W 63. ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej.

W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej.

    1 sierpnia 2007 roku, w 63. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, przy pomniku Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej, odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której oddano hołd bohaterom walki o niepodległość z lat II wojny światowej, w tym szczególnie warszawskim powstańcom i  Stefanowi Bohanesowi - lotnikowi zestrzelonemu nad Łąktą Górną w nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 r.
    Na uroczystość, zorganizowaną przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej i Samorząd Gminy Żegocina, przybyły delegacje uczniów, samorządu, zakładów pracy, kombatantów, a także mieszkańców wsi Łąkta Górna i osoby w tej wiosce wypoczywające. Obecne były także poczty sztandarowe Gminy oraz Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej.

W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej. W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej.
W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej. W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej.

    Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym - przy dźwiękach werbla i głosie syreny z pobliskiego "Zamvinexu" - poszczególne delegacje składały pod obeliskiem wiązanki kwiatów. Przybyłych uczestników uroczystości przywitał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.

W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej. W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej.
W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej. W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej.
W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej. W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej.

     Jako pierwszy głos zabrał pan Zbigniew Siudak - żołnierz Armii Krajowej - przewodniczący Oddziału Bocheńskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W swoim wystąpieniu przypomniał czasy okupacji, a zwłaszcza genezę i przebieg akcji "Burza", z Powstaniem Warszawskim włącznie.
     Z kolei Czesław Pączek - ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, także świadek wydarzeń II wojny światowej - swoje wystąpienie skoncentrował na okolicznościach i przebiegu tragicznego wydarzenia, jakie w nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 roku rozegrało się nad Łąktą Górną, gdy niemiecki myśliwiec zestrzelił powracający ze zrzutów nad walczącą Warszawę samolot RAF-u z polską załogą. Zginął wówczas Stefan Bohanes, któremu poświęcony jest głównie łąkiecki obelisk, postawiony staraniem żegocińskich władz w 40 rocznicę śmierci. Okolicznościowy referat zaprezentowała także uczennica łąkieckiej szkoły Magdalena Kępa.
    Zwracając się do zebranych Wójt Gminy Jerzy Błoniarz nie tylko podziękował za udział w uroczystości, ale przypomniał także, że uczestniczką walk powstańczych w Warszawie była zmarła w 2005 roku  mieszkanka Łąkty Górnej - pani Krystyna Holota. Poprosił młodzież o stałą opiekę nad łąkieckim pomnikiem i obiecał kombatantom stałą pamięć o latach II wojny światowej. Z kolei Czesław Pączek wspominał innego mieszkańca Żegociny, który był uczestnikiem Powstania Warszawskiego - kapelana oddziału powstańczego - księdza Franciszka Juszczyka, który zmarł w 1950 roku i został pochowany na cmentarzu w Żegocinie.

W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej. W 63. rocznicę Powstania Warszawskiego - uroczystość pod pomnikiem w Łąkcie Górnej.

    Drugą część uroczystości prowadził dyrektor ZS w Łąkcie Górnej - Jan Rosiek. Zapowiadał mówców, a na koniec podziękował wszystkim za udział w uroczystości, która chyba już na stałe weszła do tradycji patriotyczno - historycznej Gminy Żegocina.

WIĘCEJ O STEFANIE BOHANESIE >>>

[wstecz]