NOWY KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W ŻEGOCINIE

Spotkanie z okazji Święta Policji. Spotkanie z okazji Święta Policji.
Spotkanie z okazji Święta Policji i nominacji nowego Kierownika Posterunku Policji w Żegocinie.

     Z dniem 1 sierpnia 2007 roku Kierownikiem Posterunku Policji w Żegocinie został sierż. szt. Zbigniew Pławecki. Podczas okolicznościowego spotkania z aktywem Gminy Żegocina akt nominacji wręczył mu Komendant Powiatowy Policji w Bochni mł. insp. Marek Rudnik. Uroczystość, z okazji Święta Policji, przypadającego na 24 lipca, zorganizował Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz i on też pełnił rolę gospodarza tego spotkania, w którym prócz policjantów z żegocińskiego posterunku (sierż. Marcin Daniec, st. posterunkowy Ireneusz Irzykowski) uczestniczyli także radni, Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz, reprezentanci straży pożarnych: Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Władysław Zatorski i naczelnik OSP w Łąkcie Górnej Janusz Stańdo, sołtysi oraz Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii - Czesław Pączek.

Spotkanie z okazji Święta Policji. Spotkanie z okazji Święta Policji.

    Przybyłych powitał Wójt Jerzy Błoniarz. Przypomniał nazwiska poprzednich kierowników żegocińskiego posterunku: Stanisława Fortunę, Adama Hanasza, Dariusza Krakowskiego i Krzysztofa Klubę, który przeszedł na emeryturę i dlatego następuje zmiana warty. Stwierdził, że sprawa bezpieczeństwa publicznego jest ważnym elementem życia społecznego. - Jakoś do tej pory, z różnymi okresami trudności w chwili likwidacji tego posterunku, udawało nam się wspólnie rozwiązywać problemy i pokonywać trudności. Współpraca jest dobra i za to chcemy dziś podziękować - powiedział Wójt Jerzy Błoniarz.
    Potem głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Bochni mł. insp. Marek Rudnik. - W życiu tak jest, że coś się zaczyna i coś kończy. Tak też było z poprzednim kierownikiem posterunku aspirantem sztabowym Krzysztofem Klubą, który odszedł już na emeryturę.  Życie nie zna pustki i ktoś musi jego miejsce zająć. Przez pewien okres czasu powierzyłem obowiązki sierżantowi sztabowemu Zbigniewowi Pławeckiemu, który objął posterunek w ciężkich chwilach spowodowanych brakami kadrowymi. Oceniając jego dotychczasowe wyniki i zaangażowanie w służbie, opinie lokalnej społeczności i samorządu i biorąc pod uwagę własne spostrzeżenia postanowiłem powołać go na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Żegocinie. Mam nadzieję, że nowy kierownik nie zawiedzie mojego zaufania, zaufania tutejszego samorządu i społeczności oraz że praca policjantów z tego posterunku będzie tak ukierunkowana, aby w całej Gminie Żegocina było bezpiecznie i aby wszystkie problemy były rozwiązywane spokojnie, z odpowiednim wyważeniem i kulturą - powiedział Komendant Powiatowy Policji, po czym oficjalnie wręczył sierż. szt. Zbigniewowi Pławeckiemu rozkaz personalny i akt nominacji. Jako pierwszy złożył mu gratulacje i życzenia sukcesów w pełnieniu służby.

Spotkanie z okazji Święta Policji. Spotkanie z okazji Święta Policji.
Spotkanie z okazji Święta Policji. Spotkanie z okazji Święta Policji.

    Nowy Kierownik Posterunku podziękował za nominacje i życzenia. - Otrzymuję tutaj ze strony samorządu duże wsparcie i jestem za to bardzo wdzięczny. Mamy braki kadrowe i bez dobrej współpracy byłoby mi o wiele trudniej wywiązywać się z obowiązków. Cieszę się, że Komendant wsparł mnie doświadczonym kolegą - Marcinem Dańcem, który po przejściu Jana Krawczyka na emeryturę pełnił będzie obowiązki dzielnicowego. Swoją dotychczasową prace w policji przedstawiłem już radnym, więc nie będę się powtarzał. W tym powiecie pracuje zaledwie 3 lata, ale przełożeni doceniają moją pracę i postawę, za co jestem bardzo wdzięczny. Ten awans jest dla mnie wyzwaniem i jednocześnie poczuciem dużego obowiązku. Nie chciałbym, aby policja była postrzegana jako tylko organ od karania. Myślę, że nie zawiodę zarówno moich przełożonych, jak i tutejszych władz terytorialnych - powiedział nowy kierownik posterunku.
     Zbigniewowi Pławeckiemu gratulacje złożyli także Wójt Gminy Jerzy Błoniarz  i Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. Wręczyli mu bukiet kwiatów i złożyli obecnym na spotkaniu policjantom z okazji ich święta najlepsze życzenia.

Spotkanie z okazji Święta Policji. Spotkanie z okazji Święta Policji.

    Przy kawie i ciastkach była okazja na luźniejszą rozmowę, choć poruszane problemy były poważne. W wypowiedziach przeważała troska o utrzymanie jak najlepszego poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy. Jan Marcinek mówił o tym, że tutejsza społeczność spokojna, ale nie powinno to uśpić czujności. Zwrócił uwagę na problem trudnej młodzieży, która często bierze zły przykład od kolegów z miast. Życzył wszystkim lepszej przyszłości, a policjantom także wyższych płac. Nowemu Kierownikowi Posterunku gratulacje składali także: Janusz Stańdo i Władysław Zatorski oraz Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz. Czesław Pączek mówił o sprawach związanych z problemem alkoholowym na terenie gminy. Przy ich rozwiązywaniu musi występować ścisła współpraca samorządu z policją. O taką ścisłą współpracę na forum Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prosił.
      Podczas tego spotkania wspomniano ostatnie zakłócenia porządku, kradzieże, bójki, niszczenie mienia. Dyskutowano także o zabezpieczaniu imprez masowych. Wyrażono obawy o właściwe funkcjonowanie posterunku ze względu na braki kadrowe.  Wójt mówił także o pomocy samorządu dla tego posterunku, co wyrazi się niebawem w wyposażeniu go w dalszy sprzęt komputerowy oraz pomocy finansowej przy zakupie nowego radiowozu (obecnie trwa procedura przetargowa).
    W słowie końcowym Komendant Powiatowy Policji podziękował samorządowi za pomoc i prosił o dalszą pamięć. Zapewnił także, że pomimo braków kadrowych, system służby jest tak zorganizowany, że powinien funkcjonować dobrze. W tym zakresie ściśle będą ze sobą współpracować posterunki z Żegociny, Trzciany i Łapanowa. Zwrócił także uwagę na konieczność współdziałania mieszkańców z policjantami.

Telefony: w godzinach pracy Posterunku Policji w Żegocinie: 014 - 613 - 27 - 01; w pozostałych godzinach 997 lub 014 615 - 22 - 22 (Komenda Powiatowa Policji w Bochni - dyżurny).

[wstecz]