INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2007/2007

Inauguracja roku szkolnego 2007/2008 w PSP w Żegocinie.

Inauguracja roku szkolnego 2007/2008 w PSP w Żegocinie.

    Dosyć sporo zmian czeka w szkołach uczniów, którzy w dniu 3 września 2007 roku rozpoczęli kolejny rok szkolny. Nowy kanon lektur, mundurki, a także kilka innych nowości. W tym roku do szkół na terenie Gminy Żegocina uczęszcza 934 uczniów, a więc sporo mniej niż w roku ubiegłym, gdy było ich 1006.
    Kolejny nowy rok szkolny rozpoczęto nabożeństwami w kościołach, a potem akademiami w szkołach. Tak było właściwie we wszystkich szkołach na terenie gminy. Różne tylko były pory nabożeństw i akademii dla poszczególnych szkół.

    Tak się składa, że równocześnie z początkiem roku szkolnego, obchodzone są kolejne rocznice wybuchu II wojny światowej. Pamięta się o tym tragicznym wydarzeniu we wszystkich szkołach. Tradycyjnie już prosto z kościoła uczniowie klas szóstych PSP w Żegocinie udają się z opiekunami pod pomnik "W hołdzie tym, którzy zginęli za Ojczyznę w latach 1939 - 1945", by oddać hołd bohaterom i ofiarom Września, a także całej całej wojny.

Inauguracja roku szkolnego 2007/2008 Inauguracja roku szkolnego 2007/2008
Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie.
 Inauguracja roku szkolnego 2007/2008 Inauguracja roku szkolnego 2007/2008

     W uroczystościach inaugurujących nowy rok szkolny biorą udział także przedstawiciele samorządu lokalnego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek był gościem uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Rozdzielu, jego zastępca Tadeusz Olszewski Zespołu Szkół w Żegocinie, a Wójt Jerzy Błoniarz Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. Do wszystkich placówek oświatowych okolicznościowy adres wystosował Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. W liście tym zwracał uwagę na konieczność patriotycznego wychowania młodego pokolenia i potrzebę dobrego wypełniania obowiązków. Towarzyszyły temu także życzenia sukcesów w nauce i pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Inauguracja roku szkolnego 2007/2008 Inauguracja roku szkolnego 2007/2008
Inauguracja roku szkolnego 2007/2008 w PSP w Żegocinie.
Inauguracja roku szkolnego 2007/2008 Inauguracja roku szkolnego 2007/2008

     Szczególny charakter miało rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008 w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie. Społeczność szkolna powitała tu bowiem nową panią dyrektor - mgr Annę Rogala, która po wygraniu konkursu na obsadę tego stanowiska, przejęła obowiązki wypełniane dotychczas przez pana Jana Adamskiego. W sali gimnastycznej szkoły pojawiło się sporo rodziców, głównie mam uczniów klasy pierwszej. Po oficjalnym wystąpieniu nowej pani dyrektor w imieniu społeczności szkolnej powitała ją przewodnicząca Rady Rodziców pani Janiczek. Po zaprezentowaniu przez uczniów krótkiego programu artystycznego przeszli oni do swoich klas, gdzie czekały ich kolejne emocje.

Inauguracja roku szkolnego 2007/2008. Inauguracja roku szkolnego 2007/2008.
Mundurkowanie klasy trzeciej PSP w Żegocinie.

      Związane one były z całkowitą nowością, zupełnie nieznaną młodszym pokoleniom mieszkańców gminy. Wychowawcy rozdali bowiem uczniom zapakowane jeszcze w folię mundurki, których krój i kolorystyka były wspólnym ustaleniem nauczycieli i rodziców. Z żegocińskiej podstawówce zdecydowano się na dżinsowe bluzy - krótkie, z długimi rękawami dla chłopców, dłuższe - po kolana - ale bez rękawów dla dziewczynek. Przymierzaniu towarzyszyło sporo emocji, bo mundurki uszyte zostały celowo w nieco większych rozmiarach niż potrzebne są obecnie. Uczniowie nie zdają sobie bowiem sprawy, jak szybko będą w ciągu najbliższych lat rosnąć.
     Po emocjach związanych z obsadą wychowawców klas, przydziałem przedmiotów szkolnych dla poszczególnych nauczycieli, poznaniem niektórych nowych kolegów i nauczycieli, ubieraniem mundurków, uczniowie rozeszli się do domów. Od wtorku trzeba będzie wziąć się ostro do nauki. Żegnajcie wakacje - witaj szkoło !!

[wstecz]