DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2007 W GMINIE ŻEGOCINA

    Artykuł 74 z rozdziału 9 Karty Nauczyciela z 1982 r. głosi: "W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych." Nazwa pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 r., z inicjatywy kró1a Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie.
     Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swych obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki. Praca Komisji Edukacji Narodowej nad przygotowaniem nowych programów i nowych zasad organizacji szkolnictwa trwała do 1780 roku. Obecnie 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu i państwa, nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud i poświęcenie.
    Z okazji tego święta w szkołach i wielu innych miejscach organizowane są akademie i spotkania z nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkół i przedszkoli. Święto jest także okazją do wręczania pracownikom oświaty nagród pieniężnych i innych wyróżnień. Dawniej w poszczególnych gminach organizowano uroczyste spotkania z wszystkimi nauczycielami, teraz każda placówka oświatowa organizuje swoje święto w inny sposób. Oprócz akademii odbywają się spotkania kadry danej placówki w różnych miejscach i na różny sposób. Okolicznościowe spotkania organizują także władze samorządowe oraz organizacje związkowe. Zdarzają się wycieczki, wyjazdy do teatrów, spotkania w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Święto jest okazją do ściślejszej integracji tego środowiska i oderwania się od codziennej, trudnej pracy z młodzieżą.
    Poniżej prezentujemy relacje z obchodów DEN w Gminie Żegocina.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W PSP W BYTOMSKU
 Dzień Edukacji Narodowej 2007 w PSP w Bytomsku. Dzień Edukacji Narodowej 2007 w PSP w Bytomsku.

    W dniu 12 października 2007 roku w PSP im Św. Mikołaja w Bytomsku odbyła się uroczysta akademia z okazji ślubowania klas I oraz Dnia Edukacji Narodowej. O godzinie 11.30 wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Pani mgr Halina Olszewska oraz Wójt Gminy Żegocina Pan mgr Jerzy Błoniarz - zebrali się w szkolnej świetlicy.
    Pierwsza część apelu poświęcona była uczniom i uczennicom klasy pierwszej. Następnie pierwszoklasiści po przedstawieniu części artystycznej ślubowali następującymi słowami: "Jestem małym Polakiem, uczę się w polskiej szkole. Chcę swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie - Polsce". Pani Dyrektor mgr Barbara Janicka - Mikus dokonała aktu pasowania. W ten sposób uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do społeczności szkolnej. 

DEN 2007 2 PSP w Bytomsku. DEN 2007 2 PSP w Bytomsku.

    Drugą część uroczystości - akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej - rozpoczęli uczniowie klas IV - VI. Wierszami, piosenkami i śmiesznymi skeczami wyrazili nauczycielom swoją wdzięczność. Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich, w podzięce za trud i serce, włożone w nauczanie i wychowanie złożył życzenia oraz kwiaty, które zostały wręczone Pani Wizytator oraz Pani Dyrektor. Nagrody Dyrektora PSP w Bytomsku nauczycielom: Pani mgr Bronisławie Dziedzic - Fasuga, Pani mgr Katarzynie Widła oraz Panu mgr Janowi Mikusowi. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali inni pracownicy szkoły: panie Irena Waligóra, Stanisława Jacak oraz Barbary Fąfara.

DEN 2007 2 PSP w Bytomsku. DEN 2007 2 PSP w Bytomsku.

     Z kolei głos zabrała pani Wizytator mgr Halina Olszewska. Wyraziła swój podziw dla umiejętności recytatorskich zarówno pierwszoklasistów, jak i klas starszych oraz złożyła serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom PSP w Bytomsku. Krótko przemówił także Wójt Jerzy Błoniarz. Uroczystość zakończyła się wręczeniem kwiatów dla wszystkich uczących nauczycieli.

Tekst i foto: K. Kaszuba

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W PSP W ŻEGOCINIE

DEN 2007 w PSP w Żegocinie. DEN 2007 w PSP w Żegocinie.
DEN 2007 w PSP w Żegocinie. DEN 2007 w PSP w Żegocinie.

