SPOTKANIE SENIORÓW BOCHNI I ŻEGOCINY

 Spotkanie seniorów Bochni i Żegociny. Spotkanie seniorów Bochni i Żegociny.

    Z inicjatywy Sekcji Emerytów Oddziału ZNP w Bochni  w dniu 11 września 2007 roku doszło do spotkania z członkami Żegocińskiego Klubu Seniorów, działającego przy CKSiT w Żegocinie. Obie grupy zaprezentowały swoją dotychczasową działalność. Zapoznano się z twórczością rodziny Juszczyków z Żegociny oraz pani Zofii Wiśniewskiej z Bochni. Goście z Bochni zwiedzili także żegocińską Galerię Wiejską i Izbę Regionalną, prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.
    Przybyłe z Bochni panie powitała szefowa żegocińskiego Klubu pani Stanisława Tabor. Przedstawiła dotychczasowe działania, istniejącego od maja 2007 roku przy CKSiT w Żegocinie Klubu Seniora. Pan Czesław Pączek przedstawił kilka zagadnień związanych z historią regionalną, a pani Maria Juszczyk odczytała kilka wierszy z tomiku poezji rodziny Juszczyków. Z kolei pani Helena Linca przedstawiła działalność bocheńskiej, nauczycielskiej Sekcji Emerytów. Mówiła o tym, że sekcja działa od 1976 roku. Prowadzi bardzo różnorodną i bogatą działalność, poczynając od wycieczek krajowych i zagranicznych, na prowadzeniu nauczycielskiego chóru seniorów kończąc. Część opowieści stanowiły refleksje o sukcesie tego nauczycielskiego zespołu na ostatnim przeglądzie chórów w Ostrowie Wielkopolskim. Dużo o swojej pracy tj. pisaniu baśni mówiła pani Zofia Wiśniewska - autorka 14 wydanych drukiem zbiorów legend, m. in. "Legend znad Sanki" oraz "W kręgu żegocińskich baśni, zwyczajów i obyczajów". Zaprezentowała także książki swojego męża o tematyce ziołoleczniczej. Emerytowane nauczycielki z Bochni podarowały kilka książek do biblioteczki Klubu Seniora CKSiT w Żegocinie oraz 2 egzemplarze książki "Ocalić od zapomnienia" (to wspomnienia o nauczycielach - działaczach ZNP, wśród których byli pracujący w wioskach Gminy Żegocina: Eugeniusz Łopatko, Jan Pasek, Jan Przeniosło) dla szkolnej biblioteki PSP w Żegocinie. Pani Helena Linca poprosiła także o rozpowszechnienie apelu o zgłaszanie się do niej absolwentów Liceum Pedagogicznego w Bochni z roku 1952. Zamierza bowiem zorganizować zjazd absolwentów tego rocznika.

Spotkanie seniorów Bochni i Żegociny. Spotkanie seniorów Bochni i Żegociny.

    Po wymianie informacji i dyskusji na wiele interesujących obie grupy tematy, goście z Bochni zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy w Galerii Wiejskiej oraz oglądnięcia zbioru eksponatów, znajdujących się w Izbie Regionalnej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. W roli przewodnika wystąpił wiceprezes zarządu tej organizacji pan Czesław Pączek.
     - To było bardzo dla nas pożyteczne i interesujące, przebiegające w miłej atmosferze spotkanie. Na pewno wiele z form działalności koleżanek z Bochni zastosujemy także w naszej działalności - powiedziała po spotkaniu  pani Stanisława Tabor. Seniorzy z Żegociny planują kontynuować zawartą znajomość i pragną zaprosić do Żegociny bocheński chór nauczycielski oraz zorganizować tu wystawę "obrazów igłą malowanych" pani Stanisławy Walczak (uczestniczki tego spotkania), która pochodzi z Żegociny, a losy życia rzuciły ją do Bochni.

[wstecz]