VII. DZIEŃ PAPIESKI - 14.X.2007

VII Dzień Papieski - 14.X.2007.

    Siódmy już Dzień Papieski, a trzeci po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, przebiegał pod hasłem "Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka". Wierni modlili się o szybką beatyfikację Papieża - Polaka, młodzież przedstawiała programy artystyczne przypominające dokonania i naukę Jana Pawła II, w szkołach odbyły się akademie. Prezentujemy relację z różnych wydarzeń związanych z tegorocznym Dniem Papieskim, które miały miejsce w Gminie Żegocina.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W ŻEGOCINIE - 14.X.2007

VII Dzień Papieski - Parafia w Żegocinie. VII Dzień Papieski - Parafia w Żegocinie.

   W niedzielne popołudnie, po nabożeństwie różańcowym, przed zgromadzonymi w kościele parafialnym parafianami, młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zaprezentowała widowisko słowno - muzyczne, autorstwa księdza Janusza Psonaka. Wykorzystane w nim zostały fragmenty nagrań przemówień Ojca Świętego Jana Pawła II. W roli narratorów wystąpili: Anna Jakubczyk, Marek Jakubczyk, Dorota Piwowarczyk oraz Bartłomiej Kamionka. Grupa Wokalno - Instrumentalna "Oaza", kierowana przez panią Annę Rogala, śpiewała ulubione pieśni Papieża, w tym słynną "Barkę".

VII Dzień Papieski - Parafia w Żegocinie. VII Dzień Papieski - Parafia w Żegocinie.
VII Dzień Papieski - Parafia w Żegocinie. VII Dzień Papieski - Parafia w Żegocinie.
VII Dzień Papieski - Parafia w Żegocinie. VII Dzień Papieski - Parafia w Żegocinie.

   Po spektaklu wierni wzięli udział w mszy świętej, odprawionej przez ks. proboszcza Leszka Dudziaka, podczas której modlono się szczególnie w intencji szybkiej beatyfikacji Jana Pawła II Wielkiego.

KOŚCIÓŁ I SZKOŁA W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 16.X.2007
VII Dzień Papieski - Łąkta Górna. VII Dzień Papieski - Łąkta Górna.

    Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego w Łąkcie Górnej rozpoczęły się koncelebrowaną mszą świętą, odprawioną w tutejszym kościele parafialnym przez księży: Leszka Dudziaka z Parafii w Żegocinie i Stanisława Szczygła - łąkieckiego proboszcza. Tematyka związana z Janem Pawłem II, który został wybrany Patronem Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, stanowiła dużą część uroczystej akademii, będącej elementem obchodów "Święta Patrona Szkoły". Ulubione pieśni Jana Pawła II, a także skomponowane z myślą o Nim i jego nauce wykonywał szkolny chór, a na scenie uczniowie przypominali w specjalnie opracowanym montażu słowno - muzycznym najważniejsze fragmenty z życia Wielkiego Polaka, podkreślając zwłaszcza wielki związek Jana Pawła II z Matką Boską. Podczas spotkania w sali gimnastycznej miała także miejsce podniosła uroczystość przypięcia do drzewca sztandaru gwoździa w kształcie białej kokardki - jako jednolitego symbolu dokumentującego dzień przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca.

VII Dzień Papieski - Łąkta Górna. VII Dzień Papieski - Łąkta Górna.
VII Dzień Papieski - Łąkta Górna. VII Dzień Papieski - Łąkta Górna.

     Ostatni element uroczystości miał miejsce pod Pomnikiem Jana Pawła II. Przy wspólnym śpiewie "Barki" i palących się zniczach delegacje poszczególnych społeczności (uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządu) złożyły tu bukiety kwiatów.

PSP W ŻEGOCINIE - 16.X.2007
VII Dzień Papieski - PSP w Żegocinie. VII Dzień Papieski - PSP w Żegocinie.

     We wtorek 16.X.2007 r. uczniowie z klas IV, V, i VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie na uroczystym apelu przypomnieli ogółowi społeczności szkolnej życie Papieża Jana Pawła II Wielkiego. Z dużym przejęciem recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz przytaczali fragmenty Jego homilii: "Musicie być mocni! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest..."
     Na koniec akademii złożyli przed portretem Jana Pawła II serduszka z dobrymi uczynkami wykonanymi z myślą o Ojcu Świętym, które Samorząd Szkolny wyeksponował na specjalnej tablicy na korytarzu szkolnym. Pani Dyrektor przytaczała fragmenty jego wypowiedzi związanych z godnością człowieka uczulając uczniów na potrzebę wsłuchiwania się w te słowa i realizowania ich w życiu.

VII Dzień Papieski - PSP w Żegocinie. VII Dzień Papieski - PSP w Żegocinie.
VII Dzień Papieski - PSP w Żegocinie. VII Dzień Papieski - PSP w Żegocinie.
VII Dzień Papieski - PSP w Żegocinie. VII Dzień Papieski - PSP w Żegocinie.
VII Dzień Papieski - PSP w Żegocinie. VII Dzień Papieski - PSP w Żegocinie.
    Uroczysty apel przygotowali: mgr Krystyna Michalska, mgr Beata Jurkiewicz przy współpracy pań: mgr Bożeny Banaś, mgr Anny Maurer oraz ks. mgr Janusza Psonaka.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROZDZIELEU

VII Dzień Papieski - ZS w Rozdzielu. VII Dzień Papieski - ZS w Rozdzielu.

   16 października - rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - to coroczna okazja do uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II. Niezwykłe bogactwo myśli jakie zostawił po sobie nasz Wielki Rodak jest zobowiązujące. Dlatego też młodzież z Zespołu Szkół w Rozdzielu przygotowała uroczysty apel, aby jeszcze raz uświadomić sobie jak wielki był to pontyfikat. Refleksyjnym wierszom towarzyszyły piosenki w wykonaniu zespołów "Rozdzielskie Nutki" i "Grosik", których opiekunem jest p. mgr Anna Zelek. Kolejny raz zabrzmiała "Barka" - ulubiona piosenka Papieża. Apel zakończono wspólną modlitwa w intencji kanonizacji Jana Pawła II.

VII Dzień Papieski - ZS w Rozdzielu. VII Dzień Papieski - ZS w Rozdzielu.

PSP W BYTOMSKU

VII Dzień Papieski - PSP w Bytomsku. VII Dzień Papieski - PSP w Bytomsku.

    Nieco inną oprawę miał Dzień Papieski w Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku. Tu dzieci działające w Szkolnym Kole Caritas przygotowały pod kierunkiem p. mgr Teresy Mleczko z okazji 29 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża przedstawienie teatralne mówiące o pontyfikacie naszego Wielkiego Rodaka. Spektakl wspominał najważniejsze wydarzenia tego pontyfikatu - wybór, pielgrzymki do Ojczyzny, zamach na życie, podróże apostolskie, przemiany w Europie Wschodniej, spotkania z młodzieżą, jubileusz chrześcijaństwa, nauczanie i odejście "do Domu Ojca". Młodzi aktorzy zaprezentowali się najpierw swoim szkolnym kolegom i rodzicom. Występy odbyły się w Dniu Papieskim.

VII Dzień Papieski - PSP w Bytomsku. VII Dzień Papieski - PSP w Bytomsku.
VII Dzień Papieski - PSP w Bytomsku. VII Dzień Papieski - PSP w Bytomsku.

   Natomiast 25 października 2007 r. spektakl mieli okazję obejrzeć również uczniowie z innych szkół naszej Gminy. Do Szkoły Podstawowej w Bytomsku zostali zaproszeni uczniowie kl. IV i V z Żegociny oraz kl. IV-VI z Rozdziela. Zobaczyli oni swoich kolegów z Bytomska w roli Aniołów śledzących z Nieba pontyfikat Jana Pawła II. Spotkanie to było okazją zarówno do wspomnienia Wielkiego Papieża jak i do integracji uczniów z naszych szkół.

DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA
Kwesta przy kościele w Żegocinie. Kwesta w Łąkcie Górnej.
Kwesta przy kościele w Żegocinie. Kwesta w szkole, w Łąkcie Górnej.

    Obchody Dnia Papieskiego zawsze przebiegają w czterech wymiarach: duchowym, intelektualnym, artystycznym i charytatywnym. W ten ostatni włączyli się także wolontariusze z Gminy Żegocina. Kwestowali m. in. przy kościołach oraz po akademii w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej. Zbierali pieniądze na fundusz stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Dzięki hojności Polaków, fundusz ten obejmuje ponad 1750 uzdolnionych, młodych ludzi z 39 diecezji.

[wstecz]