BRAKUJE WODY

Ujęcie wody w Żegocinie. Ujęcie wody w Żegocinie.
Ujęcie wody do żegocińskiego wodociągu.

      Trwająca od kilku tygodni susza zaczyna stwarzać kłopoty nie tylko rolnikom, ale powoduje także coraz większe trudności z zaopatrzeniem w wodę. Wysychają przydomowe studnie, a na ujęciu wody w Żegocinie życiodajnego płynu jak na lekarstwo. Stąd też Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie z siedzibą w Łąkcie Górnej oraz Wójt Gminy w Żegocinie wydali 3 sierpnia 2007 roku komunikat, który poniżej publikujemy.

    Z uwagi na niski stan wód na terenie gminy, Wójt Gminy Żegocina i Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie apelują do mieszkańców o oszczędne gospodarowanie wodą, a w szczególności wstrzymanie się od podlewania ogródków działkowych i mycia samochodów. Za zastosowanie się do powyższego apelu dziękujemy.

     Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym samorządu gminy. Dotkliwe kłopoty z brakiem wody odczuwali zwłaszcza mieszkańcy Żegociny kilka lat temu. Stąd też samorząd zdecydował się na duże inwestycje, których celem było uzyskanie dobrych źródeł zaopatrzenia w wodę i rozbudowa sieci wodociągowych. Rozbudowano ujecie wody w Żegocinie i zmodernizowano wodociąg, zwracając zwłaszcza uwagę na uszczelnienie sieci wodociągowej. Największe inwestycje w tym zakresie zrealizowano w Łąkcie Górnej. Wybudowano tam całkiem nowe ujęcie wody, wykonano wiele kilometrów sieci wodociągowej. Na terenie gminy jest jeszcze wodociąg w Bełdnie, zasilany wodą ze stoków Kamionnej. Kilkadziesiąt domów ma także niewielkie wodociągi sąsiedzkie, a większość przydomowe studnie.
    W okresach długotrwałej suszy najpierw zaczyna brakować wody w przydomowych studniach. Jeśli susza utrzymuje się dłużej zaczyna brakować wody na ujęciu w Żegocinie. Nie powinno natomiast brakować wody z ujęcia w Łąkcie Górnej. Dodać należy, że planowane sa na terenie Gminy Żegocina dalsze inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę. To jednak bardzo kosztowne przedsięwzięcia, dlatego bez pozyskania środków z zewnątrz samorząd gminny nie jest w stanie sam tego zadania zrealizować.
    Jeśli nadal będzie utrzymywała się posucha, do akcji będą musieć wkroczyć strażacy, którzy z łąkieckiego wodociągu dostarczać będą wodę do poszczególnych przysiółków. W sobotę, 4 sierpnia trochę popadało, ale to zdecydowanie za mało i nie poprawi sytuacji z wodą. Dlatego jej oszczędzanie staje się  koniecznością.

[wstecz]