    W dniu 12.10.2007 roku,  w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie odbyła się uroczysta akademia z okazji DEN. Wzięli w niej udział przedstawiciele Rady Rodziców - Panie: Katarzyna Janiczek i Beata Dziedzic oraz zaproszeni goście - emerytowani nauczyciele w osobach: Elżbieta Trojan, Romana Satoła, Aleksandra Ellnain, Zofia Kamionka, Maria Piech, Stanisław Maurer i Stanisław Guzik.
    Dyrektor szkoły - mgr Anna Rogala powitała serdecznie przybyłych oraz złożyła wszystkim obecnym nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi gorące życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego w życiu i wszelkich poczynaniach. - Wszyscy mieliśmy wspaniałych nauczycieli i wychowawców, którym wiele zawdzięczamy, i którym winniśmy pamięć - stwierdziła. Życzenia przekazali Dyrektorowi i Gronu Pedagogicznemu nieobecni emerytowani nauczyciele: panie: Zofia Przeniosło, Zofia Jarosz, Aleksandra Wrona, a także emerytowani pracownicy obsługi. - To dla nas wielkie przeżycie po wielu latach zobaczyć szkołę, spotkać się wzajemnie, wysłuchać programu przygotowanego przez dzieci i spotkać pracujących kiedyś z nami kolegów i koleżanki - stwierdziła pani Romana Satoła - bardzo za to dziękujemy.

DEN 2007 w PSP w Żegocinie. DEN 2007 w PSP w Żegocinie.
DEN 2007 w PSP w Żegocinie. DEN 2007 w PSP w Żegocinie.
    Uczniowie klas II i III pod kierunkiem P. Małgorzaty Sumara i P. Barbary Czech przygotowali wspaniały program artystyczny, przewodniczący SU - Dominik Dudek złożył zebranym życzenia, a uczennica klasy VI - Magdalena Krawczyk przeczytał specjalnie na tą okazję samodzielnie napisane przemówienie. Życzeniom i kwiatom nie było końca.

Tekst i foto: A. Rogala

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĄKCIE GÓRNEJ
DEN 2007 w ZS w Łąkcie Górnej. DEN 2007 w ZS w Łąkcie Górnej.

    Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej miały charakter nieco odmienny, niż w pozostałych szkołach, gdyż były jednym z kilku elementów "Święta Patrona Szkoły". Oprócz uczniów, rodziców, nauczycieli, delegacji strażaków, radnych z Łąkty, w uroczystości wzięły udział także emerytowane panie nauczycielki. Życzenia i wyrazy uznania dla pracy łąkieckich pedagogów wyraził Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Życzenia złożyła im pani Halina Olszewska - starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty - Delegatura Zamiejscowa w Bochni. Dyrektor szkoły - pan Jan Rosiek - wręczył wyróżniającym się w pracy pedagogom i pracownikom obsługi Nagrody Dyrektora Szkoły. Uczniowie podziękowali swoim wychowawcom kwiatami.

DEN 2007 w ZS w Łąkcie Górnej. DEN 2007 w ZS w Łąkcie Górnej.
DEN 2007 w ZS w Łąkcie Górnej. DEN 2007 w ZS w Łąkcie Górnej.

OKOLICZNOŚCIOWE SPOTKANIE CZŁONKÓW ZNP

DEN 2007 spotkanie członków ZNP. DEN 2007 spotkanie członków ZNP.

    W tym roku członkowie Międzygminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Trzciana - Żegocina spotkali się z okazji Dnia Edukacji Narodowej w żegocińskim lokalu "Hexe". Okolicznościowe życzenia wszystkim zebranym nauczycielom i pracownikom obsługi szkół i przedszkoli złożył Prezes Zarządu Oddziału pan Wiesław Wolak.

DEN 2007 spotkanie członków ZNP. DEN 2007 spotkanie członków ZNP.

     Po krótkiej części oficjalnej rozpoczęła się wspaniała zabawa, która trwała prawie do północy. - Tak udanej imprezy już dawno nie zorganizowano dla nas - twierdzili zgodnie uczestnicy spotkania.

Relacja własna serwisu.

[wstecz]