PREZENTACJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ RAFAŁA ŁASKIEGO

 Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego - Wiceprezesa HPI.

Prezentacja rozprawy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego - Wiceprezesa HPI USA.

    27 września 2007 roku gościła w Żegocinie delegacja amerykańskiej Fundacji Heifer Project International. Na spotkaniu zorganizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości około 60 zaproszonych osób miało przyjemność wysłuchania i obejrzenia prezentacji pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego (Wiceprezesa HPI) w znacznej części odnoszącej się do realizowanego w Żegocinie projektu rozwoju pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej.
    Zanim jednak nastąpiła prezentacja pracy doktorskiej, przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie Jan Marcinek. Wprowadzenia do tematyki spotkania dokonała pani Katarzyna Malec - dyrektor HPI Poland. Przybliżyła zebranym działalność Fundacji na całym świecie.
Działająca od 1944 roku Fundacja, mająca środki z darowizn amerykańskich społeczności pomogła do tej pory ponad 8 mln rodzin z ponad 125 krajów świata. Obecnie dysponuje budżetem w wysokości około 100 mln dolarów i realizuje ponad 150 projektów. Za wzorową realizację misji, HPI USA otrzymała w 2004 r. prestiżową nagrodę Fundacji C. Hiltona, najwyższe wyróżnienie dla organizacji pozarządowych działających na świecie. W Europie Środkowej i Wschodniej HPI działa od 15 lat. W tym okresie dzięki pomocy amerykańskiej fundacji realizowane były i są trzy projekty: "Rozwój pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej" (już zakończyło się jego finansowanie), "Rozwój pszczelarstwa w Gminie Żegocina", który obecnie trwa. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, które realizuje te projekty, otrzymało także finansowe wsparcie dla Funduszu Pożyczek Wzajemnych (Fundusz "Mikropożyczek").

 Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego
W spotkaniu uczestniczyło prawie 60 osób. Jan Marcinek powitał przybyłych gości.
 Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego
Pani Katarzyna Malec - Dyrektor HPI Polska. Pan dr Rafał Łaski - Wiceprezes HI w USA.
 Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego
Dr Łaski prezentację rozpoczął od przedstawienia HPI i jej projektów. Potem zaprezentował swoja pracę.
Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego
Przedstawiany materiał dotyczył głównie wyników ankiet wypełnionych przez beneficjentów
programu "Rozwoju pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej w Gminie Żegocina.
Uczestnicy spotkania byli zainteresowani prezentowanymi wiadomościami,
niektórzy robili nawet notatki.
Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego
W dyskusji jako pierwszy wypowiedział się pan Wacław Majcher z bocheńskiego PZDR. Potem dyskutował pan Jan Marcinek.
Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego
Głos w dyskusji zabrała także pani Barbara Urban. Podziękowania dla HPI od beneficjentki programu - pani Maria Kępa.
Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego Prezentacja pracy doktorskiej Pana Rafała Łaskiego.
Wójt Gminy Jerzy Błoniarz wręczył dr Łaskiemu pamiątkową tablicę z podziękowaniami. Pamiatkowe zdjęcie części uczestników prezentacji.

    Pisana i obroniona w SGGW w Warszawie praca nosi tytuł "Analiza zmian w funkcjonowaniu wiejskich gospodarstw domowych korzystających z programów Heifer International". Była już prezentowana zarówno w Polsce, jak i USA. Praca doktora Łaskiego jest właściwie pierwszym naukowym opracowaniem problematyki wpływu zrealizowanych w Polsce projektów tej Fundacji na środowiska, w których były realizowane. Badania ankietowe pokazały, że jest on znaczny i obejmuje nie tylko poprawę sytuacji materialnej, ale także pozytywne przemiany w różnych dziedzinach życia rodzinnego i środowiskowego. Z pracą doktorską pana Rafała Łaskiego będzie można się zapoznać z Żegocinie, gdyż autor obiecał jej kopię przekazać Stowarzyszeniu.
    W dyskusji nad zaprezentowanymi treściami wzięło udział kilka osób. Pan Wojciech Wrona pytał o możliwość skorzystania z opracowania Pana Łaskiego na miejscu w Żegocinie. Prezes Zarządu SRGiWP pan Jan Marcinek zwracał uwagę na to, że oddziaływanie zrealizowanych projektów HPI jest znacznie szersze niż przedstawiono to w pracy, bo obejmuje także pewne zjawiska socjologiczne. Uznał, że ten temat także wymaga opracowania. Natomiast Wójt Gminy Żegocina pan Jerzy Błoniarz przekazał autorowi pracy doktorskiej podziękowania za pracę w Fundacji i pomoc udzieloną żegocińskiej społeczności, wręczając mu także okolicznościową ozdobną plakietkę, na której napisano m. in. następujące słowa: "Wyrazy podziękowania dla Pana dr. Rafała Łaskiego za dobroć serca i wspieranie rozwoju wiejskich gospodarstw domowych Gminy Żegocina".
     Pamiątkowe zdjęcie części uczestników tego spotkania, wykonane przed budynkiem CKSiT w Żegocinie, zakończyło oficjalną część prezentacji.

SERWIS HPI POLAND >>>

[wstecz]