KUPUJCIE DOBRY MATERIAL SIEWNY !!

  Od Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bochni otrzymaliśmy informację przypominającą rolnikom o potrzebie wysiewu dobrych nasion kwalifikowanych i żądania od dostawcy faktury i świadectwa kwalifikacji. Dokumenty te mogą być, wzorem roku 2006/7, potrzebne przy składaniu wniosków o dofinansowanie materiału siewnego i sadzeniaków ziemniaka.

Poszukuję dobrych nasion
   
     Ceny zbóż konsumpcyjnych i paszowych rosną. Wolnorynkowe ceny pszenicy ozimej sięgają 700 zł/t to jest ponad 180 Euro. Analiza ekonomiczna produkcji pszenicy wskazuje na jej rentowność. Corocznie od 1 listopada rusza skup interwencyjny Agencji Rynku Rolnego zbóż. Nie warto więc uprawiać byle jak i siać wątpliwych odmian i nasion wtedy gdy ceny produktów rolnych są korzystne. Na rynku sadzeniaków i nasion roślin rolniczych pojawia się materiał, który bywa, nie spełnia warunków jakości i wierności plonowania. Warto więc kupować nasiona i sadzeniaki z pewnego źródła. Jak oceniają fachowcy odmiana i jej jakość decyduje o przyszłym plonie równie jak nawożenie, gleba, ochrona itp.
    W roku 2006/2007 rolnicy kupujący kwalifikowane nasiona zbóż, strączkowych i sadzeniaki ziemniaka otrzymają zwrot części nakładów poniesionych na ich zakup. Przykładowo zwrot wyniesie: dla zbóż - 50 zł /ha obsiany materiałem kwalifikowanym, dla strączkowych 60 zł/ha i ziemniaków 300 zł/ha, Kwalifikowany materiał siewny do którego przysługuje dopłata to taki materiał, który pochodzi z rozmnożenia materiału wyjściowego u producenta posiadającego uprawnienia z ustawy o nasiennictwie. Reasumując, dopłata nie przysługuje do materiału siewnego/sadzeniakowego jeżeli był wyprodukowany z pominięciem procedur zapisanych w ustawie o nasiennictwie. Materiał siewny kwalifikowany musi posiadać kwalifikację polową i urzędowe świadectwo kwalifikacji laboratoryjnej. W workach muszą być umieszczone etykiety z opisem. Tylko takie nasiona i sadzeniaki użyte do siewu są dofinansowane ze środków publicznych. Zatem przy zakupie materiału siewnego i sadzeniowego należy pytać o jakość materiału i żądać kopii świadectwa kwalifikacji laboratoryjnej oraz fakturę. Poprawnie wypełniona faktura jest niezbędna jako załącznik do wniosku o przyznanie dopłaty do nasion i sadzeniaków. W sezonie 2006/2007 wielu rolników nabywało materiał siewny z wątpliwych źródeł, nie posiadało świadectw kwalifikacji i faktur, zatem nie mogło występować o dotację. Ceny kwalifikowanego materiału siewnego są wyższe od materiału pozostałego. Wynika to ze specyfiki produkcji, wyższych nakładów na zakup materiału wyjściowego kwalifikatów, kosztów kwalifikacji, czyszczenia, opakowania, promocji, dystrybucji itp. Wyższe koszty zakupu zwracają się z nadwyżką. Dobrym materiałem warto obsiewać zarówno 10 ha jak i 10 arów. Przed nami czas jesiennych siewów. W sezonie rolniczym 2007/2008 może powtórzyć się dofinansowanie materiału siewnego i sadzeniaków. Warto więc kupować dobry materiał siewny i żądać faktur oraz świadectw kwalifikacji.
Pora na wybranie dobrego materiału siewnego. W doborze odmian znajduje się coraz więcej materiałów np. w doborze pszenicy ozimej znajduje się 50 odmian, różniących się często drobnymi cechami, które jednak decydują o ich przydatności do konkretnych warunków uprawy. Większość odmian w doborze jest corocznie testowana polowo zarówno przez ich autorów jak i niezależne instytucje jak: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacje Oceny Odmian, Akademie Rolnicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, rolników itp. Tylko najlepsze odmiany dopuszczane są do uprawy.
    Szczegółowe informacje na poruszany temat można uzyskać w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Doradcy dysponują charakterystykami odmian, adresami producentów materiału kwalifikowanego itd.

Adres strony internetowej MODR www.modr.pl
Adres poczty elektronicznej PZDR Bochnia: bochnia@modr.pl

Wacław Majcher
Kierownik w MODR
PZDR Bochnia

[wstecz]