpieczne ? Jakie remonty będą prowadzone jeszcze w tym roku ? To pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale. Zacznijmy od informacji, że na terenie gminy przebiegają drogi, będące własnością trzech podmiotów: marszałka województwa, starosty powiatowego i samorządu gminy.
   Przez teren Gminy Żegocina przebiega droga wojewódzka E-965, prowadząca od Zielonej do Limanowej. W ostatnich latach znacznie wzrosło na tej drodze natężenie ruchu. Przez Łąktę Górną, Żegocinę i Rozdziele przejeżdżają tysiące samochodów i innych pojazdów. Niestety na tej drodze zanotowano w ostatnich latach kilka wypadków, także śmiertelnych (Żegocina). Sporo zostało także zrobione dla poprawy bezpieczeństwa na tej drodze. Wymieńmy kilka działań: budowa chodników w Łąkcie Górnej, Żegocinie, Rozdzielu, oznakowanie przejść w rejonie szkół w Żegocinie i Rozdzielu, oznakowanie i zabezpieczenie skrzyżowanie z drogą powiatową (w stronę Ujazdu) w Łąkcie Górnej, zamontowanie luster (Żegocina, Łąkta Górna), zamontowanie tzw. sierżantów. W najbliższych planach jest wyprostowanie odcinka drogi w przysiółku Nizowa.
    Przy prawie każdej inwestycji na tej drodze samorząd gminny musiał dokładać własne środki. Np. budowa chodnika w Rozdzielu (2006 i wiosna 2007 r.) kosztowała gminę ponad 210 tys. zł.

Wypadek na drodze E-965 w Żegocinie. Wypadek na drodze E-965 w Łąkcie Górnej.
Wypadek na drodze E-965 w Żegocinie. Wypadek na drodze E-965 w Łąkcie Górnej.
Lustro przy drodze E-965 w Łąkcie Górnej. Znakowanie przejścia w rejonie szkoły w Żegocinie.
Lustro przy drodze E-965 w Łąkcie Górnej. Znakowanie przejścia w rejonie szkoły w Żegocinie.

     Drogi powiatowe na terenie Gminy Żegocina są cztery: Żegocina - Rajbrot, Żegocina - Trzciana (fragment), Łąkta Górna - Ujazd, Żegocina - Bełdno - Kamionna). To łącznie około 11 kilometrów asfaltowej drogi. Od kilku lat samorząd gminny usilnie (ale jak do tej pory bezskutecznie) zabiega o zmianę statusu drogi Rozdziele - Rozdziele Dolne - Laskowa z gminnej na powiatową. Pomimo wielu atutów (droga łączy dwa powiaty, jest - zwłaszcza w okresie zimowym, gdy kierowcy omijają podjazd na Widomą - znacznie obciążona) Starostwo Powiatowe nie chce tego uczynić.
    Także na tych drogach wykonano w ostatnim czasie kilka remontów (poszerzenie przejazdu na mostku w Bełdnie, remonty osuwiska na drodze w stronę Bytomska, poszerzenie drogi w stronę szkoły w Łąkcie Górnej i budowa przy niej chodnika (od szkoły w stronę firmy Appol). Problemów do szybkiego rozwiązania na tych drogach jest jednak sporo. Jednym z ważniejszych jest modernizacja mostu na drodze stronę Bytomska (przy szkole w Żegocinie) oraz budowa chodnika (poniżej szkoły w Bytomsku), budowa chodnika na drodze w stronę Bełdna (od skrzyżowania koło Pocieszki, przynajmniej do Nowej Wsi), budowa chodnika od skrzyżowania do szkoły w Łąkcie Górnej. Ta ostatnia inwestycja rozpocznie się niebawem, bo w ramach Inicjatyw Samorządowych Starostwo Powiatowe w Bochni i Gmina Żegocina po połowie sfinansują to zadanie, którego łączny koszt wyniesie około 280 tys. zł.

Sprawa dróg powiatowych była wiele razy poruszana na sesjach Rady Gminy. Gmina Żegocina zabiega, by ta droga została uznana za powiatową.
Sprawa dróg powiatowych była wiele razy poruszana na sesjach Rady Gminy. Gmina Żegocina zabiega, by ta droga została uznana za powiatową.
Potrzebny jest szybki remont tego mostu na drodze w stronę Bytomska. Droga Żegocina - Bełdno (koło Pocieszki) - tutaj niezbędny jest chodnik.
Potrzebny jest szybki remont tego mostu na drodze w stronę Bytomska. Droga Żegocina - Bełdno (koło Pocieszki) - tutaj niezbędny jest chodnik.

    Drogi gminne oraz osiedlowe i tzw. drogi do pól - to przedmiot trosk samorządu gminnego. Powódź w 1997 roku pokazała, że również te drogi muszą być utwardzone, bo w przeciwnym wypadku po większych opadach "spływają" w dół. Jest ich dużo. Na szczęście w większości zostały wyasfaltowane lub położono na nich płyty betonowe. Ale ich remonty i bieżące utrzymanie jest kosztowne. Co roku gmina ogłasza przetargi na dostawę materiałów i wykonanie remontów tych dróg. Na 2007 rok zaplanowano odbudowę dróg gminnych we wszystkich miejscowościach. Zostaną na nowo położone dywaniki asfaltowe. dzięki środkom powodziowym będzie można zrobić sporo, choć także gmina musi dać środki własne, a sami mieszkańcy wiosek także robociznę. Prace te zostaną wykonane w sierpniu i wrześniu i dopiero wtedy znikną dziury na drodze w stronę "Przybyszówki", na Lisówki i w innych miejscach. Kosztować to będzie grubo ponad 200 tys. zł, z czego 75 % wyłoży Wojewoda Małopolski.

Droga gminna Bełdno - Łąkta Górna.  Droga gminna Bełdno - Łąkta Górna.
Droga gminna Bełdno - Łąkta Górna. Droga gminna Bełdno - Łąkta Górna.

    Budowa i remonty dróg i chodników - to tylko część problemów związanych z drogami. Sporo środków gmina musi wyłożyć także na zimowe utrzymanie dróg. To w zależności od "jakości zimy" kwota 20 - 50 tys. zł. Mówiąc o problemie dróg trzeba wspomnieć także o przepustach, rowach, koszeniu trawy, utrzymaniu czystości, oznakowaniu. Jest z tym sporo problemów. Wciąż spotyka się niszczenie znaków drogowych, zaśmiecanie rowów przydrożnych, zapominanie o czyszczeniu przepustów. Niektórzy z nostalgią wspominają czasy, gdy zatrudnieni dróżnicy pilnowali tego wszystkiego. Dziś czuwa nad tym Wójt Jerzy Błoniarz i jego pracownicy, a zwłaszcza inspektor do spraw drogownictwa Józef Pączek.
    Nieco odmiennym, choć związanym z ruchem drogowym problemem, są parkingi, których zwłaszcza w centrum Żegociny i przy zespole szkół zaczyna brakować. Radni prawie na każdej sesji zgłaszają w tej sprawie interpelacje, wnioski i zapytania. Wykonanie dodatkowych parkingów przy cmentarzu i przy szkole jest zadaniem bardzo pilnym. Póki co w budżecie gminy nie ma na ten cel środków. Ale znając operatywność Wójta Gminy radni liczą na to, że w tej kadencji uda się i ten problem rozwiązać.

[wstecz]