MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Z WIZYTĄ W ŻEGOCINIE

Spotkanie samorządowców i pedagogów z Ministrem Edukacji Narodowej  w auli Zespołu Szkół w Żegocinie.

Spotkanie samorządowców i pedagogów z Ministrem Edukacji Narodowej w auli Zespołu Szkół w Żegocinie.

     W ostatni dzień lata - 22 września 2007 roku - przebywał w Żegocinie Minister Edukacji Narodowej pan Ryszard Legutko. Towarzyszył mu Małopolski Kurator Oświaty pan Józef Rostworowski. Obaj panowie przybyli na zaproszenie Wójta Gminy Pana Jerzego Błoniarza. Odwiedzili wszystkie szkoły gminne, a następnie w auli Zespołu Szkół spotkali się z dyrektorami placówek oświatowych oraz członkami Komisji Oświaty Rady Gminy. Obecni byli także: Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty   w Żegocinie pani Helena Pączek oraz Proboszcz Parafii w Żegocinie ks. Leszek Dudziak.
    Ta historyczna wizyta rozpoczęła się prawie w południe pięknego, słonecznego, sobotniego dnia. Wprawdzie w Żegocinie były już tak ważne osoby, jak Prezydent i Premier, ale Minister Edukacji Narodowej był tu po raz pierwszy. Dlatego było to spotkanie szczególne. Do grona osób oczekujących przed budynkiem Zespołu Szkół w Żegocinie jako pierwszy dołączył Małopolski Kurator Oświaty, kilka minut później przyjechał Minister Edukacji Narodowej pan Ryszard Legutko.

Spotkanie samorządowców i pedagogów z Ministrem Edukacji Narodowej. Spotkanie samorządowców i pedagogów z Ministrem Edukacji Narodowej.

    Po krótkim powitaniu i prezentacji osób Wójt Gminy zaprosił Pana Ministra do złożenia wizyt we wszystkich szkołach prowadzonych przez samorząd gminny. Najpierw udano się do Rozdziela. Dyrektorka tutejszego Zespołu Szkół pani Alicja Adamczyk - Brózda przedstawiła szkołę i jej główne osiągnięcia oraz oprowadziła gości po niektórych klasach, pracowniach, sali gimnastycznej oraz szkolnej stołówce. Trwające kilka minut zwiedzanie szkoły zakończyło się wpisaniem gości do szkolnej kroniki.

Spotkanie samorządowców i pedagogów z Ministrem Edukacji Narodowej. Spotkanie samorządowców i pedagogów z Ministrem Edukacji Narodowej.
Spotkanie samorządowców i pedagogów z Ministrem Edukacji Narodowej. Spotkanie samorządowców i pedagogów z Ministrem Edukacji Narodowej.
Wizyta Ministra Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Rozdzielu.

    Podobny przebieg miały wizyty w pozostałych placówkach oświatowych gminy. Dało się zauważyć duże zainteresowanie Pana Ministra wszystkimi elementami życia szkoły, ale najbardziej interesował się szkolnymi bibliotekami, co przejawiło się zwłaszcza podczas pobytu w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej oraz Żegocinie.

Minister Edukacji Narodowej w PSP w Bytomsku. Minister Edukacji Narodowej w PSP w Bytomsku.
Minister Edukacji Narodowej w PSP w Bytomsku. Minister Edukacji Narodowej w PSP w Bytomsku.
Minister Edukacji Narodowej w PSP w Bytomsku.

    Pan Minister oglądał  wyposażenie szkolnych kuchni i stołówek (w Łąkcie Górnej zainteresował go nawet jadłospis na poniedziałek), sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz pracowni komputerowych. Pytał o czytelnictwo uczniów, wykorzystanie pracowni komputerowych oraz umiejętności nauczycieli informatyki. W Łąkcie Górnej pokazano Mu także budujące się boisko sportowe o sztucznej nawierzchni. Na chwilę refleksji zatrzymano się przed pomnikiem Jana Pawła II, znajdującym się na szkolnym dziedzińcu.

Minister Ryszard Legutko w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Minister Ryszard Legutko w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.
Minister Ryszard Legutko w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Minister Ryszard Legutko w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.
Minister Ryszard Legutko w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

    Ostatnim etapem w zwiedzaniu placówek oświatowych były szkoły żegocińskie: Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej. Dyrektorzy - panie Anna Rogala i Danuta Pączek oprowadziły Pana Ministra Legutko i Kuratora Rostworowskiego po ważniejszych pracowniach szkolnych. Inaczej, niż w pozostałych szkołach było z wpisywaniem się do kroniki szkolnej, bo o uczynienie tego goście zostali poroszeni na samym początku, jeszcze przed zwiedzaniem budynku. Wpis ten stanowił będzie dla wielu pokoleń uczniów i nauczycieli cenną pamiątkę.

Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko w szkołach żegocińskich. Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko w szkołach żegocińskich.
Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko w szkołach żegocińskich. Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko w szkołach żegocińskich.
Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko w szkołach żegocińskich. Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko w szkołach żegocińskich.
Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko w szkołach żegocińskich.

     Zwiedzanie szkół, zapoznanie się z ich wyposażeniem i ofertą edukacyjną zajęło ponad godzinę. Dopiero potem, w auli Zespołu Szkół w Żegocinie, była okazja do wymiany spostrzeżeń  i poglądów  dotyczących kondycji nie tylko żegocińskiej oświaty.

CZĘŚĆ II - FOTORELACJA ZE SPOTKANIA Z SAMORZĄDOWCAMI I PEDAGOGAMI W SZKOLNEJ AULI >>>

[wstecz]