ŚWIĘTY SZYMON A ŻEGOCINA

Inscenizacja o św. Szymonie w kościele parafialnym w Żegocinie. Inscenizacja o św. Szymonie w kościele parafialnym w Żegocinie.
Inscenizacja o św. Szymonie w kościele parafialnym w Żegocinie. Inscenizacja o św. Szymonie w kościele parafialnym w Żegocinie.
Inscenizacja o św. Szymonie w kościele parafialnym w Żegocinie.

     Inscenizacja o życiu i śmierci Św. Szymona z Lipnicy Murowanej, zaprezentowana 15 lipca 2007 r. w żegocińskim kościele parafialnym po niedzielnej mszy świętej o godz. 8.30 przez młodzież z Publicznego Gimnazjum w Lipnicy Murowane zakończyła się apelem o udział w uroczystościach dziękczynienia, których centralny punkt przypada w środę - 18 lipca, we wspomnienie św. Szymona i w 525. rocznicę jego śmierci. Uroczystości rozpoczynają się już w niedzielę 15 lipca i potrwają tydzień.

Program dziękczynienia za kanonizację Szymona z Lipnicy

Niedziela - 15 lipca 2007
7.00, 9.00.10.30 - Msze św. w kościele św. Andrzeja.
16.00 - Msza św. w kościele św. Szymona.
17.00 - koncert zespołu dziecięcego "Promyczki" z Nowego Sącza.
21.00 - Apel przed figurą św. Szymona na Rynku.

Poniedziałek -16 lipca 2007
6.30 i 18.00 - Msze św. w kościele św. Szymona.
19.30 - program artystyczny dzieci i Sióstr Urszulanek z Torunia.

Wtorek - 17 lipca 2007
6.30 i 18.00 - Msze św. w kościele św. Szymona.
19.30 - program artystyczny dzieci i Sióstr Klawerianek z Podkowy Leśnej.

Środa - 18 lipca 2007 Dzień uroczystego dziękczynienia
6.30 - Msza św. w kościele św. Szymona.
17.00 - Uroczysta procesja z Relikwiami św. Szymona i Msza św. dziękczynna przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiktora Skworca.
18.30 - Koncert orkiestry dętej z Sobolowa na Rynku.
19.30 - Apel pod figurą św. Szymona na Rynku.

Czwartek 19 lipca 2007
6.30 i 18.00 - Msze św. w kościele św. Szymona.
19.30 - przedstawienie teatralne "Droga do świętości".

Piątek - 20 lipca 2007
6.30 i 18.00 - Msze św. w kościele św. Szymona.
19.30 - koncert muzyki dawnej w kościele św. Leonarda, na pozytywie szkatulnym grać będzie prof. Elżbieta Stefańska-Kłyń z AM w Krakowie.

Sobota - 21 lipca 2007
6.30 i 18.00 - Msze św. w kościele św. Szymona.
19.30 - monodram pt: "Szczęśliwa jesteś Lipnico! Szymon tu zrodził się święty..." -  wystąpi Wiesław Komasa - aktor, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie.

Niedziela 22 lipca 2007
7.00 - Msza św. w kościele św. Szymona.
11.00 - Uroczysta procesja z Relikwiami Lipnickich Świętych i Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Władysława Bobowskiego - obchodzącego jubileusz 50-Iecia kapłaństwa.
15.00 - Msza św. w kościele św. Szymona.
16.00  -  XVIII Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej o statuetkę  św. Szymona. Poza konkursem wystąpi zespół Gos.pl z Tarnowa. W przerwie plenerowe przedstawienie pt. "Z Lipnicy do Krakowa".

     Przez cały rok w każdy czwartek Nowenna do św. Szymona. Przez cały lipiec pół godziny przed popołudniową Mszą św. Różaniec. Codziennie w tygodniu odpustowym po wieczornych programach artystycznych Apel przed figurą św. Szymona na Rynku.

[inf. pras.]

ŚWIĘTY SZYMON Z LIPNICY

Święty Szymon z Lipnicy.

   Św. Szymon urodził się  ok. 1438 roku w lipnickiej rodzinie mieszczańskiej piekarza Grzegorza i Anny. To rodzice nauczyli go dobroci i miłości innych ludzi.  Obdarzony szczególnymi darami, szybko zdobywał zaufanie ludzi. Umiłowanie nauki zadecydowało o tym, iż ukończywszy szkołę parafialną w Lipnicy Murowanej rozpoczął naukę w 1454 roku na Akademii Krakowskiej, którą ukończył zdobywając stopień bakałarza. Zafascynowany ideałem franciszkańskim zdecydował się na pokorne i ubogie życie Braci Mniejszych. Po odbyciu nowicjatu u OO. Bernardynów i studiów teologicznych, Szymon otrzymał święcenia kapłańskie. Był przykładem niezwykłego oddania bliźnim i służbie zakonnej. Wyróżniał się szczególnym umiłowaniem nabożeństwa do Matki Bożej. Zasłynął jako wspaniały kaznodzieja. Charakteryzował się wielką skromnością i nigdy nie zabiegał by być wyjątkowym zakonnikiem, ale prowadził życie surowe przepełnione umartwieniami i pokorą. Wspierał duchowo i ratował chorych w czasie zarazy jaka wybuchła w Krakowie. Wkrótce sam zachorował i po pięciu dniach cierpień zmarł 18 lipca 1482 roku.

    W 1488 r. na podstawie dokumentu papieża Innocentego VIII, Władysław z Gieleniowa przeniósł relikwie Szymona do osobnej kaplicy. Odtąd grobowiec Szymona nawiedzali liczni pielgrzymi i prosili o wstawiennictwo błogosławionego. O skutecznym orędownictwie świadczyły liczne uzdrowienia i łaski. 37 lat później papież Innocenty XI dokonał aktu beatyfikacji wielkiego lipniczanina. Była to beatyfikacja przez urzędowe zatwierdzenie kultu. Starania o kanonizację rozpoczęto oficjalnie w latach 70-tych XVIII w. za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Działania te jednak wielokrotnie były przerywane. Pomimo tych trudności żywy kult bł. Szymona w Krakowie i Lipnicy Murowanej nie ustawał, co stało się podstawą starań o wznowienie sprawy. Pod koniec 2006 r. papież Benedykt XVI wydał dekret zezwalającego na kanonizację, a ostatecznie na Konsystorzu w dniu 23 lutego br. Uroczysta kanonizacja miała miejsce w Watykanie 3 czerwca 2007 r.
    Święty Szymon z Lipnicy to szczególny opiekun matek rodzących, cudowny lekarz chorych, patron młodzieży akademickiej.
                                                                                                                                                                      Źródło: www.mojalipnica.pl

      Figura Św. Szymona w ołtarzu żegocińskiego kościoła parafialnego. Figura Św. Szymona w ołtarzu żegocińskiego kościoła parafialnego.

     O związkach Świętego Szymona z Żegociną wiemy stosunkowo niewiele, choć w żegocińskim kościele parafialnym, w ołtarzu głównym  jest unikatowa figura Świętego. Ale zanim o figurze z ołtarza, kilka informacji o przeszłości. Cofnijmy się do pierwszej połowy XV wieku. W Żegocinie istniała wówczas parafia, posiadająca niewielki drewniany kościółek. Nic o tamtych czasach nie wiemy, bo nie zachowały si e na terenie parafii żadne zapiski z tego czasu. Możemy się jedynie domyślać, że parafianie z Żegociny odwiedzali odległe o 15 kilometrów miasteczko - Lipnicę. Być może widzieli wówczas w dni handlowe sprzedającego pieczywo Szymona. Może spotkali go modlącego się w drewnianym kościele Św. Leonarda. Może ...
    Trudno także ustalić kiedy do parafii żegocińskiej parafii dodarł kult beatyfikowanego na początku XVI wieku Szymona z Lipnicy. Musiał on istnieć od dawna, skoro Figura Św. Szymona znalazła się w tutejszej świątyni na tak bardzo eksponowanym miejscu, bo w ołtarzu głównym. Nie do ustalenia jest też, ile łask zawdzięczają żegocińscy parafianie wstawiennictwu Św. Szymona.
  
Rzeźba św. Szymona z Lipnicy została umieszczona w nastawie ołtarza, po prawej stronie figury Chrystusa. Rzeźba wykonana jest z masy papierowej i pochodzi z roku 1899 r. Jest to prawdopodobnie jedyny wizerunek św. Szymona, na którym przedstawiony został z brodą. Św. Szymon trzyma w prawej ręce swój atrybut - drzewko dębu. Oryginalność żegocińskiej figury podkreśla również podpis.

STRONY INTERNETOWE O ŚWIĘTYM SZYMONIE:

FOTOREPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI DZIĘKCZYNNYCH >>>

[wstecz